Anunţuri concursuri
Anunţuri

Anunţurile ce urmează a fi publicate în această secţiune se transmit prin fax: 021 319 56 98
şi e-mail:cgabriela@mapn.ro

 

ARHIVĂ (anunţuri publicate pana la data de 05.04.2016)

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil șef gr.II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist gradul IA, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele interviului la concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului “muncitor calificat IV (legător manual)”, în cadrul Biroului restaurare arhive

Publicat în data de: 2018-11-20

Anunț al U.M.02553 Timișoara cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA în cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-11-19

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-11-19

Anunț al U.M. 02515 București cu rezultatul la examenul de promovare în grad profesional

Publicat în data de: 2018-11-16

A n u n ț al UM 02400 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2018-11-16

Anunț al UM 02601 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție

Publicat în data de: 2018-11-15

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil șef gr.II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-11-15

ANUNȚ al U.M. 02509 Alba Iulia, cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil șef gr.II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-11-15

Anunț al U.M. 02560 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante

Publicat în data de: 2018-11-14

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2018-11-13

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-11-13

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-11-13

Anunț al U.M.02553 Timișoara cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA în cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-11-12

Anunț al U.M. 02487 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție referent de specialitate debutant în biroul lingvistic din sectia studii zonă, analiză țintă și evaluare PSYOPS a serviciului monitorizare, analiză și acțiuni în mediul informațional

Publicat în data de: 2018-11-09

Anunț al UM 02509 ALBA IULIA cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil șef gr. II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-11-08

A n u n ț al UM 02400 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-11-08

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist gradul IA, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-11-08

Anunț al U.M. 02515 București organizează concursul/examenul de încadrare a postului de: expert debutant din cadrul Agenției militare pentru managementul frecvențelor radio

Publicat în data de: 2018-11-08

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezulatatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție cu studii superioare Analist IA din Unitatea Militară

Publicat în data de: 2018-11-07

Anunț al U.M. 02601 București cu ierahia finală a candidaților în urma desfășurării concursului în vederea ocupării postului de ofițer specialist în apărare împotriva incendiilor(gradul maior)

Publicat în data de: 2018-11-07

Anunț al U.M. 01026 București cu ierahia finală a candidaților în urma desfășurării concursului în vederea ocupării postului de ofițer de stat major în compartimentul asistență psihologică (gradul căpitan)

Publicat în data de: 2018-11-07

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatul soluționării contestației cu privire la notarea probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-11-06

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-11-06

Anunț al U.M. 02487 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție referent de specialitate debutant în biroul lingvistic din secția studii zonă, analiză țintă și evaluare PSYOPS a serviciului monitorizare, analiză și acțiuni în mediul informațional

Publicat în data de: 2018-11-06

Anunț al U.M.02553 Timișoara cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT IA la Compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2018-11-06

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-11-06

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție Expert debutant (Psiholog)/ studii superioare

Publicat în data de: 2018-11-06

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2018-11-05

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezulatatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție cu studii superioare Analist IA

Publicat în data de: 2018-11-05

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist gradul IA, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al U.M.02553 Timișoara cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional imediat superior – referent de specialitate gradul II

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al U.M. 02515 București privind concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior, pentru funcția publică de execuție „consilier grad profesional principal” în biroul CIMIC și cooperare interinstituțională

Publicat în data de: 2018-11-02

Anunț al U.M.02515 București privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior

Publicat în data de: 2018-11-01

Anunț al U.M.02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a 1 (unu) post vacant (personal civil contractual) cu studii medii, de execuție

Publicat în data de: 2018-10-31

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție din cadrul

Publicat în data de: 2018-10-31

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezulatatele probei scrise la concursul pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție cu studii superioare Analist IA

Publicat în data de: 2018-10-29

A n u n ț al UM 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție referent II în cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-10-29

A n u n ț al UM 02400 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Îngrijitor în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-10-26

A n u n ț al UM 02402 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist gradul IA în cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-10-26

A n u n ț al UM 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Îngrijitor în cadrul compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2018-10-26

Anunț al U. M. 02560 București din Ministerul Apărării Naționale cu privire la organizarea unui examen/concurs pentru încadrarea a 1 (unu) post vacant de economist specialist gr. IA și a 1 (unu) post vacant de corector tr. IA

Publicat în data de: 2018-10-24

Anunț al UM 02556 Alexandria cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară, a unui personal contractual civil (muncitor calificat I) din cadrul Compartrimentului administrativ la Centrul militar județean Teleorman

Publicat în data de: 2018-10-24

Anunț al UM 02509 Alba Iulia privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de personal civil contractual de Contabil șef gradul II, din cadrul microstructurii financiar-contabil a Unității Militare 02509 Alba Iulia

Publicat în data de: 2018-10-23

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezulatatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție cu studii superioare Analist IA în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-10-22

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție

Publicat în data de: 2018-10-22

Anunț al U.M. 02553 Timișoara privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional imediat superior

Publicat în data de: 2018-10-19

Anunț al 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție muncitor calificat IV (electrician de întreținere și reparații) în formațiunea de cazarmare pt. cz.: 1099

Publicat în data de: 2018-10-19

Anunț al U.M.02553 Timișoara privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de execuție de Referent IA la Compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2018-10-18

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție referent de specialitate debutant în biroul lingvistic din secția studii zonă, analiză țintă și evaluare PSYOPS a serviciului monitorizare, analiză și acțiuni în mediul informațional

Publicat în data de: 2018-10-10

Anunț al U.M. 02402 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Analist gradul IA/studii superioare, din cadrul biroului personal și coluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-10-10

Anunț al U.M. 02409 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent II/studii medii, din cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-10-09

Anunț al UM 02400 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Îngrijitor, din cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-10-09

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Îngrijitor, din cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-10-08

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III, în cadrul Formațiunii de cazarmare

Publicat în data de: 2018-10-08

Anunț al U.M. 02595 Constanța privind organizarea concursului pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului de execuție cu studii superioare Analist IA în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-10-05

Anunț al U.M. 02601 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post de execuție

Publicat în data de: 2018-10-03

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele la interviul pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III, în cadrul Formațiunii de cazarmare

Publicat în data de: 2018-10-01

Anunț al CMJ Teleorman privind organizarea examenului pentru promovarea unei persoane care este încadrată pe funcție de muncitor calificat II, în funcția de muncitor calificat I

Publicat în data de: 2018-09-28

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional superior (economist gradul II) a personalului civil contractual (economist debutant) din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-09-26

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele la proba practică pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III, în cadrul Formațiunii de cazarmare

Publicat în data de: 2018-09-26

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție muncitor calificat IV (electrician de întreținere și reparații) în formațiunea de cazarmare pt. cz.: 1099; 3078 – anexă

Publicat în data de: 2018-09-25

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție referent de specialitate debutant în biroul lingvistic din secția studii zonă, analiză țintă și evaluare PSYOPS a serviciului monitorizare, analiză și acțiuni în mediul informațional

Publicat în data de: 2018-09-21

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil IA în Biroul salarizare și decontări

Publicat în data de: 2018-09-20

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant în Biroul contabilitate și execuție bugetară

Publicat în data de: 2018-09-18

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III, în cadrul Formațiunii de cazarmare

Publicat în data de: 2018-09-18

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele la interviul pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil IA, în cadrul Structurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-09-17

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele la interviul pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant în cadrul Structurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-09-17

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de analist gradul II

Publicat în data de: 2018-09-13

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatul soluționării contestației cu privire la rezultatul probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant, în cadrul Structurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-09-12

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de analist gradul II

Publicat în data de: 2018-09-12

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin privind organizarea examenului pentru promovare a unei persoane care este încadrată pe funcție de economist debutant de personal civil contractual, în funcția de economist gradul II

Publicat în data de: 2018-09-11

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil IA în cadrul Structurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-09-11

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant în cadrul Structurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-09-06

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de analist gradul II

Publicat în data de: 2018-09-06

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-09-05

Anunț al U.M. 02487 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție referent de specialitate gr.III în biroul lingvistic din secția studii zonă, analiză țintă și evaluare PSYOPS a serviciului monitorizare, analiză și acțiuni în mediul informațional

Publicat în data de: 2018-09-05

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil IA în cadrul Structurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-09-04

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist debutant în cadrul Structurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2018-08-31

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de analist gradul II la U.M. 02546 Constanța

Publicat în data de: 2018-08-30

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul III (limba engleză) în Biroul instrucție lingvistică

Publicat în data de: 2018-08-28

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție muncitor calificat IV (electrician de întreținere și reparații)

Publicat în data de: 2018-08-27

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul III (limba engleză) în Biroul instrucție lingvistică

Publicat în data de: 2018-08-23

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (electronist) în atelierul reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb al Secției reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung-Muscel)

Publicat în data de: 2018-08-22

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Cercetător științific gradul III/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-08-22

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Conservator debutant/M, în cadrul Filialei de la Iași

Publicat în data de: 2018-08-21

Anunț al U.M. 02503 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de execuție de analist debutant și expert debutant

Publicat în data de: 2018-08-21

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul III (limba engleză) în Biroul instrucție lingvistică

Publicat în data de: 2018-08-21

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electronist) în atelierul reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb al Secției reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung-Muscel)

Publicat în data de: 2018-08-14

Anunț al UM 02503 București cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de analist debutant și expert debutant la U.M. 02503 București

Publicat în data de: 2018-08-14

Anunț al UM 02000 cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Conservator debutant/M, în cadrul Filialei de la Iași

Publicat în data de: 2018-08-14

Anunț al UM 02502 cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Cercetător științific gradul III/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-08-14

Anunț al UM 02000 Buzău cu rezultatele verificărilor specifice pentru încadrarea posturilor vacante de execuție la Unitatea Militară 02000 Buzău

Publicat în data de: 2018-08-14

Anunț al UM 01558 Tîrgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electronist) în atelierul reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb al Secției reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung-Muscel)

Publicat în data de: 2018-08-13

Anunț al UM 01402 Tîrgoviște cu rezultatele examenului organizat pentru promovarea în treapta profesională magaziner la depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2018-08-10

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție referent de specialitate gr.III în biroul lingvistic din secția studii zonă, analiză țintă și evaluare PSYOPS a serviciului monitorizare, analiză și acțiuni în mediul informațional

Publicat în data de: 2018-08-10

Anunț al U.M. 02546 Constanța pentru încadrarea postului vacant de Analist Gr II, din cadrul biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2018-08-09

Anunț al U.M. 02503 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de analist debutant și expert debutant la U.M. 02503 București

Publicat în data de: 2018-08-08

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Cercetător științific gradul III/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-08-07

Anunț al U.M. 02503 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelorde concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de analist debutant

Publicat în data de: 2018-08-03

Anunț al U.M. 02503 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de analist debutant și expert debutant

Publicat în data de: 2018-08-01

Anunț al 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Conservator debutant /M, în cadrul Filialei de la Iași

Publicat în data de: 2018-08-01

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Cercetător științific gr. III/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-07-26

Anunț al U.M. 02538 PIATRA NEAMȚ cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare din funcția de Contabil II în funcția de Economist II la structura Financiar-contabilă

Publicat în data de: 2018-07-26

A n u n ț al UM 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție muncitor calificat IV (electrician de întreținere și reparații) în formațiunea de cazarmare pt. cz.: 1099; 3078 – anexă

Publicat în data de: 2018-07-26

Anunț al UM 02601 București privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi de execuție

Publicat în data de: 2018-07-25

Anunț al UM 01263 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare în postul magaziner din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-07-24

Anunț al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electronist) în atelierul reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb al Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., Apărare Împotriva Incendiilor, Intendență, C.L. și depozitare (Cîmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-07-24

Anunț al UM 01558 Târgoviște cu privire la amânarea susținerii concursului pentru ocuparea unui post vaacnt de execuție de muncitor calificat IV (electronist) în atelierul reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2018-07-20

Anunț al UM 01263 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant, la microstructura cunoaștere și asistență psihologică din U.M. 01263 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-07-19

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual muncitor calificat IV (fochist)

Publicat în data de: 2018-07-17

Anunț al U.M. 02515 București privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție: expert debutant și analist debutant din cadrul Centrului pentru jocuri de război și experimentări doctrinare

Publicat în data de: 2018-07-17

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant, la microstructura cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2018-07-17

Anunț al U.M. 02502 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 2 (două) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție

Publicat în data de: 2018-07-13

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual muncitor calificat IV (fochist)

Publicat în data de: 2018-07-12

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent gradul II (resurse umane) din cadrul modulului S.1-Personal

Publicat în data de: 2018-07-12

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatul final a concursului organizat pentru promovarea pe o treaptă superioară, din muncitor calificat III la Căminul militar de garnizoană, în muncitor calificat II

Publicat în data de: 2018-07-11

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant, la microstructura cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2018-07-10

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual muncitor calificat IV (fochist)

Publicat în data de: 2018-07-06

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent gradul II (resurse umane) din modulului S.1-Personal

Publicat în data de: 2018-07-04

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-07-04

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual muncitor calificat IV (fochist)

Publicat în data de: 2018-07-04

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2018-07-04

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de referent de specialitate debutant, la microstructura cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2018-07-04

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (electronist)

Publicat în data de: 2018-07-03

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-07-02

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent gradul II (resurse umane) din cadrul modulului S.1-Personal

Publicat în data de: 2018-07-02

Anunț al U.M. 02560 București cu rezultatele finale ale concursului/examenului organizat pentru încadrarea posturilor vacante

Publicat în data de: 2018-07-02

Anunț al U.M. 02513 BISTRIȚA CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI Pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT I A, din cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-07-02

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele evaluării psihologice pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-06-28

Anun' al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a p.c.c. Leușteann-Holțman Simona-Mirela, referent tr. I la referent tr.IA în cadrul Compartimentului Documente clasificate

Publicat în data de: 2018-06-27

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT IA, din cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-06-27

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-06-27

Anunț al U.M. 02560 București cu rezultatele probei interviului la concursul/examenul organizat pentru încadrarea posturilor vacante

Publicat în data de: 2018-06-27

Anunț al U.M. 02570 Suceava privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o treaptă profesională imediat superioară

Publicat în data de: 2018-06-26

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent gradul II (resurse umane) din cadrul modulului S.1-Personal

Publicat în data de: 2018-06-22

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT IA, din cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-06-22

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de inginer debutant la compartimentul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică metrologie legală

Publicat în data de: 2018-06-21

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatul examenului de promovare în treapta II a unui referent din cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-06-21

Anunț al U.M. 02560 București cu rezultatele probei practice la concursul/examenul organizat pentru încadrarea posturilor vacante

Publicat în data de: 2018-06-21

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-06-20

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III - vopsitor insustrial

Publicat în data de: 2018-06-20

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (lăcătuș AMC), din cadrul Metrologie la Secția inspecția calității, I.T.P., metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al U.M. 02434 Galați CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al U.M.02507 Ploiești CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Analist (programator) ajutor II din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al U.M. 02498 Deva cu REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI pentru ocuparea postului vacant de execuție de ȘOFER II în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt U.M. 02498 Deva cu REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI pentru ocuparea postului vacant de execuție de REFERENT II în cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al UM 02413 TG.MUREȘ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere Contabil șef gradul I

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al la U. M. 02588 Drobeta Turnu Severin CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de îngrijitor

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al Centrului militar județean Teleorman cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcții pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului civil contractual (referent IA) din cadrul Biroului Mobilizare și Coordonare Resurse

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele PROBEI INTERVIU la concursul pentru încadrarea postului vacant inginer debutant la compartimentul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică metrologie legală

Publicat în data de: 2018-06-19

Anunt al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT IA, din cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-06-18

Anunt al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Analist (programator) ajutor II din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-18

Anunț al UM 02434 Galați cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei de interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II/ studii superioare, în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-18

Anunț al UM 02554 Sibiu cu rezultatul final la concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Analist (programator) ajutor I din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2018-06-18

Anunț al UM 02554 Sibiu cu rezultatele finale la concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție,vacant, de Referent de specialitate gradul II din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2018-06-18

Anunț al UM 02578 Sfântu Gheorghe cu REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI organizat pentru încadrarea postului de execuție de Referent IA, în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse la Unitatea Militară 02578 Sfântu Gheorghe (CMJ Covasna)

Publicat în data de: 2018-06-18

Anunț al UM 01263 Târgoviște din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant referent de specialitate debutant / studii superioare, la microstructura cunoaștere și asistență psihologică din U.M. 01263 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-06-15

Anunț al UM 01558 cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție - muncitor calificat III - vopsitor insustrial – din Unitatea Militară 01558 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-06-15

Anunț al UM 01558 cu rezultatele PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (lăcătuș AMC), din cadrul Metrologie la Secția inspecția calității, I.T.P., metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-06-15

Anunț al UM 02434 Galați cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-15

Anunț al UM 02560 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante din cadrul Unității Militare

Publicat în data de: 2018-06-15

A n u n ț al UM 02421 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist gradul II în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-06-15

Anunț al UM 02588 privind ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat IV (fochist) din cadrul microstructurii administrativ

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunț al UM 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de Economist gr.II din cadrul microstructurii financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunț al UM 02507 Ploiești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Analist (programator) ajutor II din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunț cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de îngrijitor, la Unitatea Militară 02588 Drobeta Turnu Severin

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunț al 02413 Târgu Mureș cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere Contabil șef gradul I

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunț al UM 02578 Sfântu Gheorghe (CMJ Covasna) cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție de referent IA, în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de ȘOFER II în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-06-14

Anunț al UM 02498 Deva cu rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de REFERENT II în cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 02537 București cu privire la ocuparea unor funcții de execuție prevăzute cu grad de ofițer

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 02531 cu rezultatele la proba interviu pentru încadrarea postului vacant de execuție, de personal civil contractual, Șofer II, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 02554 Sibiu cu rezultatul interviului la concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție vacant, de Analist (programator) ajutor I din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 02554 Sibiu cu rezultatele interviului la concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Referent de specialitate gradul II din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare pe funcții de personal civil contractual prevăzute cu studii superioare

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție - muncitor calificat IV - vopsitor insustrial – din Unitatea Militară 01558 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul pentru încadrarea postului vacant inginer debutant la compartimentul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică metrologie legală din U.M. 01558 Tîrgoviște

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele PROBEI PRACTICE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (lăcătuș AMC), din cadrul Metrologie la Secția inspecția calității, I.T.P., metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 1558 cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV - Bobinator apararaj electric – din Unitatea Militară 01558 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-06-13

Anunț al UM 02434 cu rezultatele testului grilă /proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-11

Anunț al U.M. UM 02498 Deva cu rezultatul contestației formulate față de rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de REFERENT II în cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-06-11

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (croitor), din cadrul Atelierului reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb / Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-06-11

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție referent de specialitate gr.III în biroul lingvistic din secția studii zonă, analiză țintă și evaluare PSYOPS a serviciului monitorizare, analiză și acțiuni în mediul informațional

Publicat în data de: 2018-06-11

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Referent IA din cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-06-08

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de îngrijitor

Publicat în data de: 2018-06-08

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere Contabil șef gradul I

Publicat în data de: 2018-06-08

Anunț al U.M. 02578 Sfântu Gheorghe (CMJ Covasna) cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent IA, în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-06-08

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV - Bucătar

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al UM 2000 Buzău privind rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 4 (patru) posturi vacante de personal civil contractual.

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al CMJ Sibiu cu rezultatele probei scrise la concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Referent de specialitate gradul II

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al CMJ Sibiu cu rezultatele probei scrise la concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Analist (programator) ajutor I

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al CMJ Harghita cu rezultatele la proba practică pentru încadrarea postului vacant de execuție, de personal civil contractual, Șofer II, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț all U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție - muncitor calificat IV - Bobinator aparataj electric

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de personalul civil contractual Economist gr.II./studii superioare, în cadrul microstructurii financiar-contabil/Centrul zonal de selecție și orientare, Câmpulung Moldovenesc

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al U.M. 02498 Deva rezultatele probei scrise și probei practice la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de ȘOFER II în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de REFERENT II în cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de Analist (programator) ajutor II din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-06-07

Anunț al U.M. 01983 Bacău privind organizarea concursului de încadrare al postului vacant de execuție de Referent gradul II (resurse umane) din cadrul structurii de resurse umane

Publicat în data de: 2018-06-05

Anunț al CMJ Sibiu cu rezultatul soluționării contestației dosarului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Referent de specialitate gradul II

Publicat în data de: 2018-06-05

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV - Bucătar

Publicat în data de: 2018-06-05

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (croitor), din cadrul Atelierului reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb / Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-06-04

Anunț al U.M. 02502 București privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din sectorul bugetar

Publicat în data de: 2018-06-04

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de îngrijitor

Publicat în data de: 2018-06-04

Anunț al CMJ Teleorman privind organizarea examenului pentru promovarea în două funcții cu nivel de studii superior

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din sectorul bugetar

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al U.M. 02413 Tg. Mureș, din Ministerul Apărării Naționale, organizează examenul de promovare a unui personal civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al U.M. 02413 TG.MUREȘ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere Contabil șef gradul I

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al CMJ Sibiu cu rezultatul selecției dosarelor de concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Analist (programator) ajutor I din cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al CMJ Sibiu cu rezultatul selecției dosarelor de concurs, organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Referent de specialitate gradul II

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al U.M. 02515 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacant de execuție expert gr. II și analist gr. II la Centrul pentru jocuri de război și experimentări doctrinare

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al U.M. 02578 Sfântu Gheorghe (CMJ Covasna) cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție de referent IA, în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al CMJ Harghita cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție, de personal civil contractual, Șofer II, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2018-05-31

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție - muncitor calificat IV - Bobinator aparataj electric

Publicat în data de: 2018-05-30

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (tâmplar), din cadrul Atelierului reparații echipamente C.B.R.N., intendență și armament incendiar / Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-05-30

Anunț al U.M. 01558 cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea celor două posturi vacante de execuție de muncitor calificat IV - electromecanic auto

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de de Restaurator debutant/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muzeograf gr. II/S, la Filiala de la Iași

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul II/S la Juridic

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Pompier în cadrul Formației apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 02421 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Economist gradul II/studii superioare, din cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 02498 Deva rezultatele selectării dosarelor de concurs ale candidaților pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT II în compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2018-05-29

Anmunț al U.M. 02498 Deva rezultatele selectării dosarelor de concurs ale candidaților pentru încadrarea postului vacant de execuție de ȘOFER II în compartimentul administrativ

Publicat în data de: 2018-05-29

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV - Bucătar

Publicat în data de: 2018-05-29

cu rezultatele PROBEI PRACTICE la concursul organizat pentru Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (croitor), din cadrul atelierului reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb/ Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-05-25

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de inginer debutant la stația de inspecție tehnică periodică din secția inspecția calității, inspecția tehnică periodocă, metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-05-25

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea celor șapte posturi vacante de execuție de muncitor calificat IV - Lăcătuș mecanic

Publicat în data de: 2018-05-25

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Gestionar custode debutant, în cadrul Secției patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2018-05-25

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Conservator debutant/M, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-05-25

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Secției Patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2018-05-25

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere Contabil șef gradul I

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț aș U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Cercetător științific gradul III/S, în cadrul Secției Documentare muzeografică și colecții speciale

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț al U.M. 02578 Sfântu Gheorghe (CMJ Covasna) cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de execuție de referent IA, în cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț al U.M. 02000 Buzău privind organizarea examenului de promovare în grad profesional superior în cadrul Compartimentului cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț al U.M. U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea celor 2 (două) posturi vacante de execuție de muncitor calificat IV - electromecanic auto – din Unitatea Militară 01558 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț al U.M. U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (tâmplar), din cadrul Atelierului reparații echipamente C.B.R.N., intendență și armament incendiar / Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-05-24

ASnunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Restaurator debutant/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Pompier în cadrul Formației apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muzeograf gradul II/S la Filiala de la Iași

Publicat în data de: 2018-05-24

Anunț al U.M. 02502 cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II/S la Juridic

Publicat în data de: 2018-05-23

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea celor șapte posturi vacante de execuție de muncitor calificat IV - Lăcătuș mecanic

Publicat în data de: 2018-05-23

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele PROBEI INTERVIU la concursul pentru încadrarea postului vacant inginer debutant la stația de inspecție tehnică periodică din secția inspecția calității, inspecția tehnică periodocă, metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-05-23

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin organizează examen pentru promovarea într-o funcție cu nivel de studii superior ca urmare a absolvirii de către salariați a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea

Publicat în data de: 2018-05-23

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Secției Patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2018-05-23

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Gestionar custode debutant, în cadrul Secției patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2018-05-23

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Conservator debutant/M, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-05-23

Anunț al U.M.02487 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție muncitor calificat IV (electrician de întreținere și reparații) în formațiunea de cazarmare pt. cz.: 1099; 3078 – anexă

Publicat în data de: 2018-05-22

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Formației întreținere expoziții și deservire

Publicat în data de: 2018-05-22

Anunț al U.M. 02560 București privind organizarea examenului/concursului pentru încadrarea a 3(trei) posturi vacante de șef formație muncitori gr. I și 1(unu) post vacant de referent tr. II

Publicat în data de: 2018-05-21

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muzeograf gradul IA/S, în cadrul Secției istorie militară veche și medievală

Publicat în data de: 2018-05-21

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Cercetător științific gradul III/S, în cadrul Secției Documentare muzeografică și colecții speciale

Publicat în data de: 2018-05-21

Anunț al U.M. 02513 Bistrița privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de Referent IA în biroul mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-05-18

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea celor 2 (două) posturi vacante de execuție de muncitor calificat IV - electromecanic auto

Publicat în data de: 2018-05-18

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (tâmplar), din cadrul Atelierului reparații echipamente C.B.R.N., intendență și armament incendiar / Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., apărare împotriva incendiilor, intendență, C.L. și depozitare (Câmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-05-17

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Muzeograf gradul II/S la Filiala de la Iași

Publicat în data de: 2018-05-17

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Restaurator debutant/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-05-17

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Pompier în cadrul Formației apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2018-05-17

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Consilier juridic gradul II/S la Juridic

Publicat în data de: 2018-05-17

Anunț al U.M. 02434 Galați privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II /studii superioare, în B.P.S.C.R.

Publicat în data de: 2018-05-17

Anunț al U.M. 02000 Buzău privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grad profesional superior

Publicat în data de: 2018-05-17

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar) la popota unității

Publicat în data de: 2018-05-16

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Gestionar custode debutant, în cadrul Secției patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2018-05-16

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Conservator debutant /M, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-05-16

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Secției Patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2018-05-16

Anunț al U.M. 02000 Buzău privind organizarea concursului de încadrare a 4 (patru) posturi vacante de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată

Publicat în data de: 2018-05-16

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea celor șapte posturi vacante de execuție de muncitor calificat IV - Lăcătuș mecanic

Publicat în data de: 2018-05-16

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul pentru încadrarea postului vacant inginer debutant la stația de inspecție tehnică periodică din secția inspecția calității, inspecția tehnică periodocă, metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-05-15

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muzeograf gradul IA/S, în cadrul Secției istorie militară veche și medievală

Publicat în data de: 2018-05-15

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Formației întreținere expoziții și deservire

Publicat în data de: 2018-05-15

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Cercetător științific gradul III/S, în cadrul Secției Documentare muzeografică și colecții speciale

Publicat în data de: 2018-05-15

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de execuție de analist gr. IA

Publicat în data de: 2018-05-14

Anunț al U.M. 02515 București privind organizarea concursului/examenului de încadrare a posturilor de: expert gr. II și analist gr. II din cadrul Centrului pentru jocuri de război și experimentări doctrinare

Publicat în data de: 2018-05-14

Anunț al U.M. 02507 Ploiești privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de Analist (programator) ajutor II din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2018-05-14

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar) la popota

Publicat în data de: 2018-05-14

Anunț al U.M. 02588 privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de îngrijitor din cadrul microstructurii administrativ

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (tâmplar) în atelierul reparații echipamente CBRN, intendență și armament incendiar al Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., Apărare Împotriva Incendiilor, Intendență, C.L. și depozitare (Cîmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (electronist) în atelierul reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb al Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., Apărare Împotriva Incendiilor, Intendență, C.L. și depozitare (Cîmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (croitor) în atelierul reparații tehnică de apărare împotriva incendiilor, C.L. și fabricații piese de schimb al Secția reparații tehnică și echipamente C.B.R.N., Apărare Împotriva Incendiilor, Intendență, C.L. și depozitare (Cîmpulung Muscel)

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (lăcătuș AMC) la metrologie din Secția inspecția calității, inspecție tehnică periodică, metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la compartimentul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică metrologie legală

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de inginer debutant la stația de inspecțiie tehnică periodică din secția inspecția calității, inspecția tehnică periodocă, metrologie și analize fizico-chimice

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III (vopsitor industrial) în atelierul demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie al secția reparații tehnică de B.A.T., utilaje de geniu și agregate

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea celor 7 (șapte) posturi de muncitor calificat IV (lăcătus mecanic)

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru pentru încadrarea celor 2 (două) posturi de muncitor calificat IV (electromecanic auto)

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar) la popotă din plutonul deservire

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bobinator aparataj electric) în atelierul reparații instalații electrice al secției reparații tehnică de B.A.T., utilaje de geniu și agregate

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Restaurator debutant/S, în cadrul Laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Pompier în cadrul Formației apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muzeograf gradul II/S la Filiala de la Iași

Publicat în data de: 2018-05-10

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul II/S la Juridic

Publicat în data de: 2018-05-09

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Conservator debutant /M, în cadrul Filialei de la Iași

Publicat în data de: 2018-05-09

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Cercetător științific gradul III/S, în cadrul Secției Documentare muzeografică și colecții speciale

Publicat în data de: 2018-05-08

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele probei srise pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar) la popota unității

Publicat în data de: 2018-05-07

Anunț al U.M. 02578 Sfântu Gheorghe privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent IA, din cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2018-05-07

Anunț al U.M. 02413 Tg. Mureș privind organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante, pe perioadă nedeterminată, de personal civil contractual, Contabil șef, gr. I /studii superioare (1 post)

Publicat în data de: 2018-05-04

Anunț al CMJ Câmpulung Moldovenesc privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție Economist gr.II/ studii superioare

Publicat în data de: 2018-05-04

Anunț al U.M. 02498 Deva privind ocuparea a două posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2018-04-27

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar) la popota

Publicat în data de: 2018-04-27

ANUNȚ al CMJ Sibiu privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante, de excuție, de personal civil contractual

Publicat în data de: 2018-04-26

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant de contabil II la microstructura contabilitate

Publicat în data de: 2018-04-25

Anunț al Centrului militar județean Harghita privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de Șofer II, din cadrul microstructurii administrativ

Publicat în data de: 2018-04-20

Anunț al U.M. 02573 Brașov privind organizarea examenului de promovare în gradul Economist specialist IA

Publicat în data de: 2018-04-20

Anunț al 02502 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 5 (cinci) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 02502 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 6 (șase) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (electronist)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat III (vopsitor industrial)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (tâmplar)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (lăcătus mecanic)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat III (lacătuș AMC)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Inginer debutant

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Inginer debutant

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (electromecanic auto)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (croitor)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (bucătar)

Publicat în data de: 2018-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (bobinator aparataj electric)

Publicat în data de: 2018-04-18

Anunț al U.M. 02502 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 3 (trei) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție

Publicat în data de: 2018-04-11

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție - muncitor calificat IV (bucătar) la popota din plutonul deservire al U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2018-04-10

Anunț al CMZ Vrancea privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a funcției de Analist din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști, de la gradul profesional I, la gradul profesional I A.

Publicat în data de: 2018-03-22

ANUNȚ al UM 02575 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a funcției de Analist din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști, de la gradul profesional I, la gradul profesional I A.

Publicat în data de: 2018-03-22

Anunț al UM 02575 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, a funcției de Analist din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști, de la gradul profesional I, la gradul profesional I A.

Publicat în data de: 2018-03-15

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în gradul profesional III pentru personalul civil contractual care încadrează funcția de EXPERT debutant (psiholog) în Biroul testări/Centrul zonal de selecție și orientare Câmpulung Moldovenesc

Publicat în data de: 2018-01-12

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în treapta a II–a pentru personalul civil contractual care încadrează funcția de analist (ajutor) programator debutant în Biroul planificare și gestiune candidați/Centrul zonal de selecție și orientare Câmpulung Moldovenesc

Publicat în data de: 2017-12-27

Anunt al UM 02574 Bucuresti cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional de Instrumentist tr. III (vioara)

Publicat în data de: 2017-12-27

Anunt al UM 02574 Bucuresti cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru promovarea in gradul profesional de Maestru lumini-sunet tr. III

Publicat în data de: 2017-12-27

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare de la referent de specialitate debutant/S la referent de specialitate gr. III/S în cadrul Compartimentului apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-12-20

Anunț al U.M. 01402 Tîrgoviște cu rezultatele examenului organizat pentru promovarea în treapta profesională magaziner la depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-12-20

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele examenului organizat pentru promovarea în treapta profesională funcționar la Căminul Militar de Garnizoană Tîrgoviște

Publicat în data de: 2017-12-18

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a p.c.c. Georgescu Mihai Gabriel, referent de specialitate debutant/S la referent de specialitate gr. III/S în cadrul Compartimentului apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-12-13

Anunț al U.M. 01662 Craiova privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară, Administrator financiar treapta a III-a la Compartimentul Documente Clasificate

Publicat în data de: 2017-12-12

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de execuție

Publicat în data de: 2017-12-12

Anunț al ANUNȚ U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului civil contractual în gradul imediat superior

Publicat în data de: 2017-12-12

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatul final al examenului de promovare în funcție prevăzută cu studii superioare la Biroul achiziții, în cadrul Secției achiziții

Publicat în data de: 2017-12-12

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele finale ale examenului de promovare în funcția de Analist (programator) ajutor Gr.II în Biroul personal și soluționare rezerviști

Publicat în data de: 2017-12-12

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția de Analist (programator) ajutor Gr.II în Biroul personal și soluționare rezerviști a unui personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-12-04

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare în postul magaziner

Publicat în data de: 2017-12-04

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare în postul funcționar

Publicat în data de: 2017-11-29

Anunț al U.M. 02502 București privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din sectorul bugetar

Publicat în data de: 2017-11-23

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare în treapta imediat superioară a donului P.c.c. Dumitru Georgian, magaziner debutant în depozitul materiale și piese de schimb B.A.T. și geniu din plutonul deservire

Publicat în data de: 2017-11-23

Anunț al U.M. 02586 Brăila privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superioar, Analist (programator) ajutor Gr. II în Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2017-11-22

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești privind examenul organizat pentru promovarea personalului civil contractual în trepte profesionale imediat superioare în compartimentul Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-11-15

Anunț al U.M. 02000 Buzău privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcție cu nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-11-14

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual, de execuție, de Psiholog practicant (autonom)(S) la compartimentul Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-11-09

A n u n ț al UM 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de Psiholog practicant (autonom) (S) la microstructura Cunoaștere și asistență psihologică în Unitatea Militară 01662 Craiova

Publicat în data de: 2017-11-03

A n u n ț al UM 01662 cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Psiholog practicant (autonom) (S) la microstructura Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-10-30

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-10-27

Anunț U.M. al U.M. 02405 PITEȘTI cu rezultatele finale ale examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual pentru funcția de Referent treapta IA

Publicat în data de: 2017-10-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual pentru funcția de expert gradul I

Publicat în data de: 2017-10-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual pentru funcția de Muncitor calificat II

Publicat în data de: 2017-10-24

Anunț al U.m. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual pentru funcția de Referent treapta IA

Publicat în data de: 2017-10-24

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual pentru funcția de expert gradul I

Publicat în data de: 2017-09-07

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatul examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-09-01

Anunț al UM 02286 Bascov privind încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat II (electrician de întreținere și reparații), la formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-08-30

Anunț al UM 01263 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de referent debutant la la evidență și urmărire stare tehnică armament din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-08-28

ANUNȚ al U.M. 01710 CISLĂU CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU ÎNCADRAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT I (ELECTRICIAN) LA FORMAȚIUNEA CAZARMARE

Publicat în data de: 2017-08-25

Anunt al U.M. 02600 București cu rezultatele finale la examenul de promovare a personalului civil contractual în în funcția de Referent II din cadrul Anexei temporare

Publicat în data de: 2017-08-25

ANUNȚ al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de referent debutant la evidență și urmărire stare tehnică armament și aparatură

Publicat în data de: 2017-08-25

Anunț al U.M.01026 București privind rezultatul final al examenului pentru promovarea din postul de Asistent medical debutant, în postul de Asistent medical în Cabinetul medicină dentară.

Publicat în data de: 2017-08-23

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI DE INTERVIU pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (electrician) la formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-08-22

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în funcția de Referent II din cadrul Anexei temporare

Publicat în data de: 2017-08-21

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele probei srise pentru încadrarea postului vacant de referent debutant la la evidență și urmărire stare tehnică armament

Publicat în data de: 2017-08-18

Anunț al U.M. 02420 Bacău privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior, la Centrul militar județean Bacău

Publicat în data de: 2017-08-18

Anunț al U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV-electrician auto, din cadrul A.R.T.M.

Publicat în data de: 2017-08-17

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (electrician) la formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-08-17

Anunț al U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV –electrician auto, în cadrul Atelierului de Reparat Tehnică Militară

Publicat în data de: 2017-08-11

Anunț al U.M. 02286 Bascov cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat II (electrician de întreținere și reparații), la formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-08-10

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul imediat superior a unui economist debutant

Publicat în data de: 2017-08-08

Anunț al U. M.01026 București privind organizarea examenului de promovare a p.c.c. Manole Paula-Cristina din postul de Asistent medical debutant, în postul de Asistent medical în Cabinetul medicină dentară

Publicat în data de: 2017-08-08

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (electrician) la formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-08-08

Anunț al U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV –electrician auto, în cadrul Atelierului de Reparat Tehnică Militară

Publicat în data de: 2017-08-08

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant referent debutant la evidență și urmărire stare tehnică armament

Publicat în data de: 2017-08-04

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcția de Referent II din cadrul Anexei temporare

Publicat în data de: 2017-07-31

Anunț al U.M. 02529 Târgu-Jiu cu rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul imediat superior a p.c.c. Nistorescu Alexandra-Elena care încadrează funcția de referent debutant la Cercul militar tip 4, Anexă a statului de organizare al U.M. 02529 Târgu-Jiu

Publicat în data de: 2017-07-31

Anunț al U.M. 02529 Târgu-Jiu cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în gradul imediat superior a p.c.c. Nistorescu Alexandra-Elena care încadrează funcția de referent debutant la Cercul militar tip 4, Anexă a statului de organizare al U.M. 02529 Târgu-Jiu

Publicat în data de: 2017-07-31

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale examenului de promovare în funcția de Analist (programator) ajutor Gr. II, în Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2017-07-27

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la examenului de promovarea în funcția de Analist (programator) ajutor Gr. II în Biroului personal și soluționare cereri rezerviști a unui personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-07-26

Anunț al UM 02506 Arad privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual din compartimentul financiar-contabilitate

Publicat în data de: 2017-07-25

Anunț al U.M.01517 Sihlea privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV electrician auto în cadrul Atelierului de Reparat Tehnică Militară

Publicat în data de: 2017-07-24

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc privind organizarea concursului de încadrare a postului de Expert debutant (Psiholog)/ studii superioare /Biroul testări la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Câmpulung Moldovenesc

Publicat în data de: 2017-07-24

Anunț al U.M. 02286 Bascov privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție Muncitor calificat II (electrician de întreținere și reparații), la formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-07-21

Anunț al U.M. 02210 București privind organizarea concursului de ocupare unui post vacant de personal contractual

Publicat în data de: 2017-07-21

Anunț al U.M. 02212 București privind organizarea concursului de ocupare a unui post vacant de personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-07-21

Anunț al U.M. 02215 București, privind organizarea concursului de ocupare a 1 (unu) post vacant de personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-07-21

Anunț al U.M.01710 Cislău privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I- electrician în cadrul formațiunii de cazarmare

Publicat în data de: 2017-07-21

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea concursului pentru încadrarea postului vacant de referent debutant la evidență și urmărire stare tehnică armament și aparatură

Publicat în data de: 2017-07-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului civil contractual în gradul imediat superior

Publicat în data de: 2017-07-17

Anunț al U.M. 02215 București, privind organizarea concursului de ocupare a 6 (șase) posturi vacante de personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-07-17

Anunț al U.M. 02529 Târgu-Jiu privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior a p.c.c. Nistorescu Alexandra care încadrează funcția de referent debutant la Cercul militar tip 4, Anexă a statului de organizare

Publicat în data de: 2017-07-14

Anunț al UM 02554 Sibiu cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de ANALIST II din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2017-07-13

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de ANALIST II din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2017-07-12

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superioar, Analist (programator) ajutor Gr. II în Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2017-07-11

Anunț al U.M. 01606 Sibiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de ANALIST II din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2017-07-04

Anunț al Centrului militar județean Sibiu cu rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Analist II

Publicat în data de: 2017-07-04

Anunț al U.M. 02243 Rîmnicu Sărat cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de șef depozit materiale intendență și alimente, în cadrul plutonului logistic

Publicat în data de: 2017-07-04

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV-Tîmplar, în formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-07-04

Anunț al U.M. 02243 Rm. Sărat cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV-Sudor, în cadrul grupei de întreținere, manipulare și conservare

Publicat în data de: 2017-07-04

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV-electrician, în formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-07-03

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare în treapta imediat superioară a personalului civil contractual încadrat în funcții cu studii superioare

Publicat în data de: 2017-07-03

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru promovarea în postul de Analist(programator) ajutor debutant, din cadrul Biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2017-06-29

Anunț al U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV tâmplar, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2017-06-29

Anunț al U.M. 02243 Rm. Sărat cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV sudor, în cadrul grupei întreținere, manipulare și conservare

Publicat în data de: 2017-06-29

Anunț al U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV electrician, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2017-06-29

Anunț al U.M. 02243 Rîmnicu Sărat cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șef depozit I materiale intendență și alimente, în cadrul plutonului logistic

Publicat în data de: 2017-06-27

Anunț al U. M. 02539 Alba Iulia cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual pe postul de expert gr. III (psiholog) din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2017-06-27

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV - electrician, în Formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-06-27

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Muncitor calificat IV (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2

Publicat în data de: 2017-06-26

Anunț al UM 01232 Oradea cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei–interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Muncitor calificat IV (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2

Publicat în data de: 2017-06-26

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a p.c.c. Cotar Claudiu, inginer de sistem debutant la inginer de sistem gr. II/S în cadrul Secției Patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2017-06-26

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare în gradul de bibliotecar gradul IA

Publicat în data de: 2017-06-23

A n u n ț al UM 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef laborator gr. II/S în cadrul laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2017-06-23

A n u n ț al UM 02502 BUCUREȘTI cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil șef gr. II/S în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-06-23

Anunț al UM 01517 SIHLEA cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de șef depozit I materiale intendență și alimente, în cadrul plutonului logistic la U.M. 02243 RM. SĂRAT

Publicat în data de: 2017-06-23

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV SUDOR , în cadrul grupei întreținere, manipulare și conservare la UM 02243 RM. SĂRAT

Publicat în data de: 2017-06-23

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV TÎMPLAR, în cadrul formațiunii cazarmare a U.M. 01517 SIHLEA

Publicat în data de: 2017-06-23

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV electrician, în cadrul formațiunii cazarmare a U.M. 01517 SIHLEA

Publicat în data de: 2017-06-22

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Muncitor calificat IV (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2

Publicat în data de: 2017-06-20

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de conducere de contabil șef gr. II/S în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-06-20

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea unui post vacant de conducere de șef laborator gr. II/S în cadrul laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2017-06-20

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de MAGAZINER DEBUTANT, la Depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-06-19

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (lăcătuș) la atelierul întreținere, reparații, conservare și casare muniții de geniu/sectoul evidență și depozitare

Publicat în data de: 2017-06-19

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de șef depozit I la depozitul materiale pregătire pentru luptă la sectorul evidență și depozitare

Publicat în data de: 2017-06-19

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de șofer I la grupa AÎI /plutonul deservire/compania pază și deservire

Publicat în data de: 2017-06-16

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Muncitor calificat IV (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2

Publicat în data de: 2017-06-16

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de referent 1 a din modulul logistic

Publicat în data de: 2017-06-15

Anunț al U.M. 0U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV sudor, în grupei de întreținere, manipulare și conservare

Publicat în data de: 2017-06-15

Anunț al U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV tâmplar, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2017-06-15

Anunț al U.M. 01517 Sihlea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV electrician, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2017-06-15

Anunț al U.M. 02243 Rîmnicu Sărat cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șef depozit I materiale intendență și alimente, în cadrul plutonului logistic

Publicat în data de: 2017-06-15

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea posturilor vacante de MAGAZINER DEBUTANT, la Depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-06-14

Anunț al UM 01710 Cislău cu rezultatul INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de șef depozit I la Depozitul materiale pregătire pentru luptă/Sectorul evidență și depozitare

Publicat în data de: 2017-06-14

Anunț al UM 01710 Cislău cu rezultatul INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (lăcătuș) la Atelierul întreținere, reparații, conservare și casare muniții de geniu/Sectorul evidență și depozitare

Publicat în data de: 2017-06-14

Anunț al UM 01710 Cislău cu rezultatul INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I la grupa A.Î.I./Plutonul deservire/Compania pază și deservire

Publicat în data de: 2017-06-14

Anunț al U.M. 02554 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-06-14

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de conducere de contabil șef gr. II/S în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-06-14

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de conducere de șef laborator gr. II/S în cadrul laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2017-06-13

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT I A la modulul logistic

Publicat în data de: 2017-06-13

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual pe postul de expert gr. III (psiholog) din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2017-06-12

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de șofer I la grupa transport auto/plutonul deservire/compania pază și deservire

Publicat în data de: 2017-06-12

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Muncitor calificat IV (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2

Publicat în data de: 2017-06-12

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale la examenul de promovare privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcțiile de Expert gr. I în cadrul Biroului metodologie, control și evidență arhive, Biroului memorialistică și Biroului informatizare și indexare date

Publicat în data de: 2017-06-12

Anunț al Centrului Zonal de Selecție și Orientare Constanța privind desfășurarea concursului pentru promovarea postului de Analist (programator) ajutor din cadrul Biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2017-06-09

A n u n ț al UM 02502 București privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din sectorul bugetar

Publicat în data de: 2017-06-09

A n u n ț al UM 02502 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de șef laborator gr. II/S în cadrul laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2017-06-09

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de magaziner debutant la depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-06-08

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I la grupa A.Î.I./Plutonul deservire/Compania pază și deservire

Publicat în data de: 2017-06-08

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de execuție de șef depozit I la Depozitul materiale pregătire pentru luptă/Sectorul evidență și depozitare

Publicat în data de: 2017-06-08

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (lăcătuș) la Atelierul întreținere, reparații, conservare și casare muniții de geniu/Sectorul evidență și depozitare

Publicat în data de: 2017-06-08

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de contabil șef gr. II/S în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-06-08

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de conducere de șef laborator gr. II/S în cadrul laboratorului de conservare-restaurare

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul probei practice pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent I A la compartimentul logistic

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Consilier juridic gradul I, din microstructura Consilier juridic

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei de scrise la examenul de promovare privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual înfuncțiile de Expert gr. I în cadrul Biroului metodologie, control și evidență arhive, Biroului memorialistică și Biroului informatizare și indexare date

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI INTERVIU pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer 1 la grupa transport auto/plutonul deservire/compania pază și deservire

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunț al CENTRULUI ZONAL DE SELECȚIE ȘI ORIENTARE Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor debutant/studii medii

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunț al CENTRULUI ZONAL DE SELECȚIE ȘI ORIENTARE Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor debutant/studii medii

Publicat în data de: 2017-06-07

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei – interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Consilier juridic gradul I

Publicat în data de: 2017-06-06

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, cu studii medii, în Centrul de comunicații principal

Publicat în data de: 2017-06-06

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV - telefonist, în Centrul de comunicații principal

Publicat în data de: 2017-06-06

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV - electromecanic, în Centrul de comunicații principal

Publicat în data de: 2017-06-06

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Muncitor calificat IV (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2

Publicat în data de: 2017-05-31

Anunț al 02402 cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-05-31

Anunț al UM 01233 Oradea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Consilier juridic gradul I, din microstructura Consilier juridic

Publicat în data de: 2017-05-30

Anunț al U.M. 02243 RM. SĂRAT pentru încadrarea postului vacant de execuție de CONTABIL II în compartimentul contabilitate din U.M. 02243 RM. SĂRAT

Publicat în data de: 2017-05-30

Anunț al UM 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de Expert debutant (psiholog)/studii superioare și Analist (programator) ajutor debutant/studii medii, astfel:

Publicat în data de: 2017-05-30

Anunț al UM 01263 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de magaziner debutant la depozitul P.S.A. și materiale comune din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-05-29

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer 1 la grupa transport auto/plutonul deservire/compania pază și deservire din U.M. 01710 Cislău

Publicat în data de: 2017-05-29

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatul PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent I A la compartimentul logistic din U.M. 01710 Cislău

Publicat în data de: 2017-05-29

Anunț al U.M. 02243 RM. SĂRAT cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în Compartimentului contabilitate din U.M. 02243 RM. SĂRAT

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al UM 01710 Cislău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat IV (lăcătuș) la Atelierul întreținere, reparații, conservare și casare muniții de geniu/Sectorul evidență și depozitare din U.M. 01710 Cislău

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție șofer I la Grupa A.Î.I. din Plutonul deservire/Compania pază și deservire din U.M. 01710 Cislău

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de șef depozit I la Depozitul materiale pregătire pentru luptă la Secția depozitare materiale/Sectorul evidență și depozitare din U.M. 01710 Cislău.

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al UM 02243 RM. SĂRAT cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, în cadrul Compartimentului cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 01562 Măgurele CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru promovarea din funcția de contabil șef gradul I-pcc /financiar-contabil în funcția de contabil șef gradul II în cadrul aceleași microstructuri

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 02243 Rm. Sărat privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi de muncitor calificat IV electrician și muncitor calificat IV tâmplar vacante în cadrul formațiunii de cazarmare din U.M.01517 Sihlea, județul Vrancea și muncitor calificat IV sudor vacant în cadrul grupei de întreținere, manipulare și conservare

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 02243 RM. SĂRAT cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 02243 Râmnicu Sărat privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de personal civil contractual, vacant, cu atribuții de execuție ȘEF DEPOZIT I, materiale intendență și alimente în Plutonul Logistic

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent de specialitate debutant în cadrul compartimentului Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-05-26

Anunț al U.M. 02540 Breaza privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-05-19

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent I A la compartimentul logistic

Publicat în data de: 2017-05-19

Anunț al U.M. 01710 Cislău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de șofer I la grupa transport auto/plutonul deservire/compania pază și deservire

Publicat în data de: 2017-05-18

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție referent de specialitate debutant în cadrul compartimentului cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-05-18

Anunț al U.M. 02502 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 2 (două) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de conducere

Publicat în data de: 2017-05-18

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de CONTABIL II în compartimentul contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-18

Anunț al U.M. 02243 RM. SĂRAT cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil II, în Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-18

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-17

Anunț al U.m. 02402 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-05-16

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la proba de interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II în Centrul de comunicații principal

Publicat în data de: 2017-05-16

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-05-15

Anunț al U.M. 01232 Oradea privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție, de Muncitor calificat IV (ospătar), din cadrul Popotei de Garnizoană Tip 2

Publicat în data de: 2017-05-15

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant Expert debutant (Psiholog)/ studii superioare

Publicat în data de: 2017-05-15

Anun' al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant Analist programator ajutor debutant / studii medii

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil II, în cadrul compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 02243 RM. SĂRAT cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil II, în cadrul compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 01517 SIHLEA cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil II, în cadrul compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 02243 RM. SĂRAT cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la SELECȚIA DOSARELOR de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil II, în cadrul compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 01013 TÂRGU CĂRBUNEȘTI cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV din Formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 01013 TÂRGU CĂRBUNEȘTI cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul I

Publicat în data de: 2017-05-12

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi de execuție - magaziner debutant din cadrul depozitul P.S.A. și materiale comune din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-05-11

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție referent de specialitate debutant în cadrul compartimentului cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-05-11

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat-electromecanic

Publicat în data de: 2017-05-11

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II

Publicat în data de: 2017-05-11

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat-telefonist

Publicat în data de: 2017-05-11

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI din data de 10.05.2017 organizat la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-05-09

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești cu rezultatele obținute la interviul concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-05-09

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești cu rezultatele obținute la interviul concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de munitor calificat IV din Formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-05-09

Anunț al U.M. 01710 Cislău privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Șofer I, din cadrul Grupei Apărare Împotriva Incendiilor/Plutonul Deservire/Compania Pază și Deservire

Publicat în data de: 2017-05-09

Anunț al U.M. 01710 Cislău privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de șef depozit I/ Depozit Materiale Pregătire Pentru Luptă la Secția Depozitare Materiale/Sectorul Evidență și Depozitare

Publicat în data de: 2017-05-09

Anunț al U.M. 01710 Cislău privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (lăcătuș), din cadrul

Publicat în data de: 2017-05-09

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea examenului de promovarea la treapta de expert gradul III (psiholog) la Biroul Testări

Publicat în data de: 2017-05-08

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-05-05

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE din data de 04.05.2017 la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-05-04

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-05-04

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești cu rezultatele obținute la proba scrisă/practică a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de munitor calificat IV din Formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-05-04

Anunț al U.M. 02600 București privind modificarea perioadei de organizare a examenului de promovare a personalului civil contractual în funcțiile de Expert gr. I în cadrul biroului metodologie, control și evidență arhive, biroului memorialistică și biroului informatizare și indexare date

Publicat în data de: 2017-05-03

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent de specialitate debutant/S la Formația P.S.I. / Apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-05-03

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2017-04-28

ANUNȚ al UM 02541 Câmpulung Moldovenesc privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție

Publicat în data de: 2017-04-28

ANUNȚ al UM 02541 Câmpulung Moldovenesc privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție

Publicat în data de: 2017-04-28

Anunț al UM 02443 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual, de execuție, de Referent Debutant, din cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-04-27

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de execuție de referent de specialitate debutant/S la Formația P.S.I. / Apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-04-25

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului civiul contractual pe postul de Referent gr. II, în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2017-04-25

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești cu rezultatele obținute la selecția pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV din Formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2017-04-25

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești cu rezultatele obținute la selecția pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant din Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-04-25

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de referent debutant, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-04-25

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestațiilor la SELECȚIA DOSARELOR, la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-04-24

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2017-04-24

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în 4 funcții de Expert gr. I în cadrul biroului metodologie, control și evidență arhive, biroului memorialistică și biroului informatizare și indexare date

Publicat în data de: 2017-04-24

Anunț al U.M. 01232 Oradea referitor la organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual – consilier juridic gr. I

Publicat în data de: 2017-04-24

cu rezultatele finale ale concursului Anunț al U.M. 01558 Târgoviște pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/Secția reparații tehnică de B.A.T, utilaje geniu și agregate

Publicat în data de: 2017-04-21

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent de specialitate debutant/S la Formația P.S.I. / Apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-04-21

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-04-21

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL DEBUTANT

Publicat în data de: 2017-04-19

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat IV (telefonist)

Publicat în data de: 2017-04-19

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de referent II

Publicat în data de: 2017-04-19

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de muncitor calificat (electromecanic)

Publicat în data de: 2017-04-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturlui vacant de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie din secția reparații tehnică de B.A.T., utilaje geniu

Publicat în data de: 2017-04-19

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de referent debutant, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-04-18

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2017-04-14

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de referent de specialitate debutant/S la Formația P.S.I. / Apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-04-14

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de execuțiede supraveghetor muzeu la Secția colecții speciale, programe educaționale și relații publice

Publicat în data de: 2017-04-14

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată(până la 31.12.2017) de contabil debutant

Publicat în data de: 2017-04-13

Anunț al U.M. 01751 Râșnov privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, din cadrul Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-04-13

Anunț al U.M. 01760 Sebeș cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer II-I, cu studii medii/profesionale în Grupa 1 Transport/Plutonul Stat Major și Deservire

Publicat în data de: 2017-04-12

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea posturlui vacant de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie din secția reparații tehnică de B.A.T., utilaje geniu

Publicat în data de: 2017-04-11

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (aprilie 2017 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2017-04-11

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de personal civil contractual, de execuție, de Referent Debutant, din cadrul Anexei Temporare

Publicat în data de: 2017-04-11

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL DEBUTANT

Publicat în data de: 2017-04-11

Anunț al U.M. 02569 Rm. Vâlcea privind solutionarea contestatiei formulate de către domnul Predescu Constantin Eduard pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (aprilie 2017 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2017-04-10

Anunț al U.M. 01760 Sebeș cu rezultatele obținute la interviul pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Șofer II-I, cu studii profesionale/medii, în Grupa 1 Transport/Plutonul Stat Major și Deservire

Publicat în data de: 2017-04-10

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele finale pentru încadrarea, postului vacant de execuție, pe durată determinată, pentru perioada 15.04.2017 – 31.12.2018 de Expert gradul III în BIROUL ADMINISTRARE SISTEME DE COMUNICAȚII ȘI APĂRARE

Publicat în data de: 2017-04-10

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II în BIROUL EXECUȚIE BUGETARĂ, CONTABILITATE PROPRIE ȘI CENTRALIZATĂ

Publicat în data de: 2017-04-10

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist specialist IA în BIROUL PLANIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat în data de: 2017-04-07

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2017-04-07

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacante de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2017-04-07

Anunț al U.M. 02588 Dr. Tr. Severin privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Referent de specialitate gr. I, pe perioada determinată până la data de 31.12.2017

Publicat în data de: 2017-04-06

Anunț al U.M. 01013 Târgu-Cărunești privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Muncitor calificat IV- instalator apă canal (M), în Formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-04-06

Anunț al U.M. 01013 Târgu-Cărbunești privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant(S), în compartimentul Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-04-06

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (aprilie 2017 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2017-04-06

Anunț al U.M. 01558 Tîrgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturlui vacant de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie din secția reparații tehnică de B.A.T., utilaje geniu

Publicat în data de: 2017-04-05

Anunț al U.M. 01011 Tg. Mureș cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru promovarea în funcții prevăzute cu nivel de studii superioare la microstructura Financiar-contabilă

Publicat în data de: 2017-04-05

Anunț al UM 01026 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II din cadrul Compartimentului Achiziții

Publicat în data de: 2017-04-04

Anunț al U.M. 01760 Sebeș cu rezultatele obținute la proba practică pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Șofer II-I, cu studii profesionale/medii, în Grupa 1 Transport/Plutonul Stat Major și Deservire

Publicat în data de: 2017-04-04

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL DEBUTANT

Publicat în data de: 2017-04-04

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor de economist gr. I și contabil I din cadrul Centrului Militar Zonal Constanța

Publicat în data de: 2017-04-04

Anunț al U.M. 02519 Buzău pentru notarea interviului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2017-04-04

Anunț al U.M. 02519 Buzău pentru notarea interviului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2017-04-03

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție - muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare pentru cazărmile 874 și 1121

Publicat în data de: 2017-04-03

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual pe postul de referent gr. II, din cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2017-04-03

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la interviu pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist gradul II în biroul execuție bugetară, contabilitate proprie și centralizată

Publicat în data de: 2017-04-03

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la interviu pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist specialist IA în BIROUL PLANIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat în data de: 2017-04-03

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlceacu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (aprilie 2017 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de refrent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunț al U.M. 01704 București privind organizarea concursului de încadrare, pe durată nedeterminată, a 2 (două) posturi vacante de personal civil contractual, de execuție, de referent II, din Registratura documente comune nr.1

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunț al U.M. 01704 București privind organizarea concursului de încadrare, pe durată nedeterminată, a 4 (patru) posturi vacante de personal civil contractual, de execuție, de Muncitor calificat IV, calificare electromecanic la Centru de comunicații principal

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunț al U.M. 01704 București privind organizarea concursului de încadrare, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de personal civil contractual, de execuție, de Muncitor calificat IV, calificare telefonist, din Centru 1 comunicații telefonice-Grup centre de comunicații telefonice-Centru de comunicații principal

Publicat în data de: 2017-03-31

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea concursului de ocupare a 1 (unu) post temporar vacant de Referent Debutant din cadrul - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunț al UM 01751 Râșnov privind suspendarea concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, cu studii superioare, în compartimentul cunoaștere și asistență psihologică la UM 01751 Râșnov.

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunț al UM 02564 cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (croitor) din cadrul grupei întreținere bază materială și reparații parașute din plutonul deservire al companiei deservire

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Economist debutant, din cadrul Microstructurii - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunț al U.M. 02000 Buzău privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grad profesional superior

Publicat în data de: 2017-03-30

Anunț al Centrului Militar Zonal Constanța cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de economist gr. I și contabil I

Publicat în data de: 2017-03-29

Erată a U.M. 02507 Ploiești privind anunțul cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist gradul II, din microstructura financiar-contabilă pentru rectificarea erorilor de redactare strecurate în tabel

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02502 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 3 (trei) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru promovarea în funcția prevăzută cu nivel de studii superior de Economist Gr. II-I, specialist IA din structura financiar-contabilă

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul examenului de promovare a personalului civil contractual debutant în gradul/treapta imediat superioară/ stat anexă temporară

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist II

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea, postului vacant de execuție, pe durată determinată, pentru perioada 15.04.2017 – 31.12.2018 de Expert gradul III în BIROUL ADMINISTRARE SISTEME DE COMUNICAȚII ȘI APĂRARE

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II în BIROUL EXECUȚIE BUGETARĂ, CONTABILITATE PROPRIE ȘI CENTRALIZATĂ

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist specialist IA în BIROUL PLANIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Economist debutant, din cadrul Microstructurii - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 01760 Sebeș cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Șofer II-I, cu studii profesionale/medii, în Grupa 1 Transport/Plutonul Stat Major și Deservire

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în funcția prevăzută cu nivel de studii superior de Economist Gr. II-I, specialist IA din structura financiar-contabilă

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al CMJ Buzău cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II

Publicat în data de: 2017-03-28

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de Referent II în cadrul Compartimentului Achiziții

Publicat în data de: 2017-03-27

Anunț al U.M.02564 Vaslui cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-27

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (croitor) din cadrul grupei întreținere bază materială și reparații parașute din plutonul deservire al companiei deservire

Publicat în data de: 2017-03-27

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale la examenul de promovare a personalului civil contractual în funcțiile de inginer de sistem II, analist (programator) ajutor II și referent II din cadrul Anexei temporare.

Publicat în data de: 2017-03-24

ANUNȚ al UM 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată ( aprilie 2017 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2017-03-24

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent debutant, ID 1106205, din cadrul microstructurii „Anexa Temporară”

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 02577 Oradea cu rezultatele finale ale concursului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual civil din cadrul UM 02577 Oradea

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 02507 Ploiești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 02507 Ploiești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist gradul II, din microstructura financiar-contabilă

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 02507 Ploiești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil II, din microstructura financiar-contabilă

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 02600 București cu rezultatele probei de scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în funcțiile de inginer de sistem II, analist (programator) ajutor II și referent II din cadrul Anexei temporare la U.M. 02600 București

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 02443 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent Debutant, din cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 02443 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual, de execuție, de Contabil Debutant, din cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-22

Anunț al UM 01760 cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Șofer II-I, cu studii profesionale/medii, în Grupa 1 Transport/Plutonul Stat Major și Deservire a U.M. 01760 Sebeș

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02519 Buzău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02519 Buzău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02415 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție, pe durată determinată, pentru perioada 15.04.2017 – 31.12.2018 de Expert gradul III în BIROUL ADMINISTRARE SISTEME DE COMUNICAȚII ȘI APĂRARE a U.M. 02415 București

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02415 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II în BIROUL EXECUȚIE BUGETARĂ, CONTABILITATE PROPRIE ȘI CENTRALIZATĂ a U.M. 02415 București

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02415 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist specialist IA în BIROUL PLANIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE a U.M. 02415 București

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02443 București cu rezultatele contestației la proba interviu a concursului organizat pentru încadrarea a 4 posturi temporar vacante de executie de REFERENT DEBUTANT în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 01026 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II din cadrul Compartimentului Achiziții

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02409 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție, de Economist debutant, din cadrul Microstructurii – anexă temporară

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 01983 Bacău cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (croitor) din cadrul grupei întreținere bază materială și reparații parașute din plutonul deservire al companiei deservire la U.M. 01983 Bacău

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02595 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de economist gr. I și contabil I din cadrul UM 0595 Constanța

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent debutant, ID 1106205, din cadrul microstructurii „Anexa Temporară”

Publicat în data de: 2017-03-21

Anunț al UM 02564 Vaslui cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-20

ANUNȚ al UM 02536 Ialomița privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția de – muncitor calificat II din Centrul Militar Județean Ialomița

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 4 (patru) posturi temporar vacante de execuție de referent debutant, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunț al U.M. 02443 Bucuresti cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de contabil debutant, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunț al U.M.02507 Ploiești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunț al U.M. 02588 Dr. Tr. Severin privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2017-03-17

Anunț al U.M.02553 Timișoara privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de Contabil debutant

Publicat în data de: 2017-03-16

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, din cadrul compartimentului financiar

Publicat în data de: 2017-03-16

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-16

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent debutant, ID 1106205 din cadrul microstructurii „Anexa Temporară”

Publicat în data de: 2017-03-15

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-15

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea privind organizarea concursului de încadrare a postului de execuție, pe perioadă determinată (aprilie 2017 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2017-03-15

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat III (vopsitor industrial) din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/ Secție reparații tehnică de B.A.T., utilaje geniu și agregate

Publicat în data de: 2017-03-15

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de muncitor calificat III (sudor) din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/ Secție reparații tehnică de B.A.T., utilaje geniu și agregate

Publicat în data de: 2017-03-14

ANUNȚ al UM 02570 Suceava cu rezultatele contestației la proba de interviu a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-14

Anunț al U.M. 01983 Bacău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (croitor) din cadrul grupei întreținere bază materială și reparații parașute din plutonul deservire al companiei deservire

Publicat în data de: 2017-03-14

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de personal civil contractual, de execuție de Economist debutant, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2017-03-13

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de casier (punctul de lucru de la vânzare bilete pentru intrare în muzeu) la compartimentul contabil șef - financiar contabil/casierie

Publicat în data de: 2017-03-13

Anunț al U.M.01751 Rîșnov privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2017-03-13

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-13

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 4 (patru) posturi temporar vacante de execuție de referent debutant, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-13

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de contabil debutant, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-13

Anunț al U.M. 02519 Buzău privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante în cadrul microstructurii stat anexă temporar

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al U.m. 02507 Ploiești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, din cadrul compartimentului financiar

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al U.m. 02507 Ploiești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist Gradul II, din cadrul compartimentului financiar

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (1 post de Antrenor (Ctg. III sau IV) la microstructura Complex sportiv; 1 post de Laborant II (PL/M) la microstructura Laboratoare)

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (1 post de Administrator financiar gr. II (S) la microstructura personal; 1 post de Analist (programator) ajutor IA (M) la microstructura săli multimedia din baza de antrenament și logistică didactică)

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul probei Interviu în vederea încadrării a 2 (două) posturi vacante de execuție de supraveghetor muzeu la Secția Istorie militară modernă 1 post și la Secția Istorie militară contemporană 1 post

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al U.M. 01026 București anunță rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II din cadrul Compartimentului Achiziții

Publicat în data de: 2017-03-10

Anunț al U.M. 01983 Bacău privind organizarea examenului de promovare în funcția prevăzută cu nivel de studii superior de Economist Gr. II-I, specialist IA din structura financiar-contabilă, a p.c.c. Onel Laura-Luminița

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent debutant, ID 1106205 din cadrul microstructurii „Anexa Temporară”

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 5 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (1 post de Asistent medical principal (PL) la cabinetul medical (cu staționar) în plutonul deservire din compania sprijin; 1 post de Asistent medical (PL) la cabinetul medical (cu staționar) în plutonul deservire din compania sprijin; 3 posturi de Muncitor calificat IV (fochist) la formația de lucru în formațiunea de cazarmare)

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al U.M. 02498 Deva organizează examen de promovare a personalului civil contractual debutant/stat anexă temporară, în grade/trepte profesionale imediat superioare

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatele contestației la proba practică a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (1 post de Șofer I la grupa autospeciale în plutonul deservire din compania sprijin, 2 posturi de Îngrijitor la grupa deservire în plutonul deservire din compania sprijin)

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (- 1 post de administrator financiar debutant (M) la compartimentul documente clasificate, - 1 post de referent de specialitate debutant (S) la microstructura Apărare împotriva incendiilor)

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al Centrului Militar Zonal Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de economist gr. I și contabil I

Publicat în data de: 2017-03-09

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de casier (punctul de lucru de la vânzare bilete pentru intrare în muzeu) la compartimentul contabil șef - financiar contabil / casierie

Publicat în data de: 2017-03-07

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (1 post de Laborant II (PL/M) la microstructura Laboratoare)

Publicat în data de: 2017-03-07

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (1 post de Administrator financiar gr. II (S) la microstructura Personal, - 1 post de Analist (programator) ajutor IA (M) la Săli multimedia din baza de antrenament și logistică didactică)

Publicat în data de: 2017-03-07

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-06

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 5 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-03-06

Anunț al U.M. 02577 Oradea, privind organizarea examenului de promovare în trepte/grade profesionale a personalului civil contractual din cadrul pentru care a expirat perioada de debut

Publicat în data de: 2017-03-06

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea celor 4 (patru) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent Debutant, din cadrul Anexei Temporare

Publicat în data de: 2017-03-06

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual, de execuție, de Contabil Debutant, din cadrul Anexei Temporare

Publicat în data de: 2017-03-06

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele contestației la proba scrisă la concursul pentru încadrarea unui post de Laborant II (PL/M) la Microstructura Laboratoare

Publicat în data de: 2017-03-06

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele contestației la proba scrisă la concursul pentru încadrarea unui post de Administrator financiar gr. II (S) la Microstructura Personal

Publicat în data de: 2017-03-03

A N U N Ț al UM 01662 Craiova cu rezultatele contestației la proba scrisă la concursul pentru încadrarea unui post de Laborant II (PL/M) la Microstructura Laboratoare

Publicat în data de: 2017-03-03

A N U N Ț al UM 01662 Craiova cu rezultatele contestației la proba scrisă la concursul pentru încadrarea unui post de Administrator financiar gr. II (S) la Microstructura Personal la Unitatea Militară 01662 Craiova:

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatul final al examenului de promovare în grad, din postul de referent de specialitate gr. II, în postul de referent de specialitate gr. I (securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală)

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcțiile de inginer de sistem II, analist (programator) ajutor II și referent II din cadrul Anexei temporare

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 02409 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post temporar vacant de execuție de economist debutant, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 02409 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post temporar vacant de execuție de economist debutant, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 02564 Vaslui privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Contabil II, din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 01760 Sebeș privind organizarea concursului de încadrare, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de personal civil contractual, de execuție, de șofer II-I, în Grupa 1 Transport/Plutonul Stat Major și Deservire

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 01011 Târgu Mureș privind organizarea examenului de promovare în funcții prevăzute cu nivel de studii superioare în cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-03

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Contabil II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunț al U.M. 02415 București privind organizarea concursului de încadrare a a unui post temporar vacant de execuție, pentru perioada 15.04.2017 – 31.12.2018, Expert gradul III în BIROUL ADMINISTRARE SISTEME DE COMUNICAȚII ȘI APĂRARE

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunț al U.M. 02415 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție , Economist gradul II în BIROUL EXECUȚIE BUGETARĂ, CONTABILITATE PROPRIE ȘI CENTRALIZATĂ

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunț al U.M. 02415 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție, Economist specialist IA în BIROUL PLANIFICARE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil II, din microstructura Anexa temporară

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de casier (punctul de lucru de la vânzare bilete pentru intrare în muzeu) la compartimentul contabil șef - financiar contabil / casierie

Publicat în data de: 2017-03-02

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție de supraveghetor muzeu la Secția Istorie militară modernă 1 post și la Secția Istorie militară contemporană 1 post

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-03-01

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad, din postul de referent de specialitate gr. II, în postul de referent de specialitate gr. I (securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală)

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 5 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatele finale ale examenului de promovare din funcția de Contabil IA în funcția de Economist gr. II în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02595 Constanța privind organizarea concursurilor de încadrare pe perioadă determinată (aprilie 2017 – decembrie 2017) a posturilor de execuție de Economist gr. I și Contabil I

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02431 București privind organizarea concursului de ocupare a unui post temporar vacant de Referent Debutant din cadrul microstructurii - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-02-28

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual în treapta profesională imediat superioară – referent II

Publicat în data de: 2017-02-27

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil II, din microstructura Anexa Temporară

Publicat în data de: 2017-02-27

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-27

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-27

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului civil contractual într-o funcție cu nivel de studii superior din cadrul compartimentului salarizare și decontări

Publicat în data de: 2017-02-27

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele examenului de promovare în grad/treapta imediat superioară a unui economist debutant și a unui contabil debutant

Publicat în data de: 2017-02-24

A N U N Ț al UM 02502 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de casier (punctul de lucru de la vânzare bilete pentru intrare în muzeu) la compartimentul contabil șef - financiar contabil / casierie

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunț al U.M. 02507 Ploiești privind organizarea concursului de încadrare a unui post temporar vacant de personal civil contractual economist gradul II și a unui post temporar vacant de personal civil contractual contabil II, din cadrul microstructurii financiar-contabile - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunț al U.M. 02507 Ploiești privind organizarea concursului de încadrare a unui post temporar vacant de personal civil contractual Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (administrator financiar gr. II, analist (programator) ajutor IA)

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție (antrenor, laborant II)

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare din funcția de Contabil IA în funcția Economist gr. II în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-02-23

Anunț al U.M. 01983 Bacău privind organizarea concursului de încadrare al postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (croitor) din cadrul grupei întreținere bază materială și reparații parașute din plutonul deservire al companiei deservire

Publicat în data de: 2017-02-22

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 5 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-22

Anunț al U.M. 02443 București, privind organizarea concursului de ocupare a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de Contabil Debutant, din cadrul „Anexă Temporară”

Publicat în data de: 2017-02-22

Anunț al U.M. 02443 București, privind organizarea concursului de ocupare a 4 (patru) posturi temporar vacante de Referent Debutant din cadrul - Anexă temporară

Publicat în data de: 2017-02-22

Anunț al U.M. 01026 București, privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea unui post vacant de Referent II, personal civil contractual, cu atribuții de execuție, în cadrul compartimentului Achiziții

Publicat în data de: 2017-02-21

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil II, din microstructura Anexa Temporară

Publicat în data de: 2017-02-21

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Compartimentului asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-02-21

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-21

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunț al U.M. 02305 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de șofer I la grupa transport din plutonul logistic

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunț al U.M. 02305 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de șofer I la grupa transport din plutonul logistic

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de magaziner debutant, la Depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de funcționar debutant la Căminul Militar de Garnizoană anexă

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele finale obținute la examenul pentru promovarea într-un post cu nivel de studii superior, din cadrul Biroului planificare logistică și achiziții

Publicat în data de: 2017-02-20

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Compartimentului asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-02-16

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestațiilor la INTERVIUL organizat pentru încadrarea postului de magaziner debutant din cadrul depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-02-16

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-02-16

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de muncitor calificat IV (bucătar), la popotă / plutonul deservire

Publicat în data de: 2017-02-15

Anunț al UM 02538 Piatra Neamț cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul imediat superior pentru 4 posturi de economist debutant conform tabelului:

Publicat în data de: 2017-02-15

Anunț al U.M. 02305 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI la concursul pentru încadrarea postului vacant de ȘOFER I la grupa transport din plutonul logistic

Publicat în data de: 2017-02-15

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant de funcționar debutant la Căminul Militar de Garnizoană

Publicat în data de: 2017-02-15

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele obținute la examenul pentru promovarea într-un post cu nivel de studii superior, din cadrul Biroului planificare logistică și achiziții

Publicat în data de: 2017-02-14

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de contabil II din cadrul microstructurii Anexa Temporară

Publicat în data de: 2017-02-14

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacavt de magaziner debutant, la Depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-02-14

Anunț al U.M. 01232 Oradea privind organizarea examenului de promovare în grad, din postul de referent de specialitate gr. II, în postul de referent de specialitate gr. I (securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală)

Publicat în data de: 2017-02-14

ANUNȚ al U.M. 01026 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Compartimentului asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-02-13

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului de MUNCITOR CALIFICAT IV (BUCĂTAR), la Popotă / plutonul Deservire

Publicat în data de: 2017-02-13

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-02-10

Anunț al U.M. 02515/CM București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de execuție de îngrijitor la U.M. 02515/CM București

Publicat în data de: 2017-02-09

Anunt al UM 01263 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestațiilor la PROBA SCRISĂ, la concursul pentru încadrarea postului de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-02-09

Anunt al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul pentru încadrarea postului vacant de ȘOFER I la grupa transport din plutonul logistic al U.M. 02305 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-02-09

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE pentru încadrarea postului vacant de funcționar debutant la Căminul Militar de Garnizoană anexă la U.M. 01263 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunț al UM 02578 Sfantu Gheorghe privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, în funcția de referent II pe statul anexă din Centrul Militar Județean Covasna

Publicat în data de: 2017-02-08

A n u n t al UM 02502 București, privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 3 (trei) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunț al UM 01402 Targoviste cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul pentru încadrarea postului vacant de MAGAZINER DEBUTANT, la Depozitul P.S.A. și materiale comune din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunt al UM 01263 Targoviste cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT IV (BUCĂTAR), la Popotă / plutonul Deservire din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunț al UM 01751 Râșnov cu rezultatele obținute la selecția dosarelor de înscriere pentru promovarea într-un post cu nivel de studii superior, din cadrul Biroului planificare logistică și achiziții

Publicat în data de: 2017-02-08

Anunț al UM 02553 Timisoara privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în treapta profesională imediat superioară

Publicat în data de: 2017-02-07

ANUNȚ al UM 02515/CM cu rezultatele la proba de interviu pentru concursul de încadrare a postului vacant de execuție de îngrijitor la U.M. 02515/CM București

Publicat în data de: 2017-02-07

Anunț al U.M. 02570 SUCEAVA privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-02-07

Anunt al UM 01263 Târgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmarea 01412 Târgoviște

Publicat în data de: 2017-02-07

Anunț al UM 02506 Arad privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2017-02-06

Anunț al UM 02570 Suceava privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-02-06

Anunț al UM 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-06

Anunț al UM 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-02-06

Anunț al UM 02426 Cluj-Napoca privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar, vacant, de execuție, de personal civil contractual, cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, de Contabil II din microstructura Anexa Temporară

Publicat în data de: 2017-02-03

Anunț al UM 01026 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Compartimentului asistență psihologică al U.M. 01026 București

Publicat în data de: 2017-02-02

Anunt al U.M.02538 Piatra Neamț privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior pentru 4 posturi de economist debutant astfel:

Publicat în data de: 2017-02-02

A n u n ț al U.M.01541 Budieni cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I la Formațiunea de cazarmare pentru Cazarma 880 Budieni

Publicat în data de: 2017-02-01

Anunț al U.M. 02515/CM București cu rezultatele la proba practică pentru concurs de încadrare a postului vacant de execuție de îngrijitor

Publicat în data de: 2017-02-01

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat iv (bucătar), la popotă / plutonul deservire

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunț al UM 01847 Buzau cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (Lăcătuș mecanic), în grupa întreținere bază materială și reparații parașute în plutonul întreținere la compania sprijin logistic

Publicat în data de: 2017-01-31

A n u n ț al UM 02502 Bucuresti cu rezultatele finale ale examenului de promovare a p.c.c. Boboescu Emil, muzeograf debutant la muzeograf gr. II/S în cadrul Secției Istorie Militară Contemporană

Publicat în data de: 2017-01-31

A n u n ț al UM 02577 Oradea privind organizarea examenului de promovare în trepte/grade profesionale a personalului civil contractual din cadrul Unității Militare 02577 Oradea, pentru care a expirat perioada de debut

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului de execuție de analist (programator) ajutor debutant

Publicat în data de: 2017-01-31

A n u n ț al UM 02513 Bistrita cu rezultatele finale la examenul de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare de pe postul de referent debutant pe postul de referent gradul II /Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunț al U.M. 02447 Iași cu rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul imediat superior a p.c.c. Nistor Carmen și a p.c.c. Seserman Lorena-Raluca care încadrează funcțiile de Economist debutant pe Anexa temporară a statului de organizare al U.M. 02447 Iași, respectiv a p.c.c. Strugaru Cătălina-Luciana și a p.c.c. Rață Ramona-Ștefania care încadrează funcțiile de Contabil debutant de pe Anexa temporară a statului de organizare

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunț al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea celor 2 posturi vacante de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/Secția reparații tehnică de B.A.T, utilaje geniu și agregate și din cadrul atelierului reparații tehnică complexă, armament de artilerie, aparatură optică, vopsitorie și tâmplărie din secția reparații armament, echipament artilerie și echipamente

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunt al U.M.01541 Budieni cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I la Formațiunea de cazarmare pentru Cazarma 880 Budieni

Publicat în data de: 2017-01-31

Anunț al UM 02437 Giurgiu cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, în cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 02560 Bucuresti cu punctajele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante din cadrul Centrului tehnic-editorial al armatei

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție astfel:1 post de Administrator financiar debutant (M) la Compartimentul documente clasificate;1 post de Referent de specialitate debutant (S) la microstructura Apărare împotriva incendiilor

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție astfel:2 posturi de Îngrijitor la grupa deservire din plutonul deservire la compania sprijin; 1 post de Șofer I la grupa autospeciale din plutonul deservire la compania sprijin.

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al U.M. 02305 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de șofer I la grupa transport din plutonul logistic

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de magaziner debutant, la Depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de funcționar debutant la Căminul Militar de Garnizoană

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat IV (bucătar)

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 02286 Bascov cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 01558 Targoviste cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (instalator apă canal), din cadrul Formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 01847 Buzau cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate – gr. III (Limba engleză) în Laboratorul limbi străine la S3 operații și instrucție

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare de pe postul de referent debutant pe postul de referent gradul II /Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2017-01-30

Anunt al UM 01751 Rasnov privitor la la organizarea unui examen pentru promovarea în funcție: - „Economist debutant, gr.II-I, specialist IA”, postul „Economist gradul II” în biroul planificare logistică și achiziții din S.4 logistică, pentru un angajat personal civil contractual;

Publicat în data de: 2017-01-27

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual întro funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-01-27

Anunț U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare de pe postul de referent debutant pe postul de referent gradul II /Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2017-01-27

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant

Publicat în data de: 2017-01-27

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, la Unitatea Militară 01026 București, de Șofer II în cadrul grupei 1 transport, plutonul transport al Companiei sprijin logistic

Publicat în data de: 2017-01-27

Anunț al U.M. 01847 Buzău cu rezultatele interviului și al testului de personalitate pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (lacătuș mecanic), în grupa întreținere bază materială și reparații parașute în plutonul întreținere din compaia sprijin logistic

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 02515/CM București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, în cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea celor 2 posturi vacante de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/Secția reparații tehnică de B.A.T, utilaje geniu și agregate și din cadrul atelierului reparații tehnică complexă, armament de artilerie, aparatură optică, vopsitorie și tâmplărie din secția reparații armament, echipament artilerie și echipamente

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a p.c.c. Boboescu Emil, muzeograf debutant la muzeograf gr. II/S în cadrul Secției Istorie Militară Contemporană

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M.01541 Budieni cu rezultatele PROBEI PRACTICE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I la Formațiunea de cazarmare pentru Cazarma 880 Budieni

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 02286 Bascov cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 02286 Bascov cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 02560 București cu rezultatul probei interviului organizat pentru încadrarea posturilor vacante din cadrul Centrului tehnic-editorial al armatei

Publicat în data de: 2017-01-26

Anunț al U.M. 02560 București cu rezultatul probei interviului organizat pentru încadrarea posturilor vacante din cadrul Centrului tehnic-editorial al armatei

Publicat în data de: 2017-01-25

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele examenului de promovare în treapta profesională pentru referent II

Publicat în data de: 2017-01-25

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele examenului de promovare în gradul profesional pentru economist II

Publicat în data de: 2017-01-25

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (instalator apă canal), din cadrul Formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2017-01-25

Anunț al U.M. 01847 Buzău cu rezultatele interviului și al testului de personalitate pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate – gr. III (Limba engleză) în Laboratorul limbi străine la S3 operații și instrucție

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunț al U.M. 01847 Buzău cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (Lăcătuș mecanic), în grupa întreținere bază materială și reparații parașute în plutonul întreținere la compania sprijin logistic

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, la Unitatea Militară 01026 București, de Șofer II în cadrul grupei 1 transport, plutonul transport al Companiei sprijin logistic

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunț al CMJ Teleorman cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului civil contractual (contabil) din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA, din cadrul compartimentului cotabilitate/ financiar contabil

Publicat în data de: 2017-01-20

Anunț al U.M. 01847 Buzău cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate – gr. III (Limba engleză) în Laboratorul limbi străine la S3 operații și instrucție

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner debutant, din cadrul depozitului materiale și piese de schimb BAT și geniu/ pluton deservire

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea celor 2 posturi vacante de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/Secția reparații tehnică de B.A.T, utilaje geniu și agregate și din cadrul atelierului reparații tehnică complexă, armament de artilerie, aparatură optică, vopsitorie și tâmplărie din secția reparații armament, echipament artilerie și echipamente

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție, la Unitatea Militară 01026 București, de Asistent medical debutant din cadrul Cabinetului de medicină dentară

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunț al U.M. 01026 București cu privire la soluționarea contestației rezultatelelor probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical debutant, în cadrul Cabinetului de medicină dentară

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunț al U.M. 02286 Bascov privind modificarea datelor de organizare a concursului de încadrare a postului vacant de execuție Contabil II, din cadrul compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-01-19

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, în cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner debutant, din cadrul depozitului materiale și piese de schimb BAT și geniu/ pluton deservire

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunț al sediul U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (instalator apă canal), din cadrul Formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunț al U.M. 02286 Bascov cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-01-18

Anunț al U.M. 01847 Buzău cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (Lăcătuș mecanic) în grupa întreținere bază materială și reparații parașute

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M. 02560 București la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante din cadrul Secției planificare, evidență și urmărire lucrări

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M. 02560 București rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante din cadrul Centrului tehnic-editorial al armatei

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M.01541 Budieni cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I la Formațiunea de cazarmare pentru Cazarma 880 Budieni

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil 1A, din cadrul compartimentului cotabilitate/ financiar contabil

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele probei practice la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, la Unitatea Militară 01026 București, de Șofer II în cadrul grupei 1 transport, plutonul transport al Companiei sprijin logistic

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, la Unitatea Militară 01026 București, de Asistent medical debutant din cadrul Cabinetului de medicină dentară

Publicat în data de: 2017-01-17

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner debutant, din cadrul depozitului materiale și piese de schimb BAT și geniu/ pluton deservire

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunț al UM 02437 Giurgiu cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunț al UM 02513 Bistrița privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din MApN

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestațiilor la PROBA SCRISĂ pentru încadrarea postului de de execuție de contabil IA, din cadrul compartimentului contabilitate/ financiar contabil

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunț al U.M. 01026 București cu privire la soluționarea contestației rezultatelelor probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical debutant, în cadrul Cabinetului de medicină dentară

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunț al UM 02447 Iași privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior a p.c.c. Nistor Carmen și a p.c.c. Seserman Lorena-Raluca care încadrează funcțiile de Economist debutant pe Anexa temporară a statului de organizare al U.M. 02447 Iași, respectiv a p.c.c. Strugaru Cătălina-Luciana și a p.c.c. Rață Ramona-Ștefania care încadrează funcțiile de Contabil debutant

Publicat în data de: 2017-01-13

Anunț al UM 01026 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, în cadrul Compartimentului asistență psihologică

Publicat în data de: 2017-01-12

Anunț al UM 1558 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (instalator apă canal

Publicat în data de: 2017-01-12

A n u n ț al UM 02502 privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar

Publicat în data de: 2017-01-11

Anunț al UM 02560 București cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante

Publicat în data de: 2017-01-11

Anunț al UM 01026 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual de execuție:

Publicat în data de: 2017-01-11

ANUNȚ al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil 1A, din cadrul compartimentului cotabilitate/ financiar contabil

Publicat în data de: 2017-01-11

ANUNȚ al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea celor 2 posturi vacante de execuție de muncitor calificat III (sudor), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/Secția reparații tehnică de B.A.T,

Publicat în data de: 2017-01-11

ANUNȚ al UM 02586 Brăila cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant

Publicat în data de: 2017-01-11

ANUNȚ al UM o2437 Giurgiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional economist II a P.c.c. SABOU IOAN

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea examenului de promovare în treapta profesională referent II a P.c.c. GHILE SIMONA-IOANA

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 02513 Bistrița privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din MApN

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner debutant, din cadrul depozitului materiale și piese de schimb BAT și geniu/ pluton deservire

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 02286 Bascov cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în cadrul în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de execuție - magaziner debutant din cadrul depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție – șofer I la grupa transport

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție – funcționar debutant la Căminul Militar de garnizoană

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție - muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) la formațiunea de cazarmare pentru cazărmile 874 și 1121

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție - muncitor calificat IV (bucătar) la popota din plutonul deservire

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al CMJ Satu Mare privind organizarea examenului de promovare în grad profesional superior pentru personalul civil contractual, pentru postul „Analist debutant, II-IA”

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele contestației la proba de interviu la concursul pentru încadrarea unui post de Bibliotecar debutant (M) la biblioteca școlară în baza de antrenament și logistică didactică

Publicat în data de: 2017-01-10

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2017-01-09

Anunț al U.M. 01847 Buzău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (Lăcătuș mecanic) în grupa întreținere bază materială și reparații parașute

Publicat în data de: 2017-01-09

Anunț al U.M. 01847 Buzău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (Lăcătuș mecanic) în grupa întreținere bază materială și reparații parașute

Publicat în data de: 2017-01-09

Anunț al U.M.01541 Budieni cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) în microstructura Formațiune de Cazarmare

Publicat în data de: 2017-01-06

Anunț al U.M. 02515/CM București privind organizarea concursului de încadrare a unui post de îngrijitor

Publicat în data de: 2017-01-06

Anunț al U.M. 01847 Buzău privind modificarea tematicii și bibliografiei pentru organizarea concursului de încadrarea a postului vacant de execuție de personal civil contractual

Publicat în data de: 2017-01-05

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2017-01-05

Anunț al U.M. 02556 Alexandria privind organizarea examenului pentru promovarea într-o funcție cu nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale examenului de promovare în funcția de Analist Gr. II în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-29

Anunț al UM 01558 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil IA, din cadrul compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2016-12-27

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual, Analist (programator) ajutor II, Biroul Personal Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-27

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2016-12-23

Anuunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția de Analist Gr. II în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști a unui personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil IA, din cadrul compartimentului cotabilitate/ financiar contabil

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (instalator apă canal), din cadrul Formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner debutant, din cadrul depozitului materiale și piese de schimb BAT și geniu/pluton deservire

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 01558 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (vopsitor industrial), din cadrul atelierului demontare, reparații carcase blindate, tinichigerie și vopsitorie/Secția reparații tehnică de B.A.T, utilaje geniu și agregate

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 01558 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a (două) posturi vacante de execuție de muncitor calificat III (sudor)

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 02586 Brăila privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor temporar vacante de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului Personal și Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer II în cadrul grupei 1 transport, plutonul transport al Companiei sprijin logistic

Publicat în data de: 2016-12-22

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Asistent medical debutant din cadrul Cabinetului de medicină dentară

Publicat în data de: 2016-12-21

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-21

Anunț al U.M. 01847 Buzău privind organizarea concursului pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-12-21

Anunț al CMJ Botoșani privind concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant, de execuție de Referent I în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-12-21

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA, cu studii medii, în Biroul drepturi bănești

Publicat în data de: 2016-12-21

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2016-12-20

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la interviu pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA, cu studii medii, în Biroul drepturi bănești

Publicat în data de: 2016-12-20

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist gr. I , din cadrul microstructurii – Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-12-20

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-20

Anunț al U.M.01541 Budieni privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații) în microstructura Formațiune de Cazarmare

Publicat în data de: 2016-12-19

Anunț al CMJ Botoșani cu rezultatele probei practice a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant, de execuție de Referent I în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-12-19

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, în cadrul biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-12-19

Anunț al U.M. 02286 Bascov privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție Contabil II, din cadrul compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2016-12-16

Anunț al U.M. 02569 Rm. Vâlcea cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de Contabil IA

Publicat în data de: 2016-12-16

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele probei practice la concursul/examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-16

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist gr. I , din cadrul microstructurii – Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant, de execuție de Referent I în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil I , în cadrul Compartimentului financiar - contabil

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele finale pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual – economist debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-15

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-14

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA, cu studii medii, în Biroul drepturi bănești

Publicat în data de: 2016-12-13

Anunț al U.M. 02560 București privind organizarea concursului de ocupare a unor posturi vacante

Publicat în data de: 2016-12-13

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant, de execuție de Referent I în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-12-13

Anunț al U.M.02569 cu rezultatele la interviul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Contabil IA,din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-13

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele finale a interviului pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual – economist debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-13

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil I, în cadrul Compartimentului financiar - contabil

Publicat în data de: 2016-12-12

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior, Analist Gr. II în Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-12

Anunț al CMJ Ialomița privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția de - analist (programator) ajutor II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști. din Centrul Militar Județean Ialomița

Publicat în data de: 2016-12-12

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist gr. I , din cadrul microstructurii – Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-12-12

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I, în cadrul Biroului selecționare și expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacante de execuție de referent debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-09

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-08

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I în cadrul Biroului selecționare și expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-12-08

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”, pe perioadă determinată (până la 31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-12-08

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2016-12-08

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-07

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA, cu studii medii, în Biroul drepturi bănești

Publicat în data de: 2016-12-07

Anunț al U.M. 02564 Vaslui privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Contabil II, din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul I în cadrul Biroului selecționare și expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Contabil IA, din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”, pe perioadă determinată (până la 31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-12-06

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual – economist debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant/studii superioare, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție Economist gr. I, din cadrul microstructurii – Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunț al U.M. 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de personal civil contractual vacant de execuție de Referent I în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-12-05

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant/studii superioare, în cadrul microstructurii B.P.S.C.R.

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului vacant de execuție Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunț al U.M. 01026 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare pe perioadă nedeterminată a unor posturi de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2016-11-29

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de referent debutant, din cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-11-28

Anunț al U.M. 02600 București privind prelungirea perioadei de depunerea a dosarelor de înscriere la concursul de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de Expert gradul I, din cadrul Biroului selecționare și expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-11-28

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-11-28

Anunț al CMJ Sibiu cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Contabil I din cadrul Compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 5 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 1(unu) post vacant de execuție Referent de specialitate debutant/studii superioare, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de personal civil contractual de Contabil IA

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunț al U.M. 02515 București privind organizarea concursului de promovare în grad profesional

Publicat în data de: 2016-11-25

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual

Publicat în data de: 2016-11-24

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-11-24

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară” pe perioadă determinată (până la 31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-11-24

Anunț al U.M. 01026 București cu rezultatul final al examenului pentru promovare

Publicat în data de: 2016-11-24

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de economist debutant, în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-23

ANUNȚ al 02554 Sibiucu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Contabil I din cadrul Compartimentului financiar contabil din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2016-11-23

A N U N Ț al UM 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi vacante de personal civil contractul, de execuție

Publicat în data de: 2016-11-23

ANUNȚ al UM 02557 Tulcea cu rezultatele examenului organizat în ziua de 22.11.2016 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Publicat în data de: 2016-11-23

ANUNȚ al UM 2557 Tulcea cu rezultatele examenului organizat în ziua de 22.11.2016 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Publicat în data de: 2016-11-22

PROCES-VERBAL al UM 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-22

Anunț al UM 02536 Slobozia cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Contabil I, în cadrul Compartimentului financiar - contabil

Publicat în data de: 2016-11-21

ANUNȚ al UM 02601 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-11-21

Anunț al UM 02539 Alba Iulia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert debutant (psiholog) în cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-11-18

Anunț al UM 02519 Buzău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-11-18

Anunț al UM 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție Posturile vacante pentru care se organizează concursul sunt la U.M. 01662 Craiova, astfel: - 1 post de Bibliotecar debutant (PL) la Biblioteca școlară în Baza de antrenament și logistică didactică; - 1 post de Referent de specialitate gr. I la microstructura Informare și relații publice.

Publicat în data de: 2016-11-17

Anunț al UM 02402 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 1 (unu) post vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul microstructurii BPSCR

Publicat în data de: 2016-11-17

Anunt al UM 02560 București cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din cadrul Centrului tehnic-editorial al armatei

Publicat în data de: 2016-11-17

ANUNȚ al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA

Publicat în data de: 2016-11-17

ANUNȚ al UM 02554 Sibiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Contabil I din cadrul Compartimentului financiar contabil din Centrul militar județean Sibiu

Publicat în data de: 2016-11-17

ANUNȚ al UM 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatul examenului de promovare pentru o funcție de personal civil contractual, din gradul profesional Expert debutant(psiholog), în gradul profesional Expert gr. III (psiholog)

Publicat în data de: 2016-11-17

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de Expert (psiholog) gr. II, din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-11-16

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară” pe perioadă determinată (până la 31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-11-16

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de Expert gradul I, din cadrul Biroului selecționare și expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-11-16

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert debutant (psiholog) în cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-11-15

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. II, în microstructura Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-11-15

Anunț al U.M. 02516 Botoșani privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de Referent I, din cadrul compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-11-15

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Expert gr. II (psiholog), din cadrul biroului testări

Publicat în data de: 2016-11-15

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor debutant, din cadrul BIROULUI PLANIFICARE ȘI GESTIUNE CANDIDAȚI

Publicat în data de: 2016-11-15

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual pe postul de analist gr. II, din cadrul Biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-11-15

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție Economist gr. I, din cadrul microstructurii Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-15

Anunț al U.M. 02515/B București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de funcționar public de Consilier grad profesional superior

Publicat în data de: 2016-11-14

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil I, în cadrul Biroului salarizare și decontări / Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-11-14

Anunț al CMJ Suceava privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Cotabil șef gr. I, din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-14

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de Muncitor calificat IV (electrician de întreținere și reparații), din cadrul Formațiunii de cazarmare/Logistică

Publicat în data de: 2016-11-14

Anunț al U.M. 02487 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare în grad/treaptă profesional/ă imediat superior/oară a personalului civil contractual care îndeplinește condițiile legale

Publicat în data de: 2016-11-14

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-11

Anunț al U.M. 02415 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2016-11-11

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de merceolog I, în cadrul Biroului achiziții / S4-Logistică

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor debutant, din cadrul BIROULUI PLANIFICARE ȘI GESTIUNE CANDIDAȚI

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de conducere de Expert gradul II (psiholog), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de inginer de sistem debutant la Secția patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post vacant de execuție de muncitor calificat I (electronist) la grupa întreținere expoziții

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr. II, în cadrul microstructurii Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert debutant (psiholog) în cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al Centrului militar județean Sibiu cu rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului de execuție, vacant, de Contabil I din cadrul Compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al Centrului Militar Județean Ialomița privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția de - Referent II în compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2016-11-10

Anunț al Centrului Militar Județean Ialomița privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția de - Referent de specialitate gr. III în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-09

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil I, în cadrul Biroului Salarizare și decontări / Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-08

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de merceolog I, în cadrul Biroului achiziții / S4-Logistică

Publicat în data de: 2016-11-08

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-11-08

Anunț al U.M. 02506 Arad privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual – economist debutant din cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-08

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție de Referent debutant din cadrul microstructurii „Anexă temporară” pe perioadă determinată(până la 31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-11-08

Anunț al U.M. 02557 Tulcea privind organizarea examenului de promovare în funcția de Analist (programator) ajutor gr.II în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-08

Anunț al U.M. 02557 Tulcea privind organizarea examenului de promovare în funcția de referent gr. II în compartimentul Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-11-08

Anunț al U.M. 01026 București privind desfășurarea examenului de promovare a d-nei p.c.c. Ghineț Valentina Georgiana din funcția de contabil I în funcția de contabil IA în cadrul Biroului Drepturi Bănești (Salarizare) și Decontări

Publicat în data de: 2016-11-07

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de inginer de sistem debutant la Secția patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2016-11-07

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție de muncitor calificat I (electronist) la grupa întreținere expoziții

Publicat în data de: 2016-11-07

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii "anexa temporară"

Publicat în data de: 2016-11-04

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, din microstructura Financiar-Contabil

Publicat în data de: 2016-11-04

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-11-04

Anunț al U.M. 02536 Slobozia privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Contabil I, din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-04

Anunț al U.M. 01662 Craiova privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de personal civil contractual, de execuție

Publicat în data de: 2016-11-04

Anunț al U.M. 02564 Vaslui privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Contabil II, din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-04

Anunț al U.M. 02409 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post vacant de execuție de analist debutant, din cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-11-04

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert debutant (psiholog) în cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor debutant, din cadrul BIROULUI PLANIFICARE ȘI GESTIUNE CANDIDAȚI

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Expert gr.II (psiholog), din cadrul BIROULUI TESTĂRI

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție, de contabil I, în cadrul Biroului salarizare și decontări / Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant, de execuție, de referent de specialitate gr. II, în cadrul microstructurii Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-11-03

Anunț al U.M. 02601 București privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi de execuție

Publicat în data de: 2016-11-02

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil gr. II, în cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-11-02

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii "anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-11-02

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant, de execuție, de merceolog I, în cadrul Biroului achiziții/ S4-Logistică

Publicat în data de: 2016-11-02

Anunț al U.M. 02519 Buzău privind organizarea concursului de ocupare a unui post temporar vacant în cadrul microstructurii stat anexă temporar

Publicat în data de: 2016-11-01

Anunț al U.M. 02402 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de personal civil contractual, de execuție, de referent de specialitate debutant, studii superioare

Publicat în data de: 2016-11-01

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, din microstructura Financiar-Contabil

Publicat în data de: 2016-11-01

Anunț al U.M. 02502 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de inginer de sistem debutant la Secția patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2016-11-01

Anunț al U.M. 02502 București, cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție de muncitor calificat I (electronist) la grupa întreținere expoziții

Publicat în data de: 2016-11-01

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Contabil IA

Publicat în data de: 2016-11-01

Anunț al U.M. 02560 București privind organizarea examenului de promovare în funcțiile de referent treapta I la Biroul stat major și personal, operator treapta I la Biroul planificare monitorizare programe, marketing și achiziții, economist specialist IA la Financiar și contabil I la Contabilitate

Publicat în data de: 2016-11-01

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc privind desfășurarea examenului de promovare pentru o funcție de personal civil contractual, din gradul profesional Expert debutant(psiholog), în gradul profesional Expert gr. III (psiholog)

Publicat în data de: 2016-10-28

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatele finale ale examenului de promovare din funcția de Referent IA în funcția de Referent de specialitate gr.III în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-10-28

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual pe postul de analist gr. II, din cadrul Biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert debutant (psiholog), în cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, din microstructura Financiar-Contabil

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02592 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul IA, din cadrul biroului juridic

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant, de execuție, de contabil I, în cadrul Biroului salarizare și decontări / Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant, de execuție, de merceolog I, în cadrul Biroului achiziții/ S4-Logistică

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02573 Brașov privind încadrarea postului vacant de Analist debutant în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii "anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-10-27

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea examenului de promovare în grad/treaptă profesional/ă imediat superior/oară a personalului civil contractual care îndeplinește condițiile legale

Publicat în data de: 2016-10-26

Anunț al U.M. 02570 Suceava cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare din funcția de Referent IA în funcția Referent de specialitate gr. III în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-10-26

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-10-24

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele examenului de promovare în treapta profesională pentru contabil II

Publicat în data de: 2016-10-24

Anunț al U.M. 02502 București, cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de inginer de sistem debutant la Secția patrimoniu și evidență informatizată

Publicat în data de: 2016-10-24

Anunț al U.M. 02502 București, cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuție de muncitor calificat I (electronist) la grupa întreținere expoziții

Publicat în data de: 2016-10-21

Anunț al U.M. 02570 Suceava privind modificarea datei de organizare a examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-10-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-10-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii "anexa temporară"

Publicat în data de: 2016-10-20

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele finale ale examenului de promovare în postul de economist II din cadrul compartimentelor contabilitate și financiar

Publicat în data de: 2016-10-19

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant din Biroul planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-10-19

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Expert gr. II (psiholog) din Biroul testări

Publicat în data de: 2016-10-18

Anunț al U.M. 02426 Cluj Napoca cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil gradul II

Publicat în data de: 2016-10-18

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare, într-o funcție prevăzută cu un nivel de studii superior în cadrul compartimentelor contabilitate, respectiv financiar

Publicat în data de: 2016-10-17

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în postul de economist II din cadrul compartimentelor contabilitate și financiar

Publicat în data de: 2016-10-17

Anunț al U.M. 02638 București privind organizarea concursului de încadrare, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de personal civil contractual, de execuție, de referent de specialitate gr. II, în microstructura Cunoaștere și asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-10-14

Anunț al Centrului militar județean Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a 1 (unu) post vacant de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-10-14

Anunț al Centrul Militar Zonal Constanta cu rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția de Referent II în compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2016-10-13

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție, de contabil II, din cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2016-10-12

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de execuție de Expert debutant (psiholog) din cadrul biroului testări

Publicat în data de: 2016-10-11

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de contabil 2, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2016-10-10

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea examenului de promovare în treapta imediat superioară a P.c.c. AVRAM IOANA-MARIA din cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-10-10

Anunț al U.M. 02638 București privind organizarea concursului de încadrare, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de personal civil contractual, de execuție, de merceolog I, în cadrul Biroului achiziții/Logistică

Publicat în data de: 2016-10-10

Anunț al U.M. 02638 București privind organizarea concursului de încadrare, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de personal civil contractual, de execuție, de contabil I, în cadrul Biroului salarizare și decontări din Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-10-10

Anunț al U.M. 02409 Bucureșri privind organizarea concursului de încadrare, a unui post vacant de execuție de analist debutant, din cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-10-07

ANUNȚ al UM 02502 București privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare a 2 (două) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție

Publicat în data de: 2016-10-07

ANUNȚ al UM 02570 Suceava privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-10-05

ANUNȚ al UM 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de contabil 2, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2016-10-04

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de Expert (psiholog) gr. I, din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-10-04

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de Expert (psiholog) debutant, din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-10-04

ANUNȚ al U.M.02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-10-04

ANUNȚ al UM 01232 Oradea pentru organizarea unui concurs de promovare în Posturile de economist gradul II la financiar și compartimentul contabilitate.

Publicat în data de: 2016-10-03

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de Expert gr. I (educație fizică și sport), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-10-03

ANUNȚ al UM 02573 Brașov cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Analist - debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-09-30

Anunț al U.M. 01013 Târgu Cărbunești privind organizarea examenului privind organizarea examenului de promovare, într-o funcție prevăzută cu nivel de studii superioare în cadrul compartimentelor financiar și contabilitate

Publicat în data de: 2016-09-30

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de Expert gr. I (educație fizică și sport ), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-30

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Expert debutant (psiholog), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-30

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Expert gr. I (psiholog), din cadrul biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-30

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale examenului de promovare în funcția de Referent Gr. II în Biroul mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-09-30

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant, de execuție, de personal civil contractual, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, de Contabil II din microstructura Financiar-contabilă

Publicat în data de: 2016-09-29

ANUNȚ al Um 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de Expert gr. I (educație fizică și sport) din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-29

Anunț al CMZ Constanța privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția de - Referent II în compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2016-09-28

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la examenului de promovarea în funcția de Referent Gr. II, în Biroul mobilizare și coordonare resurse a unui personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-09-28

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-09-27

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-09-26

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unui post temporar vacant de execuție - economist gradul II, din cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-09-26

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de conducere de Expert debutant (psiholog), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-26

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de conducere de Expert gradul I (psiholog), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-23

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert gradul I (educație fizică și sport), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-23

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele examenului de promovare în funcții cu nivel de studii superioare

Publicat în data de: 2016-09-21

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție, Secretar IA la microstructura Secretariat

Publicat în data de: 2016-09-21

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție, Inginer de sistem I la microstructura Informatică din Baza de antrenament și logistică didactică

Publicat în data de: 2016-09-21

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea unui post temporar vacant de execuție - economist gradul II, din cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-09-21

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert debutant (psiholog), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-21

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert gradul I (psiholog), din cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-09-21

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu studii superioare din cadrul Biroului Mobilizare și Coordonare Resurse

Publicat în data de: 2016-09-19

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea concursului de încadrare, a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de contabil II, din cadrul „anexei temporare”

Publicat în data de: 2016-09-16

Anunț al U.M. 02573 Brașov privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de personal civil contractual, Analist debutant (studii superioare) în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-09-16

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție, Secretar IA la microstructura Secretariat

Publicat în data de: 2016-09-16

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție, Inginer de sistem I la microstructura informatică din baza de antrenament și logistică didactică

Publicat în data de: 2016-09-15

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele finale la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție de îngrijitor din cadrul grupei deservire în plutonul deservire din compania sprijin

Publicat în data de: 2016-09-15

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale examenului de promovare în funcția cu studii de nivel superior, Referent de specialitate Gr. III în Biroul mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-09-15

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superioar, Referent Gr. II în Biroul mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-09-14

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-09-13

Anunț al U.M. 01668 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2016-09-12

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la examenului de promovare în funcția cu studii de nivel superior, Referent de specialitate Gr. III în Biroul mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-09-12

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție de îngrijitor din cadrul grupei deservire în plutonul deservire din compania sprijin

Publicat în data de: 2016-09-12

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție, Secretar IA la microstructura Secretariat

Publicat în data de: 2016-09-12

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea unui post vacant de execuție, Inginer de sistem I la microstructura Informatică din Baza de antrenament și logistică didactică

Publicat în data de: 2016-09-12

Anunț al U.M. 01668 București cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2016-09-12

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-09-06

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție de îngrijitor din cadrul grupei deservire în plutonul deservire din compania sprijin

Publicat în data de: 2016-09-06

Anunț al U.M. 01668 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2016-09-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-09-05

Anunț al U.M. 02400 București privind organizarea concursului de încadrare, unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-09-05

Anunț al U.M. 02400 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în 2 (două) funcții cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-09-05

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-09-05

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-09-02

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele examenului de promovare în funcții cu nivel de studii superioare

Publicat în data de: 2016-09-01

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-09-01

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de Expert gr. I (psiholog) din Biroul testări

Publicat în data de: 2016-09-01

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de Expert gr. I (educatie fizică și sport ) din Biroul testări

Publicat în data de: 2016-09-01

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de Expert debutant (psiholog) din Biroul testări

Publicat în data de: 2016-08-31

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii ,,anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-31

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele finale la examenul de promovare într-o funcție de nivel superior

Publicat în data de: 2016-08-31

Anunț al U.M. 01662 Craiova cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi vacante de execuție de îngrijitor din cadrul grupei deservire în plutonul deservire din compania sprijin

Publicat în data de: 2016-08-30

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare într-o funcție de nivel superior

Publicat în data de: 2016-08-30

Anunț al U.M. 01668 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2016-08-30

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție, de Referent II, din cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2016-08-29

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-08-26

Anunț al U.M. 02443 București. privind organizarea concursului de încadrare a unui post temporar vacant de execuție de contabil II, din cadrul „anexei temporare”

Publicat în data de: 2016-08-26

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea examenului de promovare în funcția cu studii de nivel superior, Referent de specialitate Gr. III în Biroul mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-08-26

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-08-25

Anunț al U.M. 02405 cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II cu studii superioare din cadrul structurii "anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-25

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele examenului pentru promovarea într-o treaptă imediat superioară

Publicat în data de: 2016-08-25

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii privind organizarea examenului pentru promovarea în funcții la U.M. 01751 Râșnov: - „Economist debutant, gr.II-I, specialist IA”, postul „Economist gradul II” la compartimentul contabilitate, pentru un angajat personal civil contractual; „Economist debutant, gr.II-I, specialist IA”, postul „Economist gradul II” la compartimentul salarizare și decontări, pentru un angajat personal civil contractual;

Publicat în data de: 2016-08-25

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-08-24

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Analist (programator ajutor) I, din cadrul biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-08-24

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Analist gr. IA, din cadrul biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-08-23

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, cu studii superioare, în cadrul Compartimentului asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-08-23

Anunț al U.M. 01668 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de muncitor calificat III, în cadrul formațiunii cazarmare

Publicat în data de: 2016-08-23

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-08-23

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-08-19

Anunț al UM 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de REFERENT 2, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2016-08-18

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Analist (programator) ajutor I, din cadrul biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-08-18

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Analist gr. IA, din cadrul biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-08-18

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gradul I, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-18

Anunț al UM 02546 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Economist gr. II, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-18

ANUNȚ al UM 02415 București cu rezultatele obținute la interviu pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. III, cu studii superioare, în Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-08-17

Anunț al CCI privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de execuție la U.M. 01662 Craiova (1 post de secretar IA / studii medii de profil, la microstructura Secretariat; 1 post de inginer de sistem I / studii superioare de lungă durată de profil, la microstructura Informatică în Baza de antrenament și logistică didactică)

Publicat în data de: 2016-08-17

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-08-17

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-08-17

Anunț al U.M. 02586 Brăila privind organizarea examenului de promovare într-o funcție cu studii de nivel superior, Referent de specialitate, gr.III, din cadrul Biroului Mobilizare și Coordonare Resurse

Publicat în data de: 2016-08-17

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele finale la examenul de promovare în funcția cu studii de nivel superior Economist Gr. II în microstructura Financiar - Contabil

Publicat în data de: 2016-08-17

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele finale la examenul de promovare în funcția cu studii de nivel superior, Referent de specialitate Gr. III în Biroul Personal si Solutionare Cereri Rezervisti

Publicat în data de: 2016-08-12

Anunț al U.M. 02456 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-12

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gradul I, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-12

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ANALIST (PROGRAMATOR) AJUTOR I, în cadrul BIROULUI PLANIFICARE ȘI GESTIUNE CANDIDAȚI

Publicat în data de: 2016-08-12

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ANALIST GRUPA IA, în cadrul BIROULUI PLANIFICARE ȘI GESTIUNE CANDIDAȚI

Publicat în data de: 2016-08-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de contabil debutant, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-11

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. III, cu studii superioare, în Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-08-11

Anunț al U.M. 01662 Craiova, privind organizarea concursului de încadrare unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-08-11

Anunț al U.M. 02595 Constanta cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția cu studii de nivel superior, Referent de specialitate Gr. III în Biroul Personal si Solutionare Cereri Rezervisti

Publicat în data de: 2016-08-11

Anunț al U.M. 02595 Constanta cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția cu studii de nivel superior Economist Gr. II în microstructura Financiar-Contabil

Publicat în data de: 2016-08-10

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor I în cadrul Biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-08-10

Anunț al U.M.02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil debutant

Publicat în data de: 2016-08-10

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 1 (unu) post temporar vacant de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-08-10

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la examenul organizat de promovare pe o funcție de personal civil contractual prevăzută cu studii superioare

Publicat în data de: 2016-08-10

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la examenul organizat de promovare pe o funcție de personal civil contractual prevăzută cu studii superioare

Publicat în data de: 2016-08-09

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de analist (programator) ajutor debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului din cadrul concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de contabil debutant, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gradul I, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată (31.12.2017) de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Analist (programator) ajutor I, din cadrul biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist gradul IA, din cadrul biroului planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-08-08

Anunț al U.M.02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-08-05

Anunț a U.M. 02415 București cu rezultatele obținute la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gr. III, cu studii superioare, în Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-08-04

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-04

Anunț al U.M.02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil debutant

Publicat în data de: 2016-08-04

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului temporar vacant de analist (programator) ajutor debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-08-03

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de BIBLIOTECAR GRAD II, în cadrul Secției 4-biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-08-03

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gradul III, în cadrul Biroului arhive mari unități

Publicat în data de: 2016-08-03

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gradul III, în cadrul Biroului arhive formațiuni militare

Publicat în data de: 2016-08-03

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-03

Anunț al U.M. 02546 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Contabil șef gradul I, din cadrul microstructurii financiar – contabile

Publicat în data de: 2016-08-02

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-02

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de contabil debutant, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-08-02

Anunț al C.M.J. Botoșani cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi de personal civil contractual temporar vacante de economist II de pe anexele temporare

Publicat în data de: 2016-08-02

Anunț al U.M. 02601 București privind organizarea examenului de promovare în trepte imediat superioare a personalului civil contractual

Publicat în data de: 2016-08-02

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea concursului de încadrare a 1(unu) post temporar vacant de personal civil contractual, de execuție, de Referent II din cadrul - Anexei temporară

Publicat în data de: 2016-08-01

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor de "referent de specialitate debutant" din cadrul microstructurii "anexa temporară"

Publicat în data de: 2016-08-01

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent tr. II cu studii medii

Publicat în data de: 2016-08-01

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea, pe perioadă determinată, a posturilor vacante de „referent debutant”, cu studii medii, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-29

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu pentru încadrarea postului vacant de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive mari unități

Publicat în data de: 2016-07-29

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive formațiuni militare

Publicat în data de: 2016-07-29

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția de referent de specialitate debutant, gr. III-I la S1-Personal

Publicat în data de: 2016-07-29

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcțiile de informatician debutant, gr. III-I la Atelierul fabricație echipamente criptografice / Secția mentenanță echipamente criptografice

Publicat în data de: 2016-07-29

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcția de informatician debutant, gr. III-I la Atelierul mentenanță tehnică radio/1000W / Secția mentenanță radio

Publicat în data de: 2016-07-29

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de analist programator (ajutor) debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-29

Anunț al U.M. 02516 Botoșani pentru notarea interviului pentru încadrarea a 2 posturi de personal civil contractual temporar vacante de economist II de pe anexele temporare

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de BIBLIOTECAR GRAD II, în cadrul Secției 4-biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu a concursului pentru ocuparea posturilor temporar vacante de referent tr. II cu studii medii

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu a concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent debutant cu studii medii

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M.02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil debutant

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de „contabil tr. II”,în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția de referent de specialitate debutant, gr. III-I la Compartiment evidență/Centru tranzit și depozitare

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția de referent de specialitate debutant, gr. III-I la Birou achiziții/S4-Logistică

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcția de economist debutant, gr. II-I, specialist IA la Birou contabilitate/Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de economist gradul I, în cadrul Biroului contabilitate

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al U.M. 01668 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al CMJ Constanța privind organizarea examenului de promovare în funcția cu studii de nivel superior, Economist Gr. II în microstructura Financiar - Contabil

Publicat în data de: 2016-07-28

Anunț al CMJ Constanța privind organizarea examenului de promovare în funcția cu studii de nivel superior, Referent de specialitate Gr. III în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba practică de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul III, Biroul arhive mari unități, în cadrul Secției 2

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba practică pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Expert gradul III, Biroul arhive formațiuni militare, în cadrul Secției 2

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al 02591 Zalău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor II, în cadrul Biroului Personal și Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Inginer de sistem debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț a U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante „referent debutant”, cu studii medii, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea posturilor de "referent de specialitate debutant"din cadrul microstructurii "anexa temporară"

Publicat în data de: 2016-07-26

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent tr. II cu studii medii

Publicat în data de: 2016-07-26

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-07-26

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor vacante de execuție de contabil debutant, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-07-26

Anunț al U.M. UM 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de contabil tr. II, în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-07-26

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 2 posturi de personal civil contractual temporar vacante de economist II de pe anexele temporare

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice pentru încadrarea postului vacant de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive mari unități

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive formațiuni militare

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al CMJ Gorj cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului civil contractual (contabil) din cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de BIBLIOTECAR GRAD II, în cadrul Secției 4-biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II (psiholog)

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gradul I, în cadrul Biroului contabilitate

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02551 Slatina privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție, pe perioadă determinată (31.12.2017), de referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02551 Slatina privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02551 Slatina privind organizarea examenului pentru promovarea într-o funcție cu nivel de studii superior, economist gr. II

Publicat în data de: 2016-07-25

Anunț al U.M. 02551 Slatina privind organizarea examenului pentru promovarea într-o funcție cu nivel de studii superior, referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț a U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba de interviu organizată în cadrul concursului pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul contestațiilor probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea posturilor temporar vacante de referent tr. II cu studii medii

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor II, în cadrul Biroului Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de referent debutant (C.M.J. Sălaj)

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de referent de specialitate gr. II, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Referent debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de inginer de sistem debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant analist (programator) ajutor debutant, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-22

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviului pentru încadrarea postului temporar vacant de referent debutant la C.M.J. Sălaj

Publicat în data de: 2016-07-21

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de executie de Analist gr. IA din Biroul planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-07-21

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor I din Biroul planificare și gestiune candidați

Publicat în data de: 2016-07-21

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor de "referent de specialitate debutant"din cadrul microstructurii "anexa temporară"

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent tr. II cu studii medii

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea pentru ocuparea posturilor vacante „referent debutant”, cu studii medii, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive mari unități

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive formațiuni militare

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II (psiholog)

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare a personalului civil contractual în funcția de expert gr. I din cadrul biroului achiziții, microfilmare și conversie date

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare a personalului civil contractual în funcția de expert gr. I din cadrul biroului rezolvare petiții și relații cu publicul

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare a personalului civil contractual în funcția de economist gr. IA din cadrul biroului contabilitate

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02415 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele probei practice la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor II, în cadrul Biroului Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-07-20

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de referent debutant la C.M.J. Sălaj

Publicat în data de: 2016-07-19

Anunț al U.M.01232 Oradea cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de economist gradul I, în cadrul Biroului contabilitate

Publicat în data de: 2016-07-19

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele interviului, pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil șef gr. II, din cadrul Biroului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-07-19

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de BIBLIOECAR GRAD II_, în cadrul Secției 4-biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-07-19

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive mari unități

Publicat în data de: 2016-07-19

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive formațiuni militare

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE la examenul organizat pentru promovarea în gradul de economist specialist IA, în cadrul biroului coordonare depozitare, evaluare și valorificare

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele la proba scrisă pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil șef gr. II, din cadrul Biroului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate debutant în cadrul microstructurii „anexa temporară”

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi de personal civil contractual temporar vacante de economist II de pe anexele temporare

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Expert gradul III, Biroul arhive mari unități, în cadrul Secției 2

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.m. 02600 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de inginer de sistem debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de economist gr. I în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist/debutant

Publicat în data de: 2016-07-18

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei de scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în funcția de Economist gr. IA din cadrul biroului contabilitate

Publicat în data de: 2016-07-15

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de CONTABIL IA / studii medii

Publicat în data de: 2016-07-15

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele finale obținute la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de Analist IA

Publicat în data de: 2016-07-15

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei de scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în funcția de expert gr. I din cadrul biroului rezolvare petiții și relații cu publicul

Publicat în data de: 2016-07-15

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei de scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în funcția de expert gr. I din cadrul biroului achiziții microfilmare și conversie date

Publicat în data de: 2016-07-15

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Economist gr. II din M microstructura Financiar - Contabilă

Publicat în data de: 2016-07-15

Anunț al U.M. 02546 Constanța privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de Contabil șef gr. I din Mmicrostructura Financiar-Contabilă

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de ECONOMIST gr. II, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist(programator) ajutor II, în cadrul Biroului Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist debutant C.M.J. Sălaj)

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 01751 Râșnov cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil șef gr. II, din cadrul Biroului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-07-14

Erată a U.M. 02415 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent tr. II cu studii medii

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de "referent de specialitate debutant" din cadrul microstructurii "anexa temporară"

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea, pe perioadă determinată, a posturilor vacante de „referent debutant”, cu studii medii, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II (psiholog)

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-07-14

Anunț al U.M.02405 Pitești privind modificarea organizării concursurilor de încadrare pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-07-13

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de referent debutant la C.M.J. Sălaj

Publicat în data de: 2016-07-13

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele obținute la proba scrisă a examenul de promovare în gradul profesional imediat superior de analist IA

Publicat în data de: 2016-07-13

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de contabil IA/ studii medii din anexa la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-07-13

Anunț al U.M. 02415 București privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de BIBLIOTECAR GRADUL II, din cadrul Secției 4 - biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ al UM 02405 Bucuresti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive formațiuni militare

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ al UM 02405 Bucuresti cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție „expert gradul III” în cadrul Biroului arhive mari unități

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ al UM 02600 Bucuresti privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție de analist (programator) ajutor debutant din cadrul microstructurii „Anexă temporară” la UM 02600 București pe perioadă determinată (până la 31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ al UM 02600 Bucuresti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de economist gr. I în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ al UM 02600 Bucuresti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de inginer de sistem debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent de specialitate gr. II în cadrul microstructurii „Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ al UM 02600 Bucuresti cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de referent debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-12

A N U N Ț al UM 02502 cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muzeograf debutant de la Secția Istorie militară contemporană

Publicat în data de: 2016-07-12

A N U N Ț al UM 02502 Bucuresti pentru notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de supraveghetor muzeu la Secția colecții speciale, programe educaționale și relații publice

Publicat în data de: 2016-07-12

Anunț al 02538 Piatra Neamt cu rezultatele selecției dosarelor depuse în cadrul concursului organizat pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist/debutant,

Publicat în data de: 2016-07-12

ANUNȚ al UM 02591 Zalau cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului temporar vacant de economist debutant la C.M.J. Sălaj

Publicat în data de: 2016-07-11

ANUNȚ al UM 02513 Bistrita cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de ECONOMIST GR. II, din cadrul microstructurii ANEXĂ TEMPORARĂ

Publicat în data de: 2016-07-11

ANUNȚ al CMJ Gorj privind desfășurarea examenului pentru promovarea p.c.c. Bololoi Letiția pe funcție cu nivel de studii superior la microstructura financiar contabilă a Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-07-11

4. ANUNȚ al UM 02638 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcțiile de informatician debutant, gr. III-I la Atelierul fabricație echipamente criptografice/Secția mentenanță echipamente criptografice și informatician debutant, gr. III-I la Atelierul mentenanță tehnică radio/1000W / Secția mentenanță radio

Publicat în data de: 2016-07-11

3. ANUNȚ al UM 02638 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcțiile de referent de specialitate debutant, gr. III-I la Birou achiziții/-Logistică și referent de specialitate debutant, gr. III-I la Compartiment evidență/Centru tranzit și depozitare

Publicat în data de: 2016-07-11

2. ANUNȚ al UM 02638 privind organizarea examenului de promovare în funcția de economist debutant, gr. II-I, specialist IA la Birou contabilitate/Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-07-11

Anunt al U.M. 02638 Bucuresti privind organizarea examenului de promovare în funcția de referent de specialitate debutant, gr. III-I la Personal

Publicat în data de: 2016-07-08

Erată a U.M. 02600 privind soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrare a unui post de personal civil contractual temporar vacant de referent de specialitate gr. II în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-08

Anunț al U.M. 02516 Botoșani privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de personal civil contractual de execuție –Economist gradul II de pe anexele temporare

Publicat în data de: 2016-07-07

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele selecției dosarelor pentru încadrarea postului temporar vacant de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-07-07

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de referent de specialitate gr. II în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-07

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de referent debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-07

Anunț al U.M.02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-07-07

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de expert gr. II (psiholog)

Publicat în data de: 2016-07-07

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-07-07

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de contabil IA/ studii medii din anexa la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-07-06

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de referent debutant

Publicat în data de: 2016-07-06

Erată a U.M. 02600 București. Termenul de referent de specialitate gr. II se va înlocui cu termenul de referent debutant

Publicat în data de: 2016-07-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de „șef birou gradul I” din cadrul biroului expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-07-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de „șef birou gradul I” din cadrul biroului colecții arhivistice

Publicat în data de: 2016-07-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de „șef birou gradul I” din cadrul biroului arhive unități militare

Publicat în data de: 2016-07-06

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de referent debutant / stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-07-05

Erată a U.M. 02600 București la bibliografia privind organizarea unui concurs de încadrare a 16 posturi de personal civil contractual temporar vacante, în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de inginer de sistem debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de analist (programator) ajutor debutant în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de referent de specialitate gr. II în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de referent de specialitate gr. II în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de economist gr. I în cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de ECONOMIST GR. II, din cadrul microstructurii ANEXĂ TEMPORARĂ

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de economist debutant

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de referent debutant/ stat anexa temporara

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-07-05

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele examenului de promovare în gradul profesional pentru referent de specialitate gradul 1 (Centrul Militar Județean Sălaj)

Publicat în data de: 2016-07-04

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II

Publicat în data de: 2016-07-01

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Economist II, din cadrul microstructurii anexă temporară

Publicat în data de: 2016-07-01

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată determinată a unui număr de 4 posturi temporar vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-06-30

Anunț al U.M. 02557 Tulcea, cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de contabil IA/ studii medii din anexa la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-06-30

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-06-30

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-06-30

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele finale la examenul de promovare în gradul următor pentru Referent de specialitate gradul II, CS 53/ CIF 3,61 din cadrul B.P.S.C.R.

Publicat în data de: 2016-06-30

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște privind organizarea examenului de promovare în gradul de economist specialist IA

Publicat în data de: 2016-06-30

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de ECONOMIST I / studii superioare

Publicat în data de: 2016-06-29

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist gr. I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-28

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Economist II, din cadrul microstructurii anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-28

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II

Publicat în data de: 2016-06-28

Anunț al U.M.02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2017) a posturilor temporar vacante de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-06-28

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcțiile de Expert gr. I și Economist specialist IA

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele probei scrise la promovarea în gradul următor pentru Referent de specialitate gradul II, CS 53/ CIF 3,61 din cadrul B.P.S.C.R.

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 01232 Oradea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de economist gradul I, în cadrul Biroului contabilitate

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent I, în cadrul Compartimentului planificare și monitorizare mentenanță / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, de Analist IA din cadrul BPSCR

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02573 Brașov cu rezultatele finale ale concursurilor organizate pentru încadrarea posturilor vacante, temporar, de execuție de personal civil contractual de economist II, contabil II și referent II

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT DE SPECIALITATE gr. III, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de Referent de specialitate gradul III și Referent II

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III, anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele probei scrise a examenului de promovare a personalului civil contractual în funcții cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-06-27

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de referent debutant

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de „șef birou gradul I” din cadrul biroului expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de „șef birou gradul I” din cadrul biroului colecții arhivistice

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de „șef birou gradul I” din cadrul biroului arhive unități militare

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea, pe perioadă determinată, a posturilor de economist gr. I și contabil I din cadrul Centrului Militar Zonal Constanța

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de economist I/ studii superioare din anexa la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a trei posturi vacante de execuție cu studii superioare de referent de specialitate gradul II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție cu studii superioare de economist gradul I în microstructura financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist gr. I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de economist debutant / stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02498 Deva rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de contabil debutant / stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de Economist gr. II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de Contabil II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul final al examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I -(lăcătuș mecanic), în cadrul Atelierului prelucrări prin așchiere și fabricație / Secția mecanică / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II, pe perioadă determinată (31.12.2017)

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de referent gradul III din Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 01751 Râșnov privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant Contabil șef gr.II

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, din cadrul microstructurii Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatul examenului de promovare în gradul I a P.c.c. Naipeanu Dorina, referent de specialitate în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele obținute la proba de interviu a concursului pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - referent de specialitate gradul II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele obținute la proba de interviu a concursului pentru încadrarea a două posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - economist gradul I în microstructura financiar-contabil, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea concursurilor de încadrare pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) a 16 posturi temporar vacante de personal civil contractual de execuție din cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-24

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de referent debutant / stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț privind procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de execuție de Economist debutant, la o dată ulterioară

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele finale a concursului pentru încadrarea postului vacant pe durată determinată – Contabil debutant din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele finale a concursului pentru încadrarea postului vacant pe durată determinată – Economist debutant din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 01704 București privind organizarea examenului de promovare de pe funcții prevăzute cu studii medii, în funcții prevăzute cu nivel de studii superioare pentru personalul civil contractual

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele la concursul pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de personal civil contractual din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al CMJ Harghita cu rezultatele finale la concursul/ examenul organizat în vederea încadrării posturilor temporar vacante de personal civil contractual Economist gr.II și Contabil II, din cadrul microstructurii Anexă Temporară

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de referent gradul III din Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-23

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Referent de specialitate Gr.III

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele interviului la concursurile pentru încadrarea posturilor temporare de Referent de specialitate gradul III și Referent II

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice a concursului pentru încadrarea a două posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - economist gradul I în microstructura financiar-contabil, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist gradul II

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist Gradul II, din cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil II, din cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele probei de interviu pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Referent de specialitate gr.III

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Economist II, din cadrul microstructurii anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02562 Galați cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a trei posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de Contabil II /studii medii în Microstructura Financiar-Contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de Economist II /studii superioare în Microstructura Financiar-Contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT DE SPECIALITATE GR. III, din cadrul microstructurii ANEXĂ TEMPORARĂ

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, personal civil contractual, Referent II, din cadrul microstructurii anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02577 Oradea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea pe perioadă determinată, a posturilor vacante de execuție de economist gradul II (2 posturi) și contabil debutant (2posturi)

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent gradul III, în microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de contabil IA

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent I, în cadrul Compartimentului planificare și monitorizare mentenanță / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02573 Brașov cu rezultatele interviului la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor vacante, temporar, de execuție de personal civil contractual de economist II, contabil II și referent II

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică a concursului pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - referent de specialitate gradul II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele obținute la proba practică a concursului pentru încadrarea a două posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - economist gradul I în microstructura financiar-contabil, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-22

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de analist (programator) ajutor II

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I-(lăcătuș mecanic), în cadrul Atelierului prelucrări prin așchiere și fabricație/ Secția mecanică / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție Economist gr. I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele selecției dosarelor pentru încadrarea postului temporar vacant de economist debutant la C.M.J. Sălaj

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de ECONOMIST GR. II, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M.02462 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil gradul II, în microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de economist I/ studii superioare din anexa la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al CMJ Constanța cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea, pe perioada determinata, a posturilor de economist gr. I și contabil I

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2 posturi) pe durată determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL IA

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2 posturi) pe durată determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de REFERENT DEBUTANT

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Economist gr. II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Contabil II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02540 Breaza privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de expert gr. II (psiholog)

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele interviului pentru încadrarea posturilor temporar vacant de execuție de personal civil contractual din cadrul Compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M.02553 Timișoara privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de Economist II

Publicat în data de: 2016-06-21

Anunț al U.M. 02557 Tulcea privind organizarea concursului de ocupare a postului temporar vacant de personal civil contractual, contabil IA/ studii medii

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la desfășurarea concursului pentru încadrarea postului vacant de referent debutant

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr.I

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent de specilaitate gradul III, în microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02531 Miercurea Ciuc cu rezultatele probei interviu la concursul/ examenul organizat în vederea încadrării posturilor temporar vacante de execuție de personal civil contractual Economist gr.II și Contabil II, din cadrul microstructurii Anexă Temporară

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al CMJ Sector 5 București cu rezultatul selecției dosarelor privind organizarea examenului de promovarea Referentului de specialitate gradul II, din cadrul B.P.S.C.R.

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II /studii superioare în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea a trei posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL II /studii medii în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de economist gradul II din Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de economist debutant

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M.02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a 4 (patru) posturi vacante (personal civil contractual) cu studii superioare

Publicat în data de: 2016-06-17

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional 1 a P.c.c. Pah Daniela din cadrul B.P.S.C.R. al C.M.J. Sălaj

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.m. 02507 Ploiești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist Gradul II, din cadrul compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02507 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, din cadrul compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02498 Deva rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de contabil debutant/ stat anexa temporara

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02498 Deva rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de economist debutant/ stat anexa temporara

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, până la data de 31.12.2017, de personal civil contractual de Economist gr. I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, până la data de 31.12.2017, de personal civil contractual de Contabil I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-16

COMPLETARE - Anunț al U.M. 02515/L București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de funcționar public de Consilier grad profesional principal

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist gradul II, în microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent gradul III, din microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț privind soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute la interviu pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de contabil IA

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Referent de specialitate gr. III, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatele finale ale concursului încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Economist gr. II, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gradul I din cadrul biroului expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gradul I din cadrul biroului colecții arhivistice

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de șef birou gradul I din cadrul biroului arhive unități militare

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de economist II, din cadrul microstructurii Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02447 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Contabil debutant cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, pe Anexa temporară (Centrul Militar Zonal Iași)

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 2(două) posturi de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Referent de specialitate Gr. III

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02498 Deva rezultatul selectării dosarelor de concurs ale candidaților pentru încadrarea postului de execuție temporar vacant de referent debutant / stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de referent III din Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de referent debutant la C.M.J. Sălaj

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant pe durată determinată – contabil debutant din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele finale pentru încadrarea postului vacant pe durată determinată – economist debutant din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT DE SPECIALITATE GR. III, din cadrul microstructurii ANEXĂ TEMPORARĂ

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea celor 3(trei)posturi temporar vacante de Economist gr. II, din cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea următoarelor posturi temporare

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea posturilor temporare de Referent de specialitate gradul III și Referent II

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 3 posturi vacante pe perioadă determinată (31.12.2017) de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată (31.12.2017) de personal civil contractual de economist gr. II

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - economist gradul I în microstructura financiar-contabil, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-16

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - referent de specialitate gradul II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de economist specialist ia și contabil IA

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 3 (două) posturi temporar vacante de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, personal civil contractual, Referent II, din cadrul microstructurii anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al CMJ Covasna cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent debutant, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent I, în cadrul Compartimentului planificare și monitorizare mentenanță / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Contabil gradul II, din microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02447 Iași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Economist debutant cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, pe Anexa temporară (Centrul Militar Zonal Iași)

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02577 Oradea cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea pe perioadă determinată a posturilor temporar vacante de execuție de personal civil contractual, economist gradul II (2 posturi) și contabil debutant (2 posturi)

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Economist gr. II, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de economist gradul II din Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-15

Anunț al CMJ Covasna cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent debutant, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele obținute la proba scrisă a concursului pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - referent de specialitate gradul II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de Referent II, microstructura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele probei practice pentru încadrarea posturilor temporar vacant de execuție de personal civil contractual din cadrul Compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02447 Iași cu rezultatele interviului pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Contabil debutant cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, pe Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, din microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, personal civil contractual, Economist II, din cadrul microstructurii anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I -(lăcătuș mecanic), în cadrul Atelierului prelucrări prin așchiere și fabricație / Secția mecanică / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Economist gr. II, din cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de economist gr. I și contabil I, din cadrul Centrului Militar Zonal Constanța

Publicat în data de: 2016-06-14

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de economist I din anexa la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02447 Iași cu rezultatele interviului pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Economist debutant cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, pe Anexa temporară (Centrul Militar Zonal Iași)

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Referent de specialitate gr. III, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Economist II, din cadrul microstructurii anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele testului grilă /proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea a trei posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL II /studii medii în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele testului grilă /proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II /studii superioare în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de REFERENT DEBUTANT

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2 posturi) pe durată determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2 posturi) pe durată determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL IA

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, până la data de 31.12.2017, de personal civil contractual de Economist gr. I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, până la data de 31.12.2017, de personal civil contractual de Contabil I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist gradul II

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Contabil II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de Economist gr. II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului vacant de execuție Economist gr. I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist gradul II, din microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02507 Ploiești privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual, pentru funcția de economist debutant, gr. II-I și referent de specialitate debutant gr. III-I

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr.I, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02578 Sfântu Gheorghe cu rezultatele probei practice din concursul pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent debutant, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatul contestației formulate de D-na Stoilescu Rodica, la interviul organizat pentru concursul privind încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil IA

Publicat în data de: 2016-06-13

Anunț al CMJ Harghita cu rezultatele probei practice la concursul/examenul organizat în vederea încadrării posturilor temporar vacante de execuție de personal civil contractual Economist gr. II și Contabil II, din cadrul microstructurii Anexă Temporară

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist Gradul II, din cadrul compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, din cadrul compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de contabil IA

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de referent gradul III, din microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 3 (trei) posturi temporar vacante de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02462 Pitești privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcții cu un nivel de studii superior din Centrul militar județean Argeș

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 01704 București cu rezultatele obținute la examenul de promovare în trepte sau grade profesionale pentru personalul civil contractual

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 2(două) posturi de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Referent de specialitate Gr. III

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Economist gr. II, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de economist gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele finale ale examenului pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de referent de specialitate gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner în cadrul depozitului P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2016-06-10

Anunț al U.M. 02513 Bistrița privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Economist gradul II, din cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Referent II, microstructura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de economist debutant / stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție de contabil debutant / stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02447 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Contabil debutant cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, pe Anexa temporară (Centrul Militar Zonal Iași)

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02305 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (instalator apă-canal) în formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de – economist gradul I în microstructura financiar-contabil, pe perioadă determinată - 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de contabil gradul II, din microstructura „ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Referent de specialitate gr. III, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor de economist gradul II din Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist/debutant

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Economist Gr. II, din cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 01232 Oradea privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de economist gradul I din compartimentul contabilitate, pe perioadă nedeterminată

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist specialist IA și Contabil IA

Publicat în data de: 2016-06-09

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Economist debutant pe durată determinată din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02447 Iași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Economist debutant cu contract de muncă pe durată determinată, pe Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil I în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț cu U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, personal civil contractual, Economist II, din cadrul microstructurii anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, de personal civil contractual de Economist gr. I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție, de personal civil contractual de Contabil I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02529 Târgu-Jiu cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu al Centrului Militar Județean Gorj

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02573 Brașov cu rezultatele probei scrise la concursurile organizate pentru încadrarea posturilor vacante, temporar, de execuție, de personal civil contractual de Economist II, Contabil II și Referent II

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de referent de specialitate gradul III, din microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu privind organizarea examenului de promovare în gradul I a P.c.c. Naipeanu Dorina, referent de specialitate din cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02554 Sibiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor, de execuție, temporar vacante, de Referent III din Centrul Militar Județean Sibiu, Anexa Temporară

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea următoarelor posturi temporare

Publicat în data de: 2016-06-08

Anunț al U.M. 02577 Oradea cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea pe perioadă determinată a posturilor temporar vacante de execuție de personal civil contractual, economist gradul II (2 posturi) și contabil debutant (2 posturi)

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. III

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea posturilor temporar vacant de execuție de personal civil contractual din cadrul Compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02403 Craiova cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - referent de specialitate gradul II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști, pe perioadă determinată

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02513 Bistrița cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT DE SPECIALITATE GR. III, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent de specialitate debutant

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual, Referent lI, din cadrul microstructurii Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I -(lăcătuș mecanic), în cadrul Atelierului prelucrări prin așchiere și fabricație / Secția mecanică / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent I, în cadrul Compartimentului planificare și monitorizare mentenanță/Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02431 București privind organizarea examenului de promovarea Referentului de specialitate gradul II, din cadrul B.P.S.C.R./Centrul Militar al Sectorului 5 București

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02575 Focșani cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist II și a posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II, în cadrul statului anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant execuție de magaziner în cadrul depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, din microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02578 Sfântu Gheorghe cu rezultatele probei scrise din concursul pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent debutant, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Referent II, microstructura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02529 Târgu-Jiu cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de referent de specialitate gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02529 Târgu-Jiu cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de economist gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02498 Deva privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant, Referent debutant

Publicat în data de: 2016-06-07

Anunț al U.M. 02531 Miercurea Ciuc cu rezultatele probei scrise la concursul/ examenul organizat în vederea încadrării posturilor temporar vacante de execuție de personal civil contractual Economist gr.II și Contabil II, din cadrul microstructurii Anexă Temporară

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent II, din cadrul Compartimentului financiar contabil- Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea a 5 (cinci) posturi vacante temporar de execuție de REFERENT II, în cadrul „anexei temporare”

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2 posturi) pe durată determinată de CONTABIL IA

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2 posturi) pe durată determinată de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02553 Timișoara cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată de REFERENT DEBUTANT

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor de economist gr. I și contabil I, din cadrul Centrului Militar Zonal Constanța

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 3 (trei) posturi temporar vacante de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02305 Târgoviște cu rezultatele INTERVIULUI pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (instalator apă-canal) în formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02575 Focșani cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Economist II și a posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II, în cadrul statului anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-06

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent II, în cadrul microstructurii – ”Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de Economist gr. II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02564 Vaslui cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de Contabil II în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02588 Drobeta Turnu Severin cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de contabil IA

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de Economist Gradul II, din cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02507 Ploiești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Contabil II, din cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de referent II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil I, în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatul soluționării contestației la rezultatele interviului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de referent II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Economist gradul II, din cadrul microstructurii anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție Economist gr. I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 posturi de personal civil contractual temporar vacante de economist II de pe anexele temporare

Publicat în data de: 2016-06-03

Anunț al U.M. 02557 Tulcea privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante de personal civil contractual, economist I/ studii superioare și contabil IA/ studii medii

Publicat în data de: 2016-06-02

Anunț al U.M. 02420 Bacău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Economist gr. II, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-02

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul contestației formulate față de rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant de economist debutant/ stat anexa temporara

Publicat în data de: 2016-06-02

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție, de personal civil contractual de Contabil I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-02

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului temporar vacant de execuție, de personal civil contractual de Economist gr. I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02447 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Contabil debutant cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02538 Piatra Neamț cu rezultatele selecției dosarelor depuse în cadrul concursului organizat pentru încadrarea a 4 posturi vacante de execuție de Economist/debutant

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02570 Suceava cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Economist gr. II, în cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț la UM 02540 Breaza cu rezultatele probei interviului pentru încadrarea postului vacant de Contabil șef gr. I

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al 02409 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție de Referent II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară” la U.M. 02409 București

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02413 Tg. Mureș cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de personal civil contractual din cadrul Compartimentului financiar

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02447 Iași cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de Economist debutant cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, pe Anexa temporară a Unității Militare 02447 Iași (Centrul Militar Zonal Iași)

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02586 Brăila cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist specialist IA, și Contabil IA din cadrul U.M. 02586 Brăila.

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02420 Bacău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Referent de specialitate gr. III, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02443 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea a 5 (cinci) posturi vacante temporar de execuție de REFERENT II, în cadrul „anexei temporare”

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al 02402 București cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent II, în cadrul microstructurii – ”Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere ,,Șef birou gradul I”, în cadrul Biroului Informatizare Arhive

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 2 depozitare arhive militare istorice

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al Um 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II din cadrul Biroului restaurare arhive

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 4 studii arhivistice

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02569 Rm, Vâlcea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Referent II

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02529 Tg. Jiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de referent de specialitate gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02529 Tg. Jiu cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de economist gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02577 Oradea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pe perioadă determinată a posturilor temporar vacante de execuție de economist gradul II și contabil debutant

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02498 Deva rezultatele selectării dosarelor de concurs ale candidaților pentru încadrarea posturilor de execuție temporar vacante de economist debutant și contabil debutant/ stat anexa temporară

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 01263 Târgoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție, de magaziner în cadrul depozitul P.S.A. și materiale comune din U.M. 01402 Târgoviște

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02421 București cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent II, din cadrul Compartimentului financiar contabil- Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02553 Timișoara cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de REFERENT DEBUTANT

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02553 Timișoara cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2) pe durată determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL IA

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02553 Timișoara cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție (2) pe durată determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02551 Slatina privind organizarea concursului de încadrare a 3 (trei) posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată (31.12.2017), de referent de specialitate gr. III la Unitatea Militară 02551 Slatina

Publicat în data de: 2016-06-01

Anunț al UM 02551 Slatina privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție, pe perioadă determinată (31.12.2017), de economist gr. II

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02506 Arad cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Economist debutant pe durată determinată din structura „Anexă temporară” și a postului vacant de Contabil debutant pe durată determinată din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02409 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02573 Brașov cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent II

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02573 Brașov cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02402 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 024 21 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacant de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02457 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2(două) posturi de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Referent de specialitate Gr. III

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02569 Rm Vâlcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție, pe perioadă determinată (iulie 2016 – 31.12.2017), de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02447 Iași cu rezultatele finale ale examenului de promovare din funcția de Referent IA în funcția de Referent de specialitate gr.III în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse din cadrul Centrului Mulitar Zonal Iași

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02400 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 3 (trei) posturi temporar vacante de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02305 Târgoviște cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I (instalator apă-canal) în formațiunea cazarmare

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al 02443 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02594 Satu Mare cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02462 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de referent gradul III, în microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02462 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de referent de specialitate gradul III, în microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02462 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, în microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02462 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de contabil gradul II, în microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02596 Călărași cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist debutant , în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02575 Focșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II și Contabil II, în cadrul statului anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-31

Anunț al UM 02578 Covasna cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent debutant în cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-31

Anun' al UM 02554 Sibiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor, de execuție, temporar vacante, de Economist gradul II din Centrul Militar Județean Sibiu, Anexa Temporară

Publicat în data de: 2016-05-31

Anun' al UM 02531 Harghita cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție, de personal civil contractual, Economist gr. II și Contabil II, din cadrul microstructurii Anexă Temporară

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02554 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a 3 (trei) posturi, de execuție, temporar vacante, de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02434 Galați cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a două posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de ECONOMIST II /studii superioare în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02434 Galați cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată (până la 31.12.2017) de CONTABIL II /studii medii în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al 02521 Baia Mare cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Economist II, din cadrul microstructurii anexa temporară

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al 02573 Brașov cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Analist - debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 01263 Targoviște cu rezultatele PROBEI SCRISE la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil I, în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02402 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post temporar vacant de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 2402 București cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02529 Tg-Jiu cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu al Centrului Militar Județean Gorj

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02509 Alba Iulia privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Referent de specialitate gradul III, din cadrul microstructurii anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02549 Satu Mare. Unitatea Militară 02549 Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar de Referent de specialitate debutant, prevăzut cu studii superioare, în anexa temporară la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02549 Satu Mare. UM Satu Mare 02549 organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar de Economist grad II, prevăzut cu studii superioare, în anexa temporară la statul de organizare

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02426 Cluj-Napoca privind organizarea concursului de încadrare a posturilor temporare, vacante, de execuție, de personal civil contractual, cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, de Referent de specialitate gradul III și Referent II din cadrul UM 02426

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02513 Bistrița privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Referent de specialitate gradul III, din cadrul microstructurii „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-30

Anunț al UM 02521 Baia Mare privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT II, din cadrul microstructurii financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 0402 București cu rezultatele probei de interviu la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post temporar vacant de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al UM 02431 București CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al UM 02431 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al UM 02421 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al UM 02421 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02457 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02457 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02515/L București privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de funcționar public de Consilier grad profesional principal

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02591 Zalău privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de referent debutant

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de "Șef birou gradul I” în cadrul Biroului Informatizare Arhive

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II din cadrul Biroului restaurare arhive

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 4 studii arhivistice

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 2 depozitare arhive militare istorice

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02554 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a 3 (trei) posturi, de execuție, temporar vacante, de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual întro funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-05-27

Anunț al U.M. 02595 Constanța privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuție de Contabil I respectiv Economist gr I

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului vacant de execuție Contabil I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului vacant de execuție Economist gr. I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele probei scrise a examenului de promovare în gradul imediat superior a personalului civil contractual din cadrul Biroului mobilizare și coordonare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție de Referent II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent II, din cadrul Compartimentului financiar contabil- Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Contabil șef gr.I

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 5 (cinci) posturi temporar vacante de execuție de REFERENT 2, în cadrul anexei temporare

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent II, în cadrul microstructurii – ”Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M.02569 Rm. Vâlcea cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II

Publicat în data de: 2016-05-26

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02457 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatul interviului la concursul pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele interviului de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02516 Botoșani privind organizarea concursului de încadrare a 2 posturi vacante de personal civil contractual de execuție –Economist gradul II de pe anexele temporare

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a 3 (trei) posturi vacante (personal civil contractual) cu studii superioare, de conducere

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02420 Bacău privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Economist gr. II, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02507 Ploiești privind organizarea concursului de încadrare a 2(două) posturi temporar vacante de personal civil contractual Referent II, din cadrul microstructurii financiar-contabile - Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02507 Ploiești privind organizarea concursului de încadrare a unui post temporar vacant de personal civil contractual economist gradul II și a unui post temporar vacant de personal civil contractual contabil II, din cadrul microstructurii financiar-contabile - Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată determinată a unui număr de 4 posturi temporar vacante de execuție de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner din cadrul depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2016-05-25

Anunț al U.M. 01704 București privind organizarea examenului de promovare în trepte profesionale pentru personalul civil contractual

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist specialist IA și Contabil IA

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu al Centrului Militar Județean Gorj

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de referent de specialitate gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant pe perioadă determinată de execuție de economist gr.II din cadrul Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al CMJ Suceava privind organizarea concursului de încadrare a 3(trei) posturi temporar vacante de execuție de Economist gr. II, din cadrul compartimentului Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02564 Vaslui privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante de Economist gr. II și Contabil II din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al CMJ Vrancea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II și Contabil II, în cadrul statului anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02536 Slobozia privind organizarea concursului de încadrare a posturilor temporar vacante de execuție, de personal civil contractual de Economist gr. I și Contabil I, pe statul de organizare – anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02413 Tg. Mureș privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante, pe perioadă determinată, de personal civil contractual, economist I /studii superioare (1 post), contabil I / studii medii (1 post) ) și contabil II / studii medii (1 post

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02420 Bacău privind organizarea concursului de încadrare a două posturi vacante de execuție, pe perioadă determinată, de Referent de specialitate gr. III, din cadrul Centrului militar județean Bacău

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02447 Iași privind organizarea concursului de încadrare a două posturi temporar vacante, de execuție, de personal civil contractual, cu contract de muncă pe durată determinată, de Economist debutant

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02447 Iași privind organizarea concursului de încadrare a două posturi temporar vacante, de execuție, de personal civil contractual, cu contract de muncă pe durată determinată, de Contabil debutant

Publicat în data de: 2016-05-24

Anunț al U.M. 02403 Craiova privind organizarea concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de personal civil cu studii superioare de referent de specialitate gradul I în biroul personal și soluționare cereri rezerviști pe perioadă determinată și a două posturi vacante de personal civil cu studii superioare de - Economist I, pe perioadă determinată

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de contabil șef gr. I

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02457 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02573 Brașov privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante, pe perioadă determinată, de personal civil contractual, economist II /studii superioare (2 posturi), contabil II / studii medii (2 posturi) și referent II / studii medii (1 post)

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 4 studii arhivistice

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 2 depozitare arhive militare istorice

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II din cadrul Biroului restaurare arhive

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de "Șef birou gradul I" în cadrul Biroului Informatizare Arhive

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor IA

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea privind organizarea concursului de încadrare a 2(două) posturi de execuție, pe perioadă determinată, de Referent de specialitate Gr. III

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea privind organizarea concursului de încadrare a postului de execuție, pe perioadă determinată, de Economist Gr. II

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 01402 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de magaziner în cadrul depozitul P.S.A. și materiale comune

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02305 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție - muncitor calificat I (instalator apă-canal), în cadrul Formațiunii de cazarmare

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 01263 Târgoviște cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil I în cadrul Compartimentului contabilitate

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02434 Galați privind organizarea concursului de încadrare a două posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată de Economist II /studii superioare în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02434 Galați privind organizarea concursului de încadrare a trei posturi temporar vacante de execuție de personal civil contractual pe perioadă determinată de Contabil II /studii medii în microstructura financiar-contabilă – stat anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02462 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III, din microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02462 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de Economist gradul II, din microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-23

Anunț al U.M. 02462 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de Contabil gradul II, din microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de Referent II, în cadrul microstructurii – Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02462 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a două posturi temporar vacante de execuție de Referent gradul III, din microstructura “ANEXA TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al Centrului Militar Județean Harghita privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor contractuale temporar vacante, din cadrul microstructurii anexă temporară, de economist gr.II și contabil II

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare privind organizarea concursului de încadrare a postului temporar vacant de execuție de personal civil contractual de Economist II, din cadrul microstructurii Anexa temporară

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02578 Sfântu Gheorghe, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale temporar vacante de referent debutant, pe perioadă determinată - 31.12.2017, din cadrul microstructurii Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02400 București privind organizarea concursului de încadrare a 3 (trei) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent II din cadrul microstructurii - Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02638 București privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, de Referent I – Compartimentul planificare și monitorizare mentenanță / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02638 București privind organizarea concursului pentru ocuparea următorului post vacant, pe perioadă nedeterminată, de muncitor calificat I - (lăcătuș mecanic) – Atelier prelucrări prin așchiere și fabricație / Secția mecanică / Centru mentenanță

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02554 Sibiu privind organizarea concursului de încadrare a 2 (două) posturi, de execuție, temporar vacante, de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție, de Referent II, din cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-05-20

Anunț al U.M.02421 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii-anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02457 București cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist debutant , în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de ȘOFER II, în cadrul compartimentului ADMINISTRATIV

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Contabil șef gr. I

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02431 București privind organizarea concursului de ocupare a unui post temporar vacant de Referent II din cadrul microstructurii- Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-19

Anunț al U.M. 02588 Dr. Tr. Severin, privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent de specialitate gr. I

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor IA

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție de Referent II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 5 (cinci) posturi temporar vacante de execuție de referent II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02527 Târgu-Jiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu al Centrului militar județean Gorj

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02588 Dr. Tr. Severin privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de contabil IA

Publicat în data de: 2016-05-18

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de execuție Economist gr. I și Contabil I, pe perioadă determinată din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 2 depozitare arhive militare istorice

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 4 studii arhivistice

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II din cadrul Biroului restaurare arhive

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul I, în cadrul Biroului Informatizare Arhivă

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al CMJ Botoșani privind rezultatele probei interviu la concurs pentru postul de execuție de șofer II, în cadrul Compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul ii, în cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-17

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de contabil ii, în cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de șofer I

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02586 Brăila privind organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: Economist specialist IA și Contabil IA

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare a personalului civil contractual în funcția de expert gr. I din cadrul Biroului memorialistică

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M.02553 Timișoara privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de Contabil IA

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M.02553 Timișoara privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2(două) posturi vacante de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de Economist II

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M.02553 Timișoara privind organizarea concursului pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de execuție pe durată determinată (până la 31.12.2017) de Referent debutant

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02447 Iași privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02506 Arad privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant pe durată determinată – Economist debutant și a două posturi de execuție, pe durată determinată – Contabil debutant din structura „Anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02498 Deva privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție temporar vacante (economist debutant și contabil debutant)

Publicat în data de: 2016-05-16

Anunț al U.M. 02577 Oradea privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor contractuale temporar vacante de execuție de personal civil contractual

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II în cadrul Biroului financiar contabil- Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02573 Brașov / Centrul Militar Zonal Brașov privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de personal civil contractual, Analist debutant (studii superioare) în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Referent II, în cadrul microstructurii - Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02457 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist (programator) ajutor debutant , în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02421 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii financiar-contabil - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț cu U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Economist gradul I și Contabil gradul II, din Anexa Temporară a U.M. 02426 Cluj-Napoca

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-05-13

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul I, în cadrul Biroului Informatizare Arhivă

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual întro funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de analist (programator) ajutor debutant, în cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M.02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor IA

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02434 Galați privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior a personalului civil contractual din cadrul B.M.C.R.

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02431 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatul interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de contabil II, în cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatul interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, în cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-12

Anunț al U.M. 02421 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02457 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul biroului personal și soluționare cereri rezeviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02443 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02402 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02400 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar-contabil - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02524 Reșița privind organizarea concursului de încadrare a următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02596 Călărași cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului vacant de execuție Analist debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare a personalului civil contractual în funcția de expert gr. I din cadrul biroului memorialistică

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 01769 Bacău privind organizarea examenulului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de șofer I

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de analist II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Biroului Restaurare arhive

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 4 studii arhivistice

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de conducere de “șef secție gradul I” din cadrul Secției 2 depozitare arhive militare istorice

Publicat în data de: 2016-05-11

Anunț al C.M.Z. Vrancea privind organizarea concursului de încadrare a 1 post vacant de execuție de Economist II și 2 posturi vacante de execuție de Contabil II, pe perioadă determinată din cadrul statului anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-10

Anunț al U.M. 02409 București privind organizarea concursului de încadrare, a 2 (două) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție de Referent II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-10

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de analist (programator) ajutor debutant, în cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-10

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul I, în cadrul Biroului Informatizare Arhivă

Publicat în data de: 2016-05-10

Anunț al 02426 U.M. Cluj-Napoca cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Economist gradul I și Contabil gradul II, din Anexa Temporară

Publicat în data de: 2016-05-10

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de ȘOFER II, în cadrul compartimentului ADMINISTRATIV

Publicat în data de: 2016-05-10

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea concursului de încadrare a 5(cinci) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent II din cadrul - Anexei temporară

Publicat în data de: 2016-05-09

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-09

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea a 7 posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-05-09

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-05-09

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II, în cadrul Centrului militar județean Buzău

Publicat în data de: 2016-05-09

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de Analist debutant, prevăzut cu studii superioare, în cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-06

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor IA

Publicat în data de: 2016-05-06

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de contabil II, în cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-06

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, în cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea concursului de încadrare, a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul „anexei temporare”

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de analist II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02409 București privind organizarea concursului de încadrare, a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de șofer I

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02421 București privind organizarea concursului de încadrare, a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii financiar-contabil- „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02431 București privind organizarea concursului pentru ocuparea a 2(două) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, contabil II, studii medii

Publicat în data de: 2016-05-05

Anunț al U.M. 02402 privind organizarea concursului de încadrare, a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-04

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de ȘOFER II, în cadrul compartimentului ADMINISTRATIV

Publicat în data de: 2016-05-04

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele probei scrise la concursurile pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție din Anexa Temporară

Publicat în data de: 2016-05-04

Anunț al U.M. 02601 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție

Publicat în data de: 2016-05-04

Anunț al U.M. 02402 București privind organizarea concursului de încadrare a 2(două) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent II din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-04

Anunț al U.M. 02421 București ANUNȚ privind organizarea concursului de încadrare a 2(două) posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, de Referent II din cadrul Biroului financiar contabil - Anexă temporară

Publicat în data de: 2016-05-04

Anunț al U.M. 02457 București privind organizarea concursului de încadrare, a 2 (două) posturi temporar vacante de execuție de contabil II, din cadrul Biroului Personal Soluționare Cereri Rezerviști - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02457 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul Biroului Personal Soluționare Cereri Rezerviști- „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02400 București privind organizarea concursului de încadrare, a două posturi temporar vacante de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului Personal și Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02402 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de muncitor necalificat I

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de îngrijitor

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02421 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii financiar-contabil- „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02431 București privind organizarea concursului pentru ocuparea, a două posturi temporar vacante de personal civil contractual, de execuție, economist gradul II, cu studii superioare în domeniul financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Referent II, din cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02409 București privind organizarea concursului de încadrare, a unui post temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii - „anexă temporară”

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02540 Breaza privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de contabil șef gr. I

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele finale ale examenului organizat pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de analist II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-05-03

Anunț al U.M. 02498 Deva cu rezultatul probei practice la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de analist II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-28

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-28

Anunț al U.M. 02519 Buzău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de execuție de Economist II

Publicat în data de: 2016-04-28

Anunț al U.M. 02516 Botoșani cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de ȘOFER II, în cadrul compartimentului ADMINISTRATIV

Publicat în data de: 2016-04-28

Anunț al U.M. 01378 Murfatlar cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de economist debutant, gradul II-I, specialist IA, în cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-04-28

Anunț al U.M. 02000 Buzău cu rezultatele finale ale examenului de promovare în funcție prevăzută cu studii superioare la Biroul evidență personal, în cadrul S.1-personal

Publicat în data de: 2016-04-28

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, în cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului temporar vacant de execuție de contabil II, în cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al CMJ Gorj privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de „Referent de specialitate gr.II și Economist gr.II”

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al CMJ Gorj privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractual vacante de referent debutant

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 01378 Murfatlar cu rezultatele soluționătii contestațiilor cu privire la rezultatele probei interviu a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de economist debutant, gradul II-I, specialist IA, în cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II” din cadrul Biroului arhive istorice organe militare centrale

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II” din cadrul Biroului arhive intermediare structuri centrale

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor necalificat I

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de îngrijitor

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II”, în cadrul Biroului arhive intermediare structuri centrale

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M.02516 Botoșani cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de ȘOFER II, în cadrul compartimentului ADMINISTRATIV

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț UM 02591 Zalău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de contabil debutant, în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele probei scrise de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului Personal și Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02569 Rm.Vâlcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor IA

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de șofer I

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al CMJ Mehedinți cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului civil contractual (contabil) din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent gr. I în biroul drepturi bănești și cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent gr. I în biroul management personal

Publicat în data de: 2016-04-27

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul secretariat și relații publice și cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. 01378 Murfatlar cu rezultatele obținute la interviul concursului organizat încadrare a postului vacant de execuție de ECONOMIST DEBUTANT, GR.II-I, SPECIALIST IA, din cadrul Compartimentului Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul interviului concursului pentru încadrarea postului vacant de contabil debutant, în cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele selecției dosarelor de candidat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor temporar vacante de Economist gradul I, și Contabil gradul II din Anexa Temporară

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. U.M. 02595 Constanța cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru postul de Referent de specialitate Gr. I în Biroul Personal și Soluționare Cereri Rezerviști și cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru postul Analist IA în Biroul Personal și Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. 02487 București cu rezultatele finale ale examenului de promovare într-o funcție prevăzută cu studii superioare prin transformarea unei funcții de referent debutant, II-IA, din cadrul microstructurii birou achiziții, planificare și asigurare tehnico-materială din structura logistică, în funcția de referent de specialitate debutant, gradul III-I – postul de referent de specialitate gradul III

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. 02596 Călărași privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Analist debutant, din cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al UM 02498 Deva cu rezultatele selectării dosarelor de concurs ale candidaților pentru încadrarea postului vacant de execuție de analist II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-25

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al UM 02405 Pitești cu rezultatele INTERVIULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de „referent II” din cadrul Biroului arhive istorice organe militare centrale

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele INTERVIULUI organizat pentru încadrarea postului vacant de „referent II” din cadrul Biroului arhive intermediare structuri centrale

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 01378 Murfatlar cu rezultatele soluționătii contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de economist debutant, gradul II-I, specialist IA,în cadrul compartimentului financiar contabil

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru postul de specialist IA în Biroul achiziții servicii de comunicații și informatică și pentru postul de consilier juridic specialist IA în Biroul planificare achiziții publice

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02600 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcția de expert gr. I din cadrul biroului memorialistică

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat I din cadrul microstructurii Formațiune de cazarmare a Cercului Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02529 Târgu Jiu cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de Consilier juridic gradul II, din microstructura Consilier juridic

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02591 Zalău (Centrul Militar Județean Sălaj) cu rezultatele la interviul organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil debutant, în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de Expert debutant (Psiholog)/ studii superioare în cadrul Biroului testări

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02000 Buzău privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grad profesional superior

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02443 București privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual într-o funcție cu un nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-04-22

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de conducere de personal civil contractual de REFERENT II, din cadrul microstructurii financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de analist programator) ajutor II, în cadrul biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul final al examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic gr. I, în cadrul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviului a concursului pentru încadrarea postului vacant de Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor necalificat I

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de îngrijitor

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatul la interviul pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatul la interviul pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul secretariat și relații publice

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II” din cadrul Secției 4 - biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Secției 4 – Deservire cercetători

Publicat în data de: 2016-04-21

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Compartimentului evidență fonduri arhivistice

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al Comandamentul comunicațiilor și informaticii cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele la proba scrisă a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III din Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02415 București cu privire la încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III din Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil gradul I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele examenului pentru încadrarea postului vacant de contabil șef gradul I, în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 01378 Murfatlar cu rezultatele probei scrise la concursul organizat încadrare a postului vacant de execuție de ECONOMIST DEBUTANT, GR.II-I, SPECIALIST IA, din cadrul Compartimentului Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor debutant, în cadrul Biroului Personal și Soluționare Cereri Rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba practică pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II”, în cadrul Biroului arhive intermediare structuri centrale

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II”, în cadrul Compartimentului evidență fonduri arhivistice

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02527 Târgoviște privind organizarea concursului de ocupare a 2 posturi temporar vacante de economist gr.II și a 2 posturi temporar vacante de referent gr.II din cadrul microstructurii ANEXĂ TEMPORARĂ

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M.02586 Brăila cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA, din cadrul Biroului mobilizare și coordonare resurse

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al Centrului Militar Județean Gorj cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I din cadrul microstructurii Formațiune de cazarmare a Cercului Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al Centrului Militar Județean Gorj cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-20

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al UM 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, din microstructura Consilier juridic

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02562 cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în microstructura financiar-contabilă

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacante de execuție de referent gr. I în biroul management personal

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacante de execuție de referent gr. I în biroul drepturi bănești

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al UM 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, din microstructura Consilier juridic

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al CMJ Argeș cu rezultatele soluționării contestației cu privire la rezultatul interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil gradul I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Îngrijitor, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu privind organizarea concursului de încadrare, pe durată determinată până la 31.12.2017, a postului temporar vacant de execuție de economist gradul II, din cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02437 Giurgiu privind organizarea concursului de încadrare, pe durată determinată până la 31.12.2017, a postului temporar vacant de execuție de contabil II, din cadrul microstructurii „ANEXĂ TEMPORARĂ”

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele la proba scrisă a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil debutant, în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02541 Câmpulung Moldovenesc cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Expert debutant (Psiholog)/ studii superioare

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al UM 02591 Zalău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de șofer II, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele probei interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II din cadrul microstructurii Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-19

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunt al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele interviului organizat pentru ocuparea postului de Referent IA, din cadrul Biroului Mobilizare și Coordonare Resurse

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele examenului de promovare a personalului civil contractual în funcția de economist II pentru care este prevăzut un nivel de studii superior în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele testului grilă /proba scrisă la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL II în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de „referent II” din cadrul Biroului arhive intermediare structuri centrale

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de „referent II” din cadrul Biroului arhive istorice organe militare centrale

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele în cadrul interviului pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II” din cadrul Secției 4 - biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Compartimentului evidență fonduri arhivistice

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Secției 4 – Deservire cercetători

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02413 Tg.Mureș cu rezultatele la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de ÎNGRIJITOR, în cadrul Compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatul final al concursului pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție: Șofer II, din cadrul Formației transport

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii cu rezultatul interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic gr. I, în cadrul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2016-04-18

Anunț al U.M. 02519 Buzău privind organizarea concursului de ocupare a posturilor temporar vacante

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca privind organizarea concursului de încadrare a posturilor temporare, vacante, de execuție, de personal civil contractual, cu contract de muncă pe durată determinată, până la data de 31.12.2017, de Economist gradul I și Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02540 Breaza privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de expert gr. II (psiholog)

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent debutant, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02405 Pitești privind organizarea concursului de încadrare a 4 (patru) posturi vacante (personal civil contractual) cu studii superioare/medii, de conducere/execuție

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil gradul I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02506 Arad cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de contabil șef gradul I, în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 01378 Murfatlar cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de ECONOMIST DEBUTANT, GR.II-I, SPECIALIST IA, din cadrul Compartimentului Financiar contabil

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele la interviul organizat pentru încadrarea postului vacant de șofer II, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III din Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul secretariat și relații publice

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al Serviciului Istoric al Armatei cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de REFERENT DEBUTANT, în cadrul compartimentului DOCUMENTE CLASIFICATE

Publicat în data de: 2016-04-15

Anunț al U.M. 02554 Sibiu privind rezultatele finale ale examenului de promovare în funcția de Referent de specialitate gradul I în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele la interviul organizat la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în microstructura financiar-contabilă

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 02413 Tg.Mureș cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de ÎNGRIJITOR în cadrul Compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 02413 Tg.Mureș cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT 1 în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de șofer I

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al Centrului Militar Județean Gorj cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al Centrului Militar Județean Gorj cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I din cadrul microstructurii Formațiune de cazarmare

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 02601 București privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi de execuție

Publicat în data de: 2016-04-14

Anunț al U.M. 02557 Tulcea pentru promovarea în funcția de referent de specialitate gradul I în compartimentul Financiar-Contabil

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent gr. I în biroul management personal

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent gr. I în biroul drepturi bănești

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Contabil șef gr.I

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02543 Iași cu rezultatele interviului organizat pentru încadrarea postului temporar vacant de personal civil contractual de execuție: Șofer II, din cadrul Formației transport

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02541 cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Expert debutant (Psiholog)/ studii superioare

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de muncitor necalificat I

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de îngrijitor

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA, din cadrul Biroului Mobilizare și Coordonare Resurse

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al UM 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, din microstructura Consilier juridic

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatele probei practice a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent debutant, în cadrul compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor I

Publicat în data de: 2016-04-13

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de REFERENT 1 în cadrul Compartimentului Documente Clasificate după soluționarea contestațiilor

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de „referent II” din cadrul Biroului arhive istorice organe militare centrale

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de „referent II” din cadrul Biroului arhive intermediare structuri centrale

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II” din cadrul Secției 4 - biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Secției 4 – Deservire cercetători

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunt al UM 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Compartimentului evidență fonduri arhivistice

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de contabil șef gradul I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02000 Buzău privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în funcție cu nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de șofer II, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02591 Zalău cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M.02434 Galați cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist II, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al Serviciului Istoric al Armatei cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al Comandamentului comunicațiilor și informaticii cu rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de consilier juridic gr. I, în cadrul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al U.M. 02557 Tulcea cu rezultatele probei practice de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant, în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-12

Anunț al Centrului Militar Județean Suceava cu rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil II, în microstructura financiar-contabilă

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii cu rezultatul soluționării contestației cu privire la selecția dosarului de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de referent II, în cadrul Biroului evidență cereri

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Biroului rezolvare cereri și relații cu publicul

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor II din cadrul Compartimentului Evidență Efective, Secretariat și Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor II din cadrul Biroul Informatizare Arhivă

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M.02536 Slobozia cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent debutant, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de ÎNGRIJITOR în cadrul Compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02413 Târgu Mureș cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Referent I în cadrul Compartimentului Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M 02591 Zalău cu rezultatele la interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de contabil debutant, în cadrul compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil gradul I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al CMJ Gorj cu rezultatul soluționării contestației cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție referent debutant din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02516 Botoșani privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuție de Șofer II din cadrul compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02569 Râmnicu Vâlcea privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor IA

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02556 Alexandria privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție pe perioadă determinată de referent II

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02556 Alexandria privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție pe perioadă determinată de economist gr. II

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil IA, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II în cadrul Secției 4 – Deservire cercetători

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la interviul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de analist (programator) ajutor în Compartimentul evidență efective, secretariat și documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Biroului rezolvare cereri și relații cu publicul

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestației probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de referent II, în cadrul Biroului evidență cereri

Publicat în data de: 2016-04-11

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele finale ale examenului/concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist II, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II”, în cadrul Compartimentului evidență fonduri arhivistice

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de „referent II”, în cadrul Biroului arhive istorice organe militare centrale

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele soluționării contestației interviului la concursul pentru încadrarea postului vacant de Contabil IA, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02434 Galați cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de ANALIST II în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil gradul I, în cadrul Compartimentului financiar - contabil

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Referent debutant, din cadrul compartimentului Documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului selecționare și expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al Centrului Militar Județean Gorj cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat I din cadrul microstructurii Formațiune de cazarmare a Cercului Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al Centrului Militar Județean Gorj cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor I

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02549 Satu Mare cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviului a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil gradul I, în cadrul Compartimentului financiar - contabil

Publicat în data de: 2016-04-08

Anunț al U.M. 02403 Craiova privind organizarea examenului pentru promovarea pe o funcție de personal civil cu studii superioare de Economist II

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al CMJ Mehedinți privind organizarea examenului pentru promovarea într-o funcție cu nivel de studii superior

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert de gradul III, în cadrul Biroului expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 022405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert de gradul III, în cadrul Biroului colecții arhivistice

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de „expert gradul III”, în cadrul Biroului arhive istorice organe militare centrale

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de „expert gradul III”, în cadrul Biroului arhive mari unități

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 2 (două) posturi vacante de execuție de „expert gradul III”, în cadrul Biroului arhive formațiuni militare

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M 02591 cu rezultatele la interviului organizat pentru încadrarea postului vacant de îngrijitor, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de referent debutant, din cadrul compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de conducere ,,contabil șef gradul I” din cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul final al concursului/examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de tehnician proiectant II, în cadrul Atelierului proiectare rețele / Secția proiectare

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul final al concursului/examenului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de inginer gr. I, în cadrul Atelierului proiectare autospeciale/autostații / Secția proiectare

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr. II (psiholog)

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02539 Alba Iulia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist debutant

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02586 Brăila cu rezultatele finale ale concursului organizat a pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent IA, din cadrul Compartimentului Documente Clasificate și pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor din cadrul microstructurii Administrativ

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de expert gr.I în Biroul secretariat și relații publice

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent de specialitate gr.III din Compartimentul asistență psihologică

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02415 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent gr. I în biroul management personal

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M.02415 București cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent gr. I în biroul drepturi bănești

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de funcționar, la Unitatea Militară 02551 Slatina

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02551 Slatina cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de administrator I, la Unitatea Militară 02551 Slatina

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02487 București privind organizarea examenului de promovare într-o funcție prevăzută cu studii superioare prin transformarea unei funcții de referent debutant, II-IA, din cadrul microstructurii birou achiziții, planificare și asigurare tehnico-materială din structura logistică, în funcția de referent de specialitate debutant, gradul III-I – postul referent de specialitate gradul III

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al Centrului Militar Județean Gorj cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de referent debutant din cadrul microstructurii Cerc Militar Tg-Jiu

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02538 Piatra Neamț cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul II

Publicat în data de: 2016-04-07

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu a concursului pentru încadrarea postului vacant Referent debutant la compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al Centrului Militar Județean Harghita cu rezultatele la proba practică pentru încadrarea postului vacant de execuție, de personal civil contractual,Șofer II, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02521 Baia Mare cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Contabil  IA, din cadrul microstructurii Financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție, Îngrijitor din Compartimentul administrativ

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție, referent II  din Compartimentul documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02409 București cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, de execuție, referent de specialitate gr.II  din Biroul personal și soluționare cereri rezerviști 

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de referent II, în cadrul Biroului evidență cereri

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizatpentru încadrarea postului vacant de execuție de referent II, în cadrul Biroului rezolvare cereri și relații cu publicul

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Contabil șef gr. I

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02540 Breaza cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de Contabil II

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Referent II” în cadrul Biroului arhive istorice organe militare centrale

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de „Referent II” în cadrul Biroului arhive intermediare structuri centrale

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02415 București privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02498 Deva privind ocuparea unui post vacant de execuție de Analist II în biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al Centrului Militar Zonal Constanța privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția cu studii superioare - Analist I A  în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al Centrului Militar Zonal Constanța privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția cu studii superioare - Referent de specialitate Gr. I în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior în funcția cu studii superioare - Referent de specialitate Gr. I în Biroul personal și soluționare cereri rezerviști  din Centrul Militar Zonal Constanta

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele la proba de interviu la concursul/examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist II, în cadrul Biroului personal și soliționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele la proba de interviu la concursul/examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de  Analist II, în cadrul Biroului personal și soliționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II, în cadrul Secției 4 – Deservire cercetători

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor II din cadrul Compartimentului Evidență Efective, Secretariat și Documente Clasificate

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Analist (programator) ajutor II din cadrul Biroului Informatizare Arhivă

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea  postului vacant de execuție de „Referent II” din cadrul Secției 4 - biblioteca arhivistică

Publicat în data de: 2016-04-06

Anunț al U.M. 02405 Pitești cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Referent II în cadrul compartimentului evidență fonduri arhivistice

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al CMJ Suceava cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Îngrijitor, în cadrul compartimentului Administrativ

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02638 București cu rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gr. I, în cadrul microstructurii Juridic

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent debutant, în cadrul Compartimentului documente clasificate

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02536 Slobozia cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Referent de specialitate debutant, în cadrul Biroului personal și soluționare cereri rezerviști

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02509 Alba Iulia cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de Contabil I, din cadrul microstructurii financiar-contabile

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02426 Cluj-Napoca cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de Consilier juridic gradul II, din microstructura Consilier juridic

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02600 București cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șef birou gradul II, în cadrul Biroului selecționare și expertizare arhivistică

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02434 Ggalați cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Șofer II /administrativ

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02462 Pitești cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de contabil gradul I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M 02591 Zalău cu rezultatele selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea postului vacant de Șofer II, în cadrul compartimentului administrativ

Publicat în data de: 2016-04-05

Anunț al U.M. 02595 Constanța cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de referent debutant, din cadrul Compartimentului Documente Clasificate


DISTINCŢII MILITARE
UNIFORME MILITARE
ARHIVELE MILITARE NAŢIONALE ROMÂNE
MUZEUL MILITAR
OMUL ANULUI