RO NATO

ROMÂNIA - Biroul Național de Codificare

AC/135
Biroul Național de Codificare Codul NCAGE Documentații tehnice/Eliberare certificate Contact EN
Biroul Național de Codificare Codul NCAGE Documentații tehnice/Eliberare certificate Contact Contact
OK

Determinarea sursei reale de proveniență a unui articol de înzestrare reprezintă una din cele mai importante premise necesare implementării sistemului unitar de identificare a articolelor (STANAG nr. 3151). Aceasta este sursa de unde va fi obținută documentația, iar localizarea sa oferă detalii despre responsabilitățile de codificare.

Deși SCN folosește codul NATO de agent economic (NCAGE) în principal pentru a identifica producătorii, aceste coduri sunt folosite de multe țări într-o largă varietate de procese logistice.

Următoarele tipuri de organizații/structuri funcționale sunt eligibile pentru alocarea codului NCAGE:

Codul NCAGE constă din 5 caractere, pentru România având următorul format: #***L, unde #=cifră, *=caracter alfanumeric.

IMPORTANT

BNC nu percepe taxe pentru alocarea codului NCAGE.

Codul NCAGE este valid atât timp cât entitatea nu își modifică denumirea sau codul unic de identificare - CIF. La modificarea acestor date, codul NCAGE se anulează, fiind necesară reluarea procedurii pentru obținerea unui nou cod.

Termenul pentru alocarea codului NCAGE este între 3 și 10 zile lucrătoare.

Modificările de date (altele decât denumirea sau CIF) vor fi comunicate conform procedurii descrise în secțiunea "Solicitare cod NCAGE/Formulare".

În scopul actualizării bazei de date cu agenții economici care dețin cod NCAGE, BNC va solicita la intervale de doi ani verificarea și actualizarea datelor care au stat la baza alocării codului NCAGE, prin email la punctul de contact precizat.


Mai multe detalii privind codul NCAGE pot fi obținute la:

© 2018 Biroul Național de Codificare