RO NATO

ROMÂNIA - Biroul Național de Codificare

AC/135
Biroul Național de Codificare Codul NCAGE Documentații tehnice/Eliberare certificate Contact EN
Biroul Național de Codificare Codul NCAGE Documentații tehnice/Eliberare certificate Contact Contact
BNC

Biroul Național de Codificare (BNC) este structura operațională centrală care asigură managementul activității de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării la nivel național și gestionarea bazei de date naționale cu articole de înzestrare din domeniul apărării (Fișierul General cu Articole - FGA).

BNC asigură interfața obligatorie în domeniul codificării articolelor de înzestrare, în relațiile României cu statele membre NATO sau afiliate la SCN și reprezintă țara în Comitetul Aliat AC/135.

BNC este unica structură națională abilitată să atribuie coduri NATO pentru articolele de înzestrare fabricate în țară (NATO Stock Numbers - NSN) și coduri NATO de agent economic (NCAGE) agenților economici rezidenți în România.

Pe plan național, BNC își desfășoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

  • HG nr. 445/10.04.2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea activității de codificare a articolelor de înzestrare;
  • Ordine ale ministrului apărării naționale și proceduri standard de codificare emise de directorul BNC.

În exercitarea atribuțiilor privind managementul SCN, BNC este abilitat să emită norme și reglementări specifice.

Biroul Național de Codificare funcționează în cadrul Ministerului Apărării Naționale - Comandamentul logistic întrunit și are indicativul U.M. 02579 București. Mai multe detalii despre localizare și puncte de contact pot fi găsite în secțiunea Contact

Produsele Biroului Național de Codificare constau în bazele de date rezultate din procesul de codificare desfășurat pe plan intern și internațional, referitoare la:

În baza HG 445/2003, Biroul Național de Codificare prestează următoarele servicii:


Avantajele utilizării NSN

interoperabilitate

Interoperabilitate

costuri

Reducerea costurilor logistice

standardizare

Standardizare


© 2018 Biroul Național de Codificare