Șefii de stat major (Chiefs of General Staff)

General Nicolae Ciucã, ªeful Statului Major al Apãrãrii

General Nicolae Ciucă, Șeful Statului Major al Apărării