Avize terenuri agricole

   

AVIZE TERENURI AGRICOLE

 

Informaţii referitoare la depunerea cererilor

 

Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole, cu indicativul numeric U.M 02700 Bucureşti, primeşte documentele, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau ridicare de la registratură; se recomandă ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori deschise cu valoare declarată.


Depunerea la registratura unităţii zilnic (mai puţin sărbătorile legale) la sediul unităţii: Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti, astfel:

- luni - în intervalul orar 10.00-12.00 şi 15.30-17.30;

- marti, miercuri şi joi - în intervalul orar 10.00-12.00;

- vinerea - în intervalul orar 09.00-11.00 .


Informaţii privind adresa de corespondenţă, documentele ce însoţesc cererea solicitanţilor etc. se pot obţine zilnic (mai puţin în sărăbătorile legale) la nr. de telefon: 021.224.41.87, astfel:

- luni - în intervalul orar 8.00-17.30;

- marţi, miercuri, joi şi vineri - în intervalul orar 8.00-15.00

Fax: 021.224.76.66

 

Menţionăm faptul că celelalte informaţii/date referitoare la primirea documentelor, retransmiterea avizului specific, baza legală, documentele de interes public etc. nu se modifică/completează.

 

NU SE COMUNICĂ PRIN TELEFON STADIUL EXPERTIZĂRII/ AVIZĂRII DOCUMENTAŢIILOR TRANSMISE.

Retransmiterea avizului specific returnat datorită lipsei de la domiciliu a solicitantului se va face în baza unei cereri scrise a solicitantului în care se va menţiona faptul că acesta va suporta cheltuielile privind retransmiterea avizului specific.

 

Bază:

  • Legea 17/2014 şi prevederile anexei 2, art. 6, al (3) din Ordinul comun nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 din/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţia agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Hotărârea Guvernului nr. 123/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001

 

 

Documente de interes public privind activitatea de avizare vânzare-cumpărare a terenurilor agricole menţionate în Legea nr. 17/2014:

 

 

STADIUL SOLUŢIONĂRII CERERILOR CONFORM LEGII 17/2014

 

2018


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Avize negative


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

2017


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Avize negative


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

2016


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Z     Avize negative


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Arhiva avize

 

 


DISTINCŢII MILITARE
UNIFORME MILITARE
ARHIVELE MILITARE NAŢIONALE ROMÂNE
MUZEUL MILITAR
OMUL ANULUI

© 2018 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 20.11.2018