Avize terenuri agricole

   

AVIZE TERENURI AGRICOLE

 

Informaţii referitoare la depunerea cererilor

 

Secţia avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole, cu indicativul numeric U.M 02700 Bucureşti, primeşte documentele, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau ridicare de la registratură; se recomandă ca transmiterea documentelor să fie făcută pe baza unei scrisori deschise cu valoare declarată.


Depunerea la registratura unităţii zilnic, de luni până joi în intervalul orar 10.00-12.00, iar vinerea în intervalul orar 09.00-11.00 (mai puţin în zilele de sărbători legale) la sediul unităţii: Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, Bucureşti.


Numerele de telefon care pot fi apelate, în intervalul orar 08.00-15.00, în vederea obţinerii de informaţii (adresa de corespondenţă, documentele ce însoţesc cererea solicitanţilor etc.) sunt:

  • Telefon fix: 021.224.41.87
  • Fax: 021.224.76.66

 

NU SE COMUNICĂ PRIN TELEFON STADIUL EXPERTIZĂRII/ AVIZĂRII DOCUMENTAŢIILOR TRANSMISE.

Retransmiterea avizului specific returnat datorită lipsei de la domiciliu a solicitantului se va face în baza unei cereri scrise a solicitantului în care se va menţiona faptul că acesta va suporta cheltuielile privind retransmiterea avizului specific.

 

Bază:

  • Legea 17/2014 şi prevederile anexei 2, art. 6, al (3) din Ordinul comun nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 din/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţia agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Hotărârea Guvernului nr. 123/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001

 

 

Documente de interes public privind activitatea de avizare vânzare-cumpărare a terenurilor agricole menţionate în Legea nr. 17/2014:

 

 

STADIUL SOLUŢIONĂRII CERERILOR CONFORM LEGII 17/2014

 

2018


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Avize negative


A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  

2017


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Avize negative


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

2016


Avize favorabile
Selectati litera cu care incepe numele

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Z     Avize negative


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Arhiva avize

 

 


DISTINCŢII MILITARE
UNIFORME MILITARE
ARHIVELE MILITARE NAŢIONALE ROMÂNE
MUZEUL MILITAR
OMUL ANULUI

© 2018 Ministerul Apărării Naţionale - Website realizat şi administrat de Direcţia informare şi relaţii publice

Actualizare: 25.02.2018