RO NATO

ROMÂNIA - Biroul Național de Codificare

AC/135
Biroul Național de Codificare Codul NCAGE Documentații tehnice/Eliberare certificate Contact EN
Biroul Național de Codificare Codul NCAGE Documentații tehnice/Eliberare certificate Contact Contact
NSN

În conformitate cu Clauza contractuală de codificare - CCCod (a se vedea Anexa A la STANAG 4177) și a instrucțiunilor specifice incluse în contractele de furnizare încheiate între producători/furnizori și structuri din compunerea Ministerului Apărării Naționale, producătorul/furnizorul este obligat să pună la dispoziția Biroului național de codificare documentația tehnică și/sau de identificare a produselor livrate.

Legislația națională care reglementează acest domeniu este reprezentată de HG nr. 445/10.04.2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea activității de codificare a articolelor de înzestrare.

Clauza contractuală de codificare (CCCod) este clauza inclusă în contractul de achiziție, prin care furnizorul se obligă să pună la dispoziția Biroului Național de Codificare datele tehnice necesare identificarii articolelor de înzestrare contractate (desene tehnice, specificații și documentații înrudite) și, dacă este necesar, să pregătească proiectele pentru identificarea acestora.

Documentații tehnice specifice în domeniul codificării reprezintă un set de documente prezentate sub formă de proiect de identificare sau sub o altă formă prevazută într-un contract, elaborate de furnizor și/sau structurile utilizatoare, care conține datele necesare stabilirii identității unice a unui articol de înzestrare (denumirea, ansamblul criteriilor și proprietăților care îl definesc). Se livrează în baza CCCod sau a unui instrument contractual echivalent (acord formal), prin care furnizorul se angajează să transmită Biroului Național de Codificare datele tehnice necesare codificării.

Certificatul de recepționare a datelor de codificare (CRDC) este documentul emis de Biroul Național de Codificare furnizorului de articole de înzestrare pentru probarea îndeplinirii clauzei contractuale de codificare în fața autorității contractante.

Pentru emiterea CRDC, la transmiterea către BNC a documentației tehnice, trebuie furnizate următoarele informații:
  • Date despre titularul de contract - denumire, cod NCAGE, persoană de contact, telefon, email;
  • Numărul contractului de achiziție publică;
  • Denumirea autorității contractante;
  • Beneficiarul contractului de achiziție publică, unitatea/unitățile militare la care se vor livra articolele contractate și data (termenul) de livrare;
  • Denumirea articolului/articolelor;
  • Referința producătorului (codul de identificare al articolului la fabricant);
  • Denumirea producătorului (dacă furnizorul nu este și fabricant al articolelor livrate);
  • Referința furnizorului (dacă este diferită de cea a fabricantului);
  • Caracteristicile tehnice ale articolului, sub formă tabelară, care să permită identificarea fără echivoc a acestuia și individualizarea față de toate celelalte articole din aceeași categorie;
  • Documentații anexe (pliante, specificații tehnice, ghiduri de utilizare, fotografii, desene, schițe de execuție etc.).

IMPORTANT

Datele de codificare extrase din documentația tehnică sunt folosite în activitatea de codificare NATO a articolelor de înzestrare din Ministerul Apărării Naționale, activitate ce are ca finalitate alocarea unui număr de stoc NATO (NSN) pentru fiecare articol codificat, sau înscrierea ca utilizator al acelui NSN, în situația în care articolul în cauză este deja codificat.

Agenții economici nu pot avea acces direct la codurile NSN din baza de date de codificare. Vizualizarea codurilor NSN din Sistemul de codificare NATO presupune accesarea unui abonament la NMCRL - Catalogul cu referințe pentru logistică.

Mai multe detalii privind furnizarea datelor de codificare și eliberarea certificatului de recepție a datelor de codificare pot fi obținute la:

© 2018 Biroul Național de Codificare