ARHIVELE MILITARE NAŢIONALE ROMÂNE

Acasa Despre noi Servicii Domenii de cercetare Activitate ştiintifică Evenimente Contact

© 2009 - 2018 Arhivele Militare Naţionale Române │Ultima actualizare: 12.10.2018

Activităţi internaţionale

Arhivele Militare Naţionale Române a dezvoltat relaţii de colaborare pe linie arhivistică cu Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, China, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Israel, Maroc, Moldova, Polonia, Federaţia Rusã, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ungaria.

Arhivele Militare Naţionale Române sunt membre ale Comitetului Arhivelor Militare şi participă anual la Congresele Comisiei Internaţionale de Istorie Militarã.


Revista “Document”. Buletinul Arhivelor Militare Române

Apare trimestrial şi publică articole pe teme de istorie universală şi românească, precum şi documente provenind din Arhivele Militare Române, dar şi din alte arhive din ţară şi străinătate.

În paginile revistei "Document" puteţi găsi cele mai interesante subiecte de istorie românească şi universală, însoţite de documente inedite care sunt analizate şi comentate de specialişti în contextul în care au fost emise, dar şi din perspectiva pe care o avem astăzi asupra evenimentelor pe care ele le descriu.


Apariţii editoriale sub egida Arhivelor Militare Naţionale Române

Cercetarea ştiinţifică este concretizată de specialiştii Arhivelor Militare Naţionale Române şi de către cei ai Depozitului Central de arhivă, prin publicarea  unor lucări de specialitate.

Pentru a răspunde cerinţelor impuse de profilul instituţiei noastre, Arhivele Militare Naţionale Române editează cu predilecţie instrumente de lucru (culegeri de documente), care acoperă o gamă largă de subiecte cu caracter militar. De asemenea, comunicările prezentate cu prilejul diferitelor manifestări ştiinţifice sunt publicate în culegere de studii, care se adresează atât specialiştilor, studenţilor din facultăţile de profil, cât şi iubitorilor de istorie.


Simpozioane, sesiuni ştiinţifice, mese rotunde

Cu prilejul aniversării unor evenimente cu caracter istoric, Arhivele militare naţionale române organizează periodic simpozioane (unele cu caracter itinerant) cu participarea unor personalităţi de prestigiu din mediul militar şi civil de profil. Studiile şi comunicările prezentate cu acest prilej sunt editate ulterior şi introduse în circuitul ştiinţific.