© 2009 - 2018 Arhivele Militare Naţionale Române │Ultima actualizare: 11.07.2018

Acasa Despre noi Servicii Domenii de cercetare Activitate ştiintifică Evenimente Contact

ARHIVELE MILITARE NAŢIONALE ROMÂNE

Arhivele Militare Naţionale Române a dezvoltat relaţii de colaborare pe linie arhivistică cu Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, China, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Israel, Maroc, Moldova, Polonia, Federaţia Rusă, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ungaria.

Domeniile de interes au vizat probleme privind:

Tehnica arhivelor:

 1. Perfecţionarea legislaţiei;
 2. Modernizarea şi informatizarea arhivelor
 3. Amenajarea spaţiilor de depozitare;
 4. Tehnici de păstrare şi restaurare;
 5. Constituirea, gestionarea şi prelucrarea arhivelor multinaţionale;
 6. Selecţionarea arhivei;
 7. Modul de rezolvare a cererilor adresate instituţiei privind atestarea calităţii de veteran de război şi activitatea desfăşurată în cadrul ministerelor apărării;
 8. Accesul cercetătorilor la documentele istorice.

Schimburi de documente:

 1. Relaţiile bilaterale diplomatice şi militare;
 2. Războiul Rece;
 3. Participarea la cele două conflagraţii militare;
 4. Crimele de război sau  cele săvârşite împotriva umanităţii;
 5. Activitatea Misiunilor Militare în România;
 6. Bombardamentele anglo-americane asupra teritoriului României în cel de-al Doilea Război Mondial;
 7. Militari originari din Republica Moldova, care au activat în Armata Română, căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial;
 8. Prizonierii aviatori americani  internaţi în România şi locurile de înhumare ale acestora în România;
 9. Prizonierii americani  internaţi în Vietnam şi Coreea;
 10. Situaţia românilor din Ardealul de Nord (1940-1944).

În anul 2001, în baza Protocolului semnat între cele două instituţii, a fost predată arhiva creată de Armata a 9-a germană, capturată de armata română în timpul Primului Război Mondial. Partenerul german a oferit un număr de 131 de dosare create de Misiunea Militară Germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Arhivele Militare Naţionale Române sunt membre ale Comitetului Internaţional al Arhivelor Militare şi participă anual la Congresele Comisiei Internaţionale de Istorie Militară.


Participarea la cel de-al 35-lea Congres al Comisiei Internaţioanale de Istorie Militară, Porto, Portugalia


Participarea la cel de-al 39-lea Congres al Comisiei Internaţioanale de Istorie Militară, Torino, Italia

Cea de-a 39-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară a fost organizată la Torino, în perioada 1-6 septembrie 2013, de către Comisia Italiană de Istorie Militară, cu concursul Ministerului Apărării Naţionale şi al Statului Major General Italian.

Tema generală a congresului, găzduit pentru a treia oară de Italia, după ediţiile de la Roma din 1992 şi Trieste în 2008, a fost: “Operaţii Întrunite şi Combinate în Istoria Războaielor”, dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale şi culturale, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, european şi mondial din antichitate şi până în prezent.

La congres au participat 220 de invitaţi din 36 de ţări. Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 29 de secţiuni. România a fost reprezentantă de ambasadorul României în Cuba, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară şi Arhivele Militare Naţionale Române.

La deschiderea congresului au fost prezenţi ministrul Apărării Naţionale al Italiei, senatorul Mario Mauro şi şeful Statului Major General, amiralul Luigi Binelli care, prin discursurile pe care le-au susţinut, au scos în evidenţă importanţa temei abordate pe care au apreciat-o a fi de mare actualitate şi efortul făcut de către statul şi armata italiană pentru organizarea şi desfăşurarea congresului. Totodată, cei doi lideri italieni au făcut trimiteri şi la situaţia internaţională actuală, cu referiri în special la criza din Siria.

Preşedintele Comisiei Internaţionale de Istorie Militară, Dr. Piet H. Kamphuis a precizat, la rândul său, că în anul 2013 s-au împlinit 75 de ani de când Congresul Internaţional de Istorie Militară îşi desfăşoară activitatea. Cu acest prilej a fost lansat volumul “1938-2013. 75 de ani de existenţă a Comisiei Internaţionale de Istorie Militară”. Dr. Kamphuis a mai precizat că a fost creat cu sprijinul statului austriac, un nou site al Comisiei Internaţionale de Istorie Militară: http://www.ichm.info.

Trei din cele 29 de sesiuni au fost dedicate arhivelor militare. Au fost detaliate probleme referitoare la organizarea arhivelor militare naţionale, declasificarea arhivei militare istorice, facilitarea accesului la informaţii prin digitalizarea fondurilor de arhivă şi editarea unor publicaţii de specialitate, precum regulamente, instrucţiuni, Ghidul Arhivelor Militare, Ghidul Fondurilor Digitalizate, Catalogul Arhivelor Militare etc., şi nu în ultimul rând, realizarea unei ferestre virtuale de contact între armată şi societatea civilă prin difuzarea pe internet a documentelor de arhivă şi a fotografiilor-document. În program a fost inclusă şi o vizită la Arhivele Statului din Torino.

Organizatorii şi moderatorii acestor dezbateri au subliniat faptul că numitorul comun şi prioritatea actuală şi de perspectivă a politicii arhivistice internaţionale trebuie să o constituie facilitarea accesului neîngrădit la informaţia arhivistică, mărturiile trecutului şi prezentului fiind considerate fundamente ale viitorului.

De asemenea, au fost popularizate unele publicaţii internaţionale de specialitate, precum: “Revista Internaţională de Istorie Militară”, “Tehnologii şi Războaie”, etc. Exemplare din aceste lucrări au intrat şi în fondul de carte al bibliotecii Serviciului Istoric al Armatei.

Conform agendei congresului, în data de 4 septembrie 2013 a fost efectuată o vizită de informare la Muzeul Tehnic al Marinei Italiene şi la bordul Distrugătorului “Caio Duilio” din baza navală La Spezia. Muzeul deţine pe lângă impresionante exponate de mare valoare istorică şi o relicvă aparţinând submarinului “Scire”, navă devenită celebră în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.


Participarea la cel de-al 40-lea Congres al Comisiei Internaţioanale de Istorie Militară, Varna, Bulgaria

Cea de-a 40-a ediţie a Congresului Comisiei Internaţionale de Istorie Militară  s-a desfăşurat la Varna-Bulgaria, în perioada 31 august – 6 septembrie 2014, în organizarea Comisiei Bulgare de Istorie Militară, cu concursul Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Bulgaria.

Tema generală a congresului a fost ,,Primul Război Mondial 1914-1918”, dimensiunea internaţională şi multidisciplinară a acestuia permiţând abordarea unor diverse aspecte militare, diplomatice, economice, sociale şi culturale, atât la nivel local cât şi la nivel naţional, european şi mondial.

La congres au participat 171 de generali şi ofiţeri cu grade superioare, istorici, cercetători, membri ai corpului academic, profesori de ştiinţe militare, arhivişti şi diplomaţi din 33 de ţări. Conferinţele şi dezbaterile au fost planificate pe 20 de secţiuni, manifestarea favorizând un util schimb de experienţă în domeniul istoriei militare, în special şi al arhivisticii militare, în general.

Cea de-a 41-a ediţie a Congresului Internaţional de Istorie Militară se va desfăşura în 2015 în China.

Expoziţie de fotografie "Istoriei uniformei militare româneşti din 1830 şi până în prezent", Varşovia, Polonia

Cu ocazia aniversării Zilei Armatei României, la Varşovia, în prezenţa Excelenţei Sale Ovidiu Dranga – ambasadorul României în Polonia şi a colonelului Romeo Tăbârcă – ataşatul militar al Ambasadei României, la 22 octombrie 2015, a fost vernisată o expoziţie de fotografii dedicată istoriei uniformei militare româneşti din 1830 şi până în prezent. Manifestarea a fost realizată la iniţiativa Institutului Cultural Român de la Varşovia în parteneriat cu Serviciul Istoric al Armatei, Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” şi Direcţia Informare şi Relaţii Publice a Ministerului Apărării Naţionale.


afis_expozitie.jpg