ROMANIA

BIROUL NATIONAL DE CODIFICARE

CRDC

Certificatul de receptionare date de codificare (CRDC) este documentul emis de Biroul National de Codificare furnizorului de articole de inzestrare pentru probarea indeplinirii clauzei contractuale de codificare in fata autoritatii contractante.

CCCod

Clauza contractuala de codificare (CCCod) este clauza inclusa in contractul de achizitie prin care furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Biroului National de Codificare datele tehnice necesare identificarii articolelor de inzestrare contractate (desene tehnice, specificatii si documentatii inrudite) si, daca este necesar, sa pregateasca proiectele pentru identificarea acestora.

Contact date tehnice

Telefon: 0040 21 4107880/81 int.201

Fax: 0040 21 4111457

Email: docth@roncb.ro

Catalogul principal NATO cu referinte pentru logistica (NMCRL+) ofera un acces rapid la datele de codificare NATO.
nmcrl

Metodologia de receptie a datelor de codificare si alocare a CRDC

Documentatii tehnice specifice in domeniul codificarii

Reprezinta un set de documente prezentate sub forma de proiect de identificare sau sub o alta forma prevazuta intr-un contract, elaborate prin grija furnizorului si/sau a structurilor utilizatoare, care contine datele necesare stabilirii identitatii unice a unui articol de inzestrare (denumirea, ansamblul criteriilor si proprietatilor care il definesc). Se livreaza in baza CCCod sau a unui instrument contractual echivalent (acord formal), prin care furnizorul se angajeaza sa transmita Biroului National de Codificare datele tehnice necesare codificarii.

Documentatiile tehnice de codificare sunt livrate de agentii economici care au semnat un contract de furnizare de produse catre Ministerul Apararii Nationale. Semnarea unui acord cadru nu obliga agentul economic la furnizarea documentatiei tehnice catre Biroul National de Codificare

Documentatiile tehnice de codificare se pot livra prin email la adresa docth@roncb.ro, prin fax la nr. 0040 21 4111457, prin servicii de curierat sau predare personala la adresa: BUCURESTI, Bd. IULIU MANIU nr. 7-9, sector 6, cod postal 061072

Informatii incluse in documentatia tehnica

  • Date despre titularul de contract - denumirea, cod NCAGE, persoana de contact, telefon, email;
  • Numarul contractului de achizitie publica;
  • Denumirea autoritatii contractante;
  • Beneficiarul contractului de achizitie publica si unitatea/unitatile militare la care se vor livra articolele contractate;
  • Denumirea articolului/articolelor;
  • Referinta producatorului (codul de identificare al articolului la fabricant);
  • Denumirea producatorului (daca furnizorul nu este si fabricant al articolelor);
  • Referinta furnizorului (daca este diferita de cea a fabricantului);
  • Caracteristicile tehnice ale articolului, sub forma tabelara, care sa permita identificarea fara echivoc a acestuia si individualizarea fata de toate celelalte articole din aceeasi categorie;
  • Documentatii anexe (pliante, specificatii tehnice, ghiduri de utilizare, fotografii, desene, schite de executie etc.).

Eliberarea certificatului de receptie a datelor de codificare

Biroul National de Codificare analizeaza documentatia primita si, daca este nevoie de informatii suplimentare, ia legatura cu persoana de contact a agentului economic. Dupa validarea datelor, Biroul National de Codificare elibereaza certificatul de receptie al datelor de codificare si il inmaneaza unui reprezentant al agentului economic.

Eliberarea CRDT este conditionata de punerea la dispozitia BNC a informatiilor complete, necesare identificarii fara echivoc si stabilirii caracterului unic al articolului de inzestrare contractat. In situatia neprimirii acestora in timp util (45 zile), CRDT nu va fi eliberat, urmand ca intreaga procedura sa fie reluata.

Cum se utilizeaza datele de codificare?

Datele de codificare extrase din documentatia tehnica sunt folosite in activitatea de codificare NATO a articolelor de inzestratre din Ministerul Apararii Nationale, activitate ce are ca finalitate acordarea unui numar de stoc NATO (NSN) pentru fiecare articol codificat. Agentii economici nu pot avea acces direct la codurile NSN din baza de date de codificare. Vizualizarea codurilor NSN din Sistemul de codificare NATO presupune accesarea unui abonament la NMCRL+ (Catalogul principal NATO cu referinte pentru logistica). Detalii despre metodele de abonare pot fi gasite la adresa de la acest link

Acasa | Produse si servicii | NCAGE | Date de codificare |Contact | Toate drepturile rezervate BNC.